Vad är hållbar upphandling?

Vad är hållbar upphandling?

Att säkerställa hållbar upphandling av bultar, muttrar, skruvar, fästelement och andra typer av C-parts är ett avgörande första steg för att skapa en hållbar försörjningskedja. Alla stegen i en försörjningskedja, från råvaruutvinning till leverans, kan vara miljömässigt hållbara - men om leverantören du köper produkterna från inte är ekonomiskt och socialt hållbar kommer försörjningskedjan inte heller att vara det.

Enligt min erfarenhet har många tillverkare avsevärt förbättrat sitt fokus när det kommer till miljön. Många mäter sina utsläpp och arbetar på att minska dem, och andra har investerat i förbättrad avfallshantering för att minska sin miljöpåverkan.

I stort sett alla vill också förbättra sina hållbara upphandlingsrutiner av C-parts, men möts ofta av svårigheter. Många europeiska tillverkares leverantörer av C-parts finns långt borta, oftast i Asien. Det finns också språk- och kulturbarriärer som försvårar. Dessutom kan en tillverkaren ha många leverantörer till sina C-parts att hantera. Dessa faktorer gör det till en stor utmaning att säkerställa att leverantörerna uppfyller de hållbarhetspolicys och mål som har fastställts på huvudkontoret.


I den här artikeln kommer jag att förklara vad hållbar upphandling innebär för dig. Jag kommer att beröra några av de svårigheter som företag möter vid hållbar upphandling av komponenter, och även presentera några potentiella lösningar för inköpare som vill göra sin upphandling av C-parts mer miljömässig-, social- och ekonomiskt hållbar. Om du letar efter mer allmän kunskap kan du fördjupa dig i guiden om Sustainable Supply Chain for C-parts för mer information.

Vad innebär hållbar upphandling?

Hållbar upphandling, definieras av EcoVadis (the business sustainability rating organization) som:

"Integrationen av sociala, etiska och miljömässiga prestandafaktorer i urvalsprocessen för leverantörer."

Om du är inköpare har du förmodligen redan en lista med krav som du konsulterar när du letar efter nya leverantörer. Hållbar upphandling innebär helt enkelt att ta in miljö-, social- och ekonomisk hållbarhet som ytterligare dimensioner i din beslutsprocess.

Hur skiljer sig hållbar upphandling från traditionell upphandling?

Att fatta rätt beslut när det gäller upphandling av C-partsleverantörer är avgörande för en smidig försörjningskedja och en fungerande produktionsprocess. Även om C-parts är små är de viktiga komponenter - och ingen vill tvingas att stoppa produktionen på grund av brist på bultar. Inköpare och upphandlingschefer arbetar olika inom olika branscher, men några av de viktigaste sakerna de alla letar efter när de upphandlar leverantörer är:

 • Kvalitet – Uppfyller produkterna rätt standard för tillämpningen?
 • Leveranstider och leverans – Kan den här leverantören hålla jämna steg med vår planerade produktionsplan?? 
 • Kostnad - Är leverantörens priser konkurrenskraftiga, och framför allt, är den totala kostnaden för att arbeta med dem acceptabel?
 • Stabilitet - Kommer vi att kunna lita på den här leverantören för avgjort viktiga produkter på lång sikt?
 • Kapacitet - Är deras minimiorderkvantiteter (MOQs) för höga? Eller kommer de att kunna möta vår efterfrågan

Företag arbetar med hållbar upphandling tar fortfarande hänsyn till dessa avgörande kriterier när de upphandlar. Bortsett från hållbarhet, att ha pålitliga och konsistenta leverantörer ger arbetsro och sparar mycket huvudvärk.

Men när du påbörjar upphandla hållbart måste ditt upphandlingsteam ställa ytterligare frågor:

Social hållbarhet

 • Får leverantörens personal en rättvis lön, oavsett om de arbetar inom produktion eller på en annan avdelning?
 • Har de möjlighet att kollektivt förhandla och bilda fackföreningar?
 • Har de tillgång till rätt utbildning och personlig skyddsutrustning (PPE) de behöver?
 • Är de rätta säkerhetsåtgärderna på plats? Till exempel rutiner för hantering av farliga ämnen eller brandförebyggande åtgärder.
 • Uppfyller leverantören de relevanta arbetsriktlinjerna, till exempel de som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO) eller OECD?

Miljömässig hållbarhet

 • Hanteras farliga ämnen eller kemikalier korrekt?
 • Vilka nivåer av luft-, vatten- och markförorening orsakas av leverantörens verksamhet?
 • Hur mycket växthusgas släpps ut av leverantörens verksamhet, direkt eller indirekt?
 • I vilken utsträckning använder leverantören förnybar energi på sin anläggning?
 • Har leverantören effektiva och konsoliderade riktlinjer för hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet

 • Har leverantörens verksamhet en positiv ekonomisk inverkan på sitt närområde?
 • Skulle ekonomisk framgång för denna leverantör sannolikt komma på bekostnad av miljö- eller socialt kapital?
 • Är leverantören syn på sin verksamhet långsiktig i stället för att endast fokusera på kortsiktiga vinster? 

Detta är bara några av de områden som upphandlingsteamet överväger när de upphandlar hållbart - beroende på deras företag eller leverantör de hanterar, kan olika frågor vara mer relevanta. Men för att säkerställa att försörjningskedjans hållbarhet säkerställs direkt i upphandlingsstadiet måste dessa frågor få lika mycket uppmärksamhet som vanliga frågor om kostnader, kvalitet och leveranstider.

Hur får företag sin upphandling mer hållbar?

Granska dina befintliga leverantörer

I de tidiga stadierna av ett företagsomfattande skifte mot hållbarhet är det första steget att se hur dina befintliga leverantörer står sig mot de ovan nämnda frågorna. Det är omöjligt att följa framsteg utan att känna till ditt utgångsläge, så genom att bedöma din nuvarande situation kan svagheter avslöjas och tidigt visa på områden för förbättring.

Besök leverantörer

Detta är inte alltid enkelt, särskilt om dina C-partsleverantörer är belägna på en annan kontinent. Men det kan vara värt det om det hjälper dig att identifiera deras hållbarhetsarbete och om det går i linje med dina krav. Dessutom har du en bättre chans att stärka din relation, vilket kan underlätta om du senare behöver samarbeta med dem inom andra områden av din hållbara försörjningskedja

Se till att ha en lokal Supply Chain Partner

Att besöka leverantörer hjälper dig att få en bild av deras verksamhet, men det är inget man gör flera gånger om året, särskilt inte med internationella leverantörer. Många företag med en leverantörsbas i Fjärran Östern gynnas av att samarbeta med en lokal samarbetspartner inom försörjningskedjan, en som har direktkontakt med leverantörerna på deras vägnar. Partnern har fördel av att ha ett gemensamt språk och kultur med leverantören, och de står varandra mycket närmare - vilket möjliggör regelbundna, mindre formella besök för att säkerställa att leverantören uppfyller dina hållbarhetsmål.

Få guiden hållbarhetstrender för tillverkare

För att lära dig mer om hållbarhet i försörjningskedjor för C-parts kan du kika i vår omfattande guide i ämnet  "The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends" för praktisk vägledning om vad ditt företag snart kan behöva hantera i sin försörjningskedja av C-parts.

Ladda ner guiden

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends

Ladda ner guiden
Carina är Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director och började på företaget 2018.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera