MOQ: Så hanterar du höga minimikvantiteter för C-parts

Blog title: MOQ: Så hanterar du höga minimikvantiteter för C-parts
MOQ: Så hanterar du höga minimikvantiteter för C-parts

Jag pratar ofta med inköpare av C-parts, så jag vet att de har många utmaningar att hantera i sitt dagliga arbete. En inköpare måste skaffa rätt C-parts till rätt pris, förhandla med leverantörer och se till att komponenterna alltid är tillgängliga i produktionen.   

Jag har dock märkt att fler och fler av de inköpare jag träffar kämpar med höga minimikvantiteter (MOQ) vid beställning. Hur stor utmaning höga MOQ:er innebär beror på hur stora företagen är, men det är ett problem som har påverkat alla bolag.   

Lyckligtvis finns det sätt att lindra problemet med hög MOQ. Den här artikeln kommer att fokusera på att förklara vad höga MOQ:er är, vad de kan innebära för ditt företag och samt hur du som inköpare hanterar dessa.  

Vad är minsta orderkvantitet (MOQ)?   

MOQ är ett inköpskrav som leverantörer ställer på sina kunder. Definitionen av minsta orderkvantitet är den minsta mängd produkter som en kund måste beställa för att leverantören ska vara villig att acceptera beställningen.   

Tänk dig till exempel att du måste beställa 3 000 exemplar av en viss skruv för att hålla ditt lager på en acceptabel nivå under nästa år. Du vänder dig till en leverantör för att köpa skruvarna, men de har en MOQ på 10 000 för denna produkt. Om du vill köpa från dem måste du antingen öka din beställning till minst 10 000 styck eller leta efter en annan leverantör.   

I takt med att fler och fler företag förlitar sig på komponenttillverkare i Asien ökar antalet inköpare som påverkas av höga MOQ:er. Anledningen till kraven på stora beställningsmängder är att dessa tillverkare ofta har små marginaler. För att göra vinst måste de sälja stora volymer av sina produkter. Om du inte är villig att acceptera en hög MOQ kan du alltid betala ett högre enhetspris - vilket dock skapar andra problem!   

Vilka problem kan höga MOQ:er orsaka?   

Ett stort problem som orsakas av höga MOQ:er är en ökad risk för inkurans. Tänk dig att du lägger en order på en viss C-part och uppfyller leverantörens MOQ på 10 000 styck. Om din årliga förbrukning av den här komponenten är 3 000, kommer det att ta dig drygt tre år att förbruka hela beställningen. Tre år är dock en lång tid, och moderna produktlivscykler är korta. Produkten kan upphöra att tillverkas under dessa tre år, vilket gör att du står med en massa komponenter som du inte längre behöver. I sådana fall tvingas ditt företag ta en förlust.    

Bufab-hog-lag-MOQ

“För att tillverkningen ska fungera smidigt och med så lite driftstopp som möjligt krävs en effektiv och väl fungerande lagerhållning.

Dessutom måste du tänka på er lagerhantering av C-parts. En stor beställning av C-parts kommer att ta upp mycket utrymme under lång tid innan du använder dem. För att tillverkningen ska fungera smidigt och med så lite driftstopp som möjligt krävs en effektiv och väl fungerande lagerhållning. Detta är svårt att uppnå om du har mycket stora mängder komponenter.    

Det är också viktigt att komma ihåg att produkter och komponenter som hålls i lager genererar kostnader, så när du har använt alla C-parts kanske du har förlorat de ursprungliga besparingarna som gjordes vid den stora beställningen. Dessutom kräver den här typen av stora, riskfyllda beställningar ofta ett godkännande från din chef, vilket vanligtvis tar tid och energi. 

I en idealisk värld skulle inköparna inte behöva kämpa med höga minimikvantiteter, men de är svåra att undvika i modern tillverkning - även om det finns tecken på att tillverkare i Asien börjar bli mer flexibla. Men enligt min åsikt kan du med rätt val av leverantör av C-parts minska effekterna av höga MOQ:er i din inköpsprocess.   

Hur man hanterar höga MOQ:er   

En effektiv och praktisk lösning för höga MOQ:er är att konsolidera och byta till en partner som hanterar dina tillverkare och leverantör. 

För denna typ av partner gäller fortfarande MOQ:er, de står inför samma problem som du gör när du handlar direkt med tillverkarna. En större partner kan dock köpa in C-parts åt dig och hålla dem på lager och leverera dem till dig först när du behöver dem. De kan till exempel göra en stor beställning för din räkning men leverera komponenterna till dig över tid i flera leveranser av mindre kvantiteter.   

På så sätt undviker du att fylla ditt lager med komponenter som du inte behöver just nu. I en sådan situation kommer du dock förmodligen att fortsätta att vara ansvarig för de C-parts som din nya partner lagerhåller för dig, vilket medför en risk för inkurans. 

Detta leder dock till den andra fördelen med att samarbeta med en stor partner, de har andra kunder. Om ditt företag inte längre behöver komponenterna kan din partner sälja dem till en annan kund.   

Om komponenterna är specialtillverkade för just dina produkter kanske din partner inte kan göra detta. Men genom att lagra komponenterna åt dig och leverera dem när de behövs undviker du åtminstone att ditt lager blir för stort för att skapa problem i din produktion.   

Förhoppningsvis har dessa tips gett dig några insikter om hur du hanterar frågor som rör minsta orderkvantitet. Om du vill lära dig mer om inköp av C-parts, se till att läsa Inköparens guide till C-parts. Den förklarar allt du behöver veta om dessa komponenter och innehåller många tips om hur du kan förbättra dina inköpsrutiner.   

Vi har även Inköparens guide till leverantörskonsolidering för nedladdning. Om du vill effektivisera din leverantörsbas och minimera den typ av utmaningar som beskrivs i den här artikeln kan du hämta guiden nedan.   

Ladda ner den kostnadsfria guiden

PDF

Hämta guiden om leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Slawomir är Customer Unit Director på Bufab Poland och har stor erfarenhet av C-partsindustrin, både inom inköp och försäljning.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera