Hållbara inköp: Vägledning för inköpare av C-parts

Blog title: Hållbara inköp: Vägledning för inköpare av C-parts
Hållbara inköp: Vägledning för inköpare av C-parts

Du har förmodligen märkt att hållbarhet har fått en allt större betydelse under det senaste decenniet. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga frågor för regeringar och individer runt om i världen, och alla industrier och företag utsätts för större tryck än någonsin för att övergå till mer hållbara affärsmodeller.  

Om du är inköpare på ett tillverkande företag är det troligt att du också har märkt en ökad uppmärksamhet för hållbarhet inom din organisation. Hållbarhet börjar genomsyra alla aspekter av tillverkningen, från konstruktion och logistik till produktion och efterbearbetning. Som inköpare av C-parts har du och din avdelning en viktig roll att spela i övergången till hållbar tillverkning.  

Under min tid på Bufab har jag sett hur hållbarhet har ökat som ett prioriterat ämne. Inköpare frågar mig allt oftare hur de kan göra sina affärsmodeller mer hållbara. I den här artikeln ska jag därför försöka förklara vad hållbara inköp innebär i praktiken, ge en inblick i aktuella hållbarhetstrender inom inköp och vad de innebär för dig. Jag ska även presentera några idéer om hur du kan öka inköpsavdelningens bidrag till företagets övergripande hållbarhet.  

Vad är hållbara inköp?  

Hållbara inköp är en kombination av inköpsmetoder som gör att ett företag kan få de varor och tjänster det behöver samtidigt som dessa har en minimal negativ effekt eller till och med en positiv effekt på miljön, samhället och ekonomin.  

UN-sustainable-development-goalsFör att förstå vad detta innebär i praktiken är de 17 målen för hållbar utveckling som definieras i FN:s Global Compact en utmärkt utgångspunkt. Över 15 000 företag världen över har anslutit sig till Global Compact och har lovat att arbeta för att främja målen, vilka bland annat omfattar avskaffande av fattigdom, skapande av anständigt arbete och ekonomisk tillväxt samt bevarande av livet på land och i havet.   

Vad innebär detta för inköpare av C-parts?  

På ett praktiskt plan kommer den ökande betoningen på hållbarhet att påverka dina inköpsrutiner avsevärt, om det inte redan har skett.  

När tillverkande företag köper in C-parts bör de noggrant granska leverantörerna innan de gör affärer med dem, alternativt lämna över detta ansvar till en partner.

När det gäller sourcing kommer hållbarhet främst att påverka ditt val av leverantörer. För att ett företag ska vara verkligt hållbart måste alla dess leverantörer sträva mot hållbara lösningar, och leverantörerna av C-parts är inget undantag. Det innebär att leverantörerna måste tillverka sina produkter på ett miljövänligt sätt, till exempel genom att använda förnybara energikällor för att driva produktionen eller genom att ha en väl utformad avfallshanteringsprocess som förhindrar att skadliga ämnen påverkar miljön. Leverantörernas personals välbefinnande är också en viktig faktor, saker som barnarbete eller osäkra arbetsmiljöer är inte förenliga med hållbarhet. När tillverkande företag köper in C-parts bör de noggrant granska leverantörerna innan de gör affärer med dem, alternativt lämna över detta ansvar till en partner som Bufab.  

När det gäller inköp kommer dina hållbarhetsmål i första hand att definieras av hur du köper och levererar de C-parts du behöver. Som vi har nämnt här på The Solutionists Hub tidigare kämpar många tillverkare med en stor, icke-konsoliderad leverantörsbas för sina C-parts, där små mängder komponenter köps från ett stort antal leverantörer. Förutom att det är problematiskt för företaget kan det också vara en ohållbar strategi - många leverantörer innebär många leveranser, och om leverantörerna befinner sig långt från din tillverkningsanläggning kan detta leda till höga utsläppsnivåer.   

Genom att konsolidera leverantörsbasen och beställa fler C-parts från färre leverantörer kan även leveranserna konsolideras, vilket skapar större effektivitet och minskar antalet resurser som måste förbrukas för att din verksamhet ska få de C-parts ni behöver.  

Hållbara trender att beakta  

Cirkularitet  

Cirkularitet syftar till att kraftigt förlänga livslängden för råvaror som används i produkter. Det är fortfarande vanligt att produkter kasseras och hamnar på soptippen i slutet av sin livslängd, vilket innebär att de material som använts för att tillverka produkterna går förlorade. I ett cirkulärt tillvägagångssätt kan materialen från en kasserad produkt, exempelvis metaller eller plast, återanvändas som råmaterial vid tillverkningen av en helt ny produkt. För tillverkarna kan detta innebära att de förändrar komponenten som köps in, eller att de köper av leverantörer som har åtagit sig att tillämpa cirkularitet och har infört det i sina produktionsprocesser.  

Återvinningsbarhet  

Om en produkt inte kan återanvändas eller återtillverkas i slutet av sin livstid är det bästa alternativet för hållbar avfallshantering vanligtvis återvinning. Många produkter är dock svåra att återvinna, ofta på grund av de material som används eller att komponenter av olika material är oskiljaktiga.   

Inköpsval kan spela en stor roll för ett företags hållbarhetsnivå. Vid till exempel inköp av C-parts i plast kan ett företag välja mer återvinningsbara plasttyper. Beslut om vilka material som ska användas ligger ofta hos FoU-avdelningen, men det här exemplet visar hur inköpsbeslut kan ha en verklig inverkan på företagets övergripande hållbarhetsarbete.  

Återvunna material  

Det är vanligt i konsumentvärlden att varumärken tydligt annonserar om de återvunna material som används i deras produkter, och jag har märkt att den här trenden även börjar slå igenom inom den industriella tillverkningsindustrin. Genom att till exempel utforma produkter som använder C-parts av återvunnen plast eller metall kan ett företag avsevärt höja sin hållbarhet. 

Hur du gör dina inköp mer hållbara  

 Granska och konsolidera din leverantörsbas  

Som min kollega Slawomir har skrivit om tidigare medför det många ekonomiska och organisatoriska fördelar för nästan alla tillverkande företag att lägga ansvaret för C-parts på ett fåtal leverantörer (eller bara en). Men det kan också öka hållbarheten i din supply chain för C-parts. Färre leverantörer innebär färre transporter av C-parts, och med en partner i försörjningskedjan som kan konsolidera leveranser kan du minska antalet transporter som krävs under det sista steget i komponenternas resa till din produktionsenhet. 

Sätt upp hållbarhetsmål  

Att sätta upp mål och bestämma vilka faktorer som ska mätas hjälper dig att följa dina framsteg mot hållbara inköp och ger dig något att sikta mot. Du kan överväga flera mål, som exempelvis att minska antalet leverantörer genom konsolidering eller att minska de koldioxidutsläpp som genereras av hela din supply chain för C-parts. Din supply chain-partner kan hjälpa dig att analysera din nuvarande situation och ge dig de fakta och det underlag du behöver.  

Skaffa en partner  

Att granska hela leverantörsbasen för C-parts med avseende på hållbarhet och analysera din supply chains miljöpåverkan kan vara en överväldigande uppgift. Om du har höga ambitioner är det i allmänhet bättre att ta hjälp av en supply chain-partner. En bra partner har med stor sannolikhet bättre koll på leverantörerna än vad du och ditt företag har, och kan därmed se till att de leverantörer som väljs ut uppfyller dina krav på miljöpåverkan och socialt ansvar.   

Med hjälp av partnerns expertis kan du också optimera din portfölj av C-parts. Genom analys och noggrann planering kan en bra partner hitta ett sätt att sourca de C-parts du behöver samtidigt som du säkerställer att du får en låg miljöpåverkan och hög hållbarhet.  

Förhoppningsvis besvarar den här artikeln dina frågor om förhållandet mellan inköp och hållbarhet och ger dig några idéer om vilken inverkan du kan ha på ditt företags övergripande hållbarhetsarbete. Om du vill ha mer kunskap om inköp av C-parts kan du med fördel ta del av vår omfattande guide om ämnet. Och glöm inte heller att ladda ner C-parts-inköparens guide till leverantörskonsolidering nedan, vilken hjälper dig att komma i gång med att minska antalet leverantörer.  

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

C-parts-inköparens guide till leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Carina är Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director och började på företaget 2018.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera