Konfliktmineraler: Hur du undviker dem i din tillverkningsverksamhet

Konfliktmineraler: Hur du undviker dem i din tillverkningsverksamhet

Tillverkningsföretag överallt måste vara väl medvetna om de utmaningar som konfliktmineraler kan medföra. Att spåra ursprunget för importerade råvaror utgör en komplex uppgift, men med hänsyn till stränga internationella regelverk blir noggrann uppföljning helt avgörande för att säkerställa att konfliktmineraler inte integreras i din verksamhet.

Dessa material utgör mineraler och metaller som ofta utvinns från områden där beväpnade grupper använder intäkterna för att finansiera våld, förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessutom kan gruvdriften för att utvinna dessa material orsaka betydande skador på miljön.

Internationella myndigheter anser att metallerna '3TG' har högst risk att härstamma från konfliktzoner - nämligen:

  • Tenn
  • Volfram (Tungsten)
  • Tantal
  • Guld

Många organisationer betraktar även kobolt som en potentiell konfliktmineral, liksom mica - en mineral som kan användas som fyllmedel i byggmaterial, färg och plast.

Beroende på ursprunget är dessa material inte alltid konfliktmineraler, och det är möjligt att hämta dem från konfliktfria regioner. Australien är till exempel en betydande nation för guldgruvdrift, medan Spanien och Portugal utmärker sig som europeiskt centrum för volramutvinning.

Dock återfinns dessa material oftast i instabila områden och har bidragit till finansiering av konflikter där – därför krävs försiktighet vid hantering av dem.

Internationella regler, som EU Conflict Minerals Regulation, kräver att företag lämnar information om sin källa till mineraler. Att inte följa dessa regler kan leda till påföljder och därigenom skada företagets rykte.

Även vid hantering av C-parts är det av stor vikt att vara medveten om problematiken kring konfliktmineraler och proaktivt undvika dem. Dessa material kan vara svåra att upptäcka för företag som inte är uppmärksamma – metaller som tenn, tantal och volfram kan återfinnas i beläggningar och legeringar som används i vissa specialiserade detaljer och produkter, medan guld är vanligt i elektronisk utrustning.

Det krävs detaljerad kunskap om leveranskedjan för att säkerställa att man inte finansierar konflikter i drabbade områden genom de material man köper.

CTA Frågor att överväga-1

Har vi konfliktmineraler i vår leveranskedja?

Ett självklart första steg för att undvika konfliktmineraler är att analysera leveranskedjan och utröna om den innehåller material som tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och mica. Det krävs sedan interna processer för att säkerställa att om dessa material finns närvarande, så kommer de inte från konfliktdrabbade områden.

Hur undviker vi konfliktmineraler?

Ansvarsfulla företag måste anta policyer för konfliktmineraler, ramar för due diligence och ledningssystem för att säkerställa produkter fria från konflikter.

Använder vi konfliktfria smältverk?

Det finns vanligtvis flera nivåer av leverantörer som separerar en konsumentprodukt från gruvan där råvarorna utvanns. Företag som utför due diligence måste identifiera smältverken och raffinaderierna i deras leveranskedja för att säkerställa att de är konfliktfria. Att hålla sig uppdaterad är ofta ett svårt och tidskrävande arbete.

Åtgärder mot riskabla smältverk

Om högrisksmältverk upptäcks i leveranskedjan är det en betydande utmaning att vidta åtgärder för att ersätta dem – särskilt när ett företag måste skifta fokus från sin kärnverksamhet för att lösa ett problem i leveranskedjan.

Hur vi ger "peace of mind"

  • Bufabs köpvillkor inkluderar krav på konfliktmineraler – vilket innebär att de produkter och detaljer vi köper måste vara fria från konfliktmineraler.
  • Leverantörer måste meddela Bufab om levererade artiklar innehåller 3TGs, kobolt eller mica.
  • Bufab undersöker årligen 3TGs för potentiella konfliktmineraler, för närvarande med fokus på brons, tennpläterade föremål och elektriska komponenter.
 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett samarbete med Bufab kan ge dig trygghet när det gäller konfliktmineraler i din leveranskedja – och glöm inte att ta en titt på vår guide to supply chain sustainability för mer kunskap om hur du kan skaffa dina C-parts på ett miljövänligt sätt.

Kontakta oss

Sustainable Program Manager på Bufab med erfarenhet av att integrera hållbarhet i företag för att förbättra verksamhetsresultatet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera