Kemisk efterlevnad: Vad man behöver veta som tillverkande företag

Kemisk efterlevnad: Vad man behöver veta som tillverkande företag

Användningen av potentiellt farliga kemikalier är oundviklig i vissa tillverkningsprocesser. Därför finns det regler för att säkerställa att människor och miljön skyddas från faror kopplade till produktion, bortskaffande och användning av dessa kemikalier. Precis som med alla regler - vare sig de handlar om konfliktmineraler eller koldioxidutsläpp - kan bristande efterlevnad leda till betydande böter eller till och med strängare straff för ditt företag.

Lagstiftning för hantering av kemikalier varierar runt om i världen, men några nyckelexempel är USA:s Toxic Substances Control Act (TCSA) eller EU:s REACH- och RoHS-regler. Låt oss ta en titt på vad dessa EU-regler innebär:

REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) och är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. Förordningen gäller för alla typer av komponenter och produkter som säljs inom EU, med ett fåtal undantag. 

Den innebär att företag måste granska sina produkter för att ta reda på om de innehåller några särskilt farliga kemikalier, märkta som 'substances of very high concern' (SVHCs). Om SVHCs måste användas i produkten måste tillverkaren få myndigheternas godkännande och tydligt märka ut 'farliga kemikalier' på produktförpackningen.

Totalt sett har 233 kemikalier kategoriserats som SVHCs, inklusive vissa PFAS-kemikalier som kan skada människors hälsa och miljön.

RoHS (restriction of hazardous substances) - Ett EU-direktiv om begränsning av farliga ämnen fokuserar på att minska mängden farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. De 10 kemikalierna och ämnena som regleras av detta direktiv inkluderar tungmetaller som bly och kvicksilver. RoHS förhindrar tillverkare från att sälja produkter om de innehåller höga koncentrationer av dessa ämnen, men det finns några få undantag.

Dessa direktiv stöds alla av SCIP (Substances of Concern In articles) - en centraliserad EU-databas över miljontals produkter som innehåller betydande mängder SVHCs. Den är utformad för att ge transparens och underlätta för konsumenter och hantering av avfall för att på ett säkert sätt använda och göra sig av med produkter.

Hur mycket av dessa regler och andra liknande krav påverkar ditt företag är svårt att säga - det beror på var du befinner dig, vilken bransch du är i och vilken typ av komponenter och produkter du arbetar med. Därför kräver efterlevnad av regler och upprätthållande av dina hållbarhetsmål en noggrann granskning av din leveranskedja - börja med dessa frågor.

CTA Frågor att överväga-1

Gäller lagstiftningen för hanteringen av kemikalier endast för kemikalier?

Nej. Det är sant att reglerna gäller isolerade kemikalier i deras renaste form, men de gäller också för produkter som innehåller dem - till exempel vattenavvisande tyger behandlade med specifika PFAS-kemikalier.

Vilka lagstiftning kring kemikalier måste jag följa?

Dina krav på kemisk efterlevnad beror på vilken typ av produkter du tillverkar och de lagar som tillämpas i ditt land. Ett företag måste själv bedöma vilka lagar som påverkar deras produkter och deras avsedda marknader.

Hur säkerställer jag kemisk efterlevnad? 

Företag måste kontinuerligt uppdatera sina efterlevnadsdata med ny information kring ämnen och kemikalier som används i deras produkter. I praktiken innebär det ett omfattande arbete med leverantörer för att hela tiden få den senaste informationen.

Vilka är riskerna med att inte följa efterlevnadskraven? 

Varning är en vanlig konsekvens vid första överträdelsen. Men skulle det inträffa allvarliga eller upprepade överträdelser kan detta leda till böter, återkallande av produkter, skadat rykte hos konsumenter och till och med produktförbud och begränsat tillträde till olika marknader.

Hur vi ger "peace of mind"

  • Alla komponenter som Bufab levererar uppfyller REACH- och RoHS-direktiven fullt ut, som ett minimum. Detta innebär att våra kunder kan vara trygga med att de alltid följer de hårdaste av regleringar.
  • Vi tar också ansvar för hantering av kemisk efterlevnad för våra kunder - övervakar SCIP-registreringskraven för komponenter och tillhandahåller nödvändig information för efterlevnad.


Om du är fundersam eller osäker kring ditt arbete gällande kemisk efterlevnad och hur det passar in i en väl fungerande leveranskedja och effektiva hållbarhetsinitiativ, hör av dig till oss nedan för rådgivning. Och om du vill fortsätta lära dig mer om övriga regler som kan komma att påverka din tillverkningsprocess i framtiden, läs our guide to sustainability in the C-parts supply chain.

Kontakta oss

Sustainable Program Manager på Bufab med erfarenhet av att integrera hållbarhet i företag för att förbättra verksamhetsresultatet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera