Varför tillverkare behöver sätta mål för koldioxidutsläpp

Varför tillverkare behöver sätta mål för koldioxidutsläpp

Sedan den industriella revolutionen har den genomsnittliga globala temperaturen ökat med 1,2ºC, vilket har resulterat i smältande glaciärer och stigande havsnivåer. Konsekvenserna av klimatförändringar inkluderar översvämningar, torka och förflyttning av miljontals människor, vilket i sin tur leder  in i fattigdom och hungersnöd med ökad risk för konflikter.

Faktum är att Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 700 miljoner människor kommer att vara i riskzonen för förflyttning på grund av torka före 2030. Därför krävs det omedelbara åtgärder för att rädda liv och förhindra lidande, vilket är avgörande för att nå Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

På grund av den brådskande situationen, utvecklingen av miljöregler och en ökad medvetenhet om hållbarhet bland kunder, införlivar nu företag hållbarhet i sina affärsprocesser och beslutsfattande.

Koldioxidutsläpp utgör en betydande del av ett företags övergripande miljömässiga hållbarhet, och att minska utsläppen kräver att man mäter dem och sättet mål för framtiden. Här är några viktiga frågor att beakta om ditt företag står inför trycket att minska utsläppen, eller om du bara precis har påbörjat ditt hållbarhetsarbete.

CTA Frågor att överväga-1

Har ditt företag satt upp koldioxidmål?

Ligg steget före bestämmelserna genom att proaktivt sätta Science Based Targets mål. Dessa utsläppsmål är utformade för att överensstämma med Parisavtalet och syftar till att skapa ett mål mot minskade utsläpp för de företag som antar dem. Science Based Targets-initiativet (SBTi) fastställer riktlinjer och validerar målen, och hittills har över 4000 företag över hela världen redan börjat arbeta med dem. Att sätta Science Based Targets mål nu kommer att minska framtida övergångsrisker när trycket att bli hållbar ökar, samtidigt som det ökar din konkurrenskraft genom att minska energi- och utsläppsrelaterade kostnader.

Hur kan du mäta och följa framsteg?

Att följa framsteg är nödvändigt för att uppnå koldioxidmål och visa ansvar. Om du inte mäter dina nuvarande utsläpp är det omöjligt att veta om du förbättrar dig. Din företags koldioxidavtryck inkluderar alla områden av verksamheten, även din leverantörskedja, där det kan vara svårt att få en överblick. För att noggrant mäta utsläpp här skulle du behöva input från alla dina leverantörer för att beräkna koldioxidavtrycket för dina produkter. Alternativet är att samarbeta med en supply chain partner som kan hjälpa dig att ta fram denna information.

Hur driver du förbättringar?

Nya kundkrav inom hållbarhet kräver kontinuerliga förbättringar på lång sikt och betydande resurser för att lyckas. Om du samarbetar med många leverantörer och har höga ambitioner kommer arbetet med att minska utsläpp att kräva mycket energi och tid - eller hjälp från en supply chain partner med starka åtaganden och kapaciteter för att minska koldioxidutsläppen.

Hur undviker du koldioxidrelaterade risker?

Att inte erkänna vikten av hållbarhet och minskning av utsläpp utgör en betydande risk. När nya regler införs för att bekämpa klimatförändringar och kunder ökar sina hållbara krav kommer ohållbara företag att lida kommersiellt. Därför är det avgörande att välja leverantörer och partners som är i framkant när det gäller hållbarhet när marknadssituationen förändras allt snabbare.

Hur Bufab kan ge trygghet

Vi strävar efter att anpassa vår värdekedja till ansträngningarna att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C över förindustriella nivåerna. För att uppnå detta minskar vi våra interna utsläpp till noll fram till 2030 och våra externa utsläpp med 55% fram till 2031, med en årlig minskning på 5,5% enligt våra Science Based Targets mål.

Bufabs åtagande att minska utsläppen kommer att stötta kundernas mål, och vårt program för att engagera leverantörer kommer att säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Bufab kan också hjälpa kunder med tillgång till data om genomsnittliga koldioxidutsläpp, en nyckelfaktor för att beräkna ett företags totala koldioxidavtryck.

 

Hållbarhet håller på att bli en allt mer pressande fråga för tillverkare, så om du vill se hur din hantering av C-parts passar in i ditt övergripande hållbarhetsarbete, hittar du mer information här — och ladda ner vår "guide to sustainability trends for manufacturers" nedan för att få reda på mer om de utmaningar du kanske står inför i framtiden.

Och tveka inte att kontakta oss om du behöver mer kunskap om dina C-parts nuvarande miljöpåverkan.

Kontakta oss

Ladda ner guiden

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Sustainability Trends

Ladda ner guiden
Sustainable Program Manager på Bufab med erfarenhet av att integrera hållbarhet i företag för att förbättra verksamhetsresultatet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera