Hållbart inköp: Vägledning för inköpare av C-parts

Hållbart inköp: Vägledning för inköpare av C-parts

Du har förmodligen märkt den växande betydelsen av hållbarhet på den globala agendan under det senaste decenniet. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är ett stort bekymmer för regeringar och individer över hela världen – och branschen står inför mer tryck än någonsin att övergå till mer hållbara affärsmodeller.

Om du är en inköpare på ett tillverkande företag har du förmodligen också märkt det ökande fokuset på hållbarhet i din organisation. Hållbarhet börjar genomsyra alla aspekter av tillverkningssprocessen – från design och logistik till produktion och eftervård. Som inköpare av C-parts har din avdelning också en roll att spela i omställningen till hållbar tillverkning.

Under min tid på Bufab har jag kunnat följa det allt mer prioriterade fokuset på ämnet hållbarheten. Jag får ofta frågan från inköpare hur de kan utföra sitt arbete mer hållbart. I den här artikeln kommer jag därför att försöka svara genom att förklara vad hållbart inköp innebär i praktiken, ge en inblick i aktuella hållbarhetstrender inom inköp och vad de innebär för dig, samt ge några tips om hur du kan öka inköpsavdelningens bidrag till ditt företags övergripande hållbarhetmål.

Vad är hållbart inköp?

Hållbart inköp är en uppsättning inköpspraxis som låter ett företag få de varor och tjänster de behöver med minimal negativ påverkan eller till och med en positiv påverkan på miljön, samhället och ekonomin.

FN:s hållbara utvecklingsmål

The UN sustainable development goals

För att förstå vad detta innebär i praktiken är de 17 hållbara utvecklingsmålen som definierats i FN:s Global Compact en utmärkt utgångspunkt. Över 15 000 företag över hela världen har anslutit sig till Global Compact och har lovat att arbeta för målen – som inkluderar avskaffande av fattigdom, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt samt bevarande av livet på land och i havet.

Vad innebär detta för inköpare av C-parts?

I praktiken kommer det ökade fokuset på hållbarhet att påverka dina inköps- och inköpsvanor avsevärt, om det inte redan har gjort det.

Inom inköp kommer hållbarhet främst att påverka ditt val av leverantörer. För att ett företag verkligen ska vara hållbart måste även alla dess leverantörer vara på samma spår – och C-partsleverantörer är inget undantag. Det innebär att leverantörerna måste tillverka sina produkter på ett miljövänligt sätt – till exempel genom att använda förnybara energikällor för att driva sin produktion eller genom att ha en välutformad avfallshantering som förhindrar farliga ämnen från att skada miljön. Välbefinnandet hos leverantörernas personal är också en väsentlig faktor – saker som barnarbete eller farliga arbetsmiljöer är inte förenliga med hållbarhet. Vid inköp av C-parts bör tillverkande företag noggrant granska leverantörer innan de gör affärer med dem – eller överlåta detta ansvar till en partner som Bufab.

När det gäller inköp kommer dina hållbara ambitioner främst att definieras av hur du köper och levererar dina efterfrågade C-parts. Som vi tidigare har nämnt här på The Solutionists Hub, kämpar många tillverkare med en stor, okonsoliderad leverantörsbas för sina C-parts, där små mängder komponenter köps från ett stort antal leverantörer. Förutom att det kan ställa till problem för verksamheten kan det också vara en ohållbar strategi – många leverantörer innebär många leveranser, och om leverantörerna är långt borta från din tillverkningsanläggning kan detta resultera i höga utsläppsnivåer.

Genom att konsolidera leverantörsbasen och beställa fler C-parts från färre leverantörer kan också leveranser konsolideras – skapa högre effektivitet och minska antalet resurser som behöver förbrukas för att du ska få de C-parts du behöver.

Hållbara trender att överväga

Cirkularitet

Cirkularitet syftar till att dramatiskt förlänga livet på de råmaterial som används i produkter. Det är fortfarande vanligt att produkter kasseras och deponeras på soptippar vid slutet av deras liv. När detta inträffar går de material som användes för att tillverka dem förlorat permanent. I ett cirkulärt tillvägagångssätt kan material från denna kasserade produkt – till exempel metaller eller plaster – omvandlas och användas som råmaterial vid produktionen av en helt ny produkt. För tillverkare kan detta innebära att ändra vilka C-parts som köps in eller söka leverantörer som har åtagit sig till att jobba med cirkularitet och implementerat det i sina produktionsprocesser.

Återvinningsbarhet

Om en produkt inte kan återanvändas eller eventuellt omvandlas vid slutet av sitt liv är det bästa alternativet för hållbar bortskaffande vanligtvis återvinning. Många produkter är dock svåra att återvinna, ofta på grund själva materialen eller oförmågan att separera en komponent

Inköpsbeslut kan spela en stor roll för ett företags hållbarhetsprestanda. Till exempel, när företaget köper C-parts av plast, kan de välja mer återvinningsbara typer av plast. Beslut om vilka material som ska användas är ofta forskning och utvecklingsavdelningens ansvar, men detta exempel visar hur inköpsbeslut faktiskt kan påverka företagets övergripande hållbarhetsinsatser.

Återvunna materia

Det är vanligt inom konsumtionsvaruindustrin att se varumärken marknadsföra de återvunna materialen som används i deras produkter, och jag har märkt att denna trend även når den industriella tillverkningssektorn. Till exempel kan ett företag genom att designa produkter som använder C-parts tillverkade av återvunnen plast eller metall markant förbättra sitt hållbarhetsprofil.

Hur du gör ditt inköp mer hållbart

Granska och konsolidera din leverantörsbas

Som min kollega Slawomir skrev tidigare; att lägga ansvaret för C-parts i händerna på några få leverantörer (eller endast en) visar på många ekonomiska och organisatoriska fördelar för nästan alla tillverkande företag. Det kan också öka hållbarheten i din leverantörskedja för C-parts. Färre leverantörer innebär färre leveranser av C-parts, och med en supply chain partner som kan konsolidera leveranser kan du minska antalet transporter som krävs under den sista fasen av C-parts resan till din produktionsanläggning.

Sätt upp hållbarhetsmål

Att sätta upp mål och bestämma vilka faktorer som ska mätas hjälper dig att följa dina framsteg mot hållbara inköp och ger dig något att arbeta mot. Du kan fundera över olika mål – till exempel minskning av antalet leverantörer genom konsolidering eller de koldioxidutsläpp som genereras av hela din leverantörskedja för C-parts. Din supply chain partner kommer att kunna hjälpa dig att analysera din nuvarande situation och ge dig det underlag du behöver.

Skaffa en partner

Att granska hela leverantörsbasen av C-parts för hållbarhet och analysera miljöpåverkan av leverantörskedjan kan vara en överväldigande uppgift. Om du har höga ambitioner är det generellt sett bättre att få hjälp från en supply chain partner. De kommer sannolikt ha bättre översikt över leverantörer än ditt företag, vilket gör att de endast väljer företag som uppfyller dina krav på miljöpåverkan och socialt ansvar.

Deras utökade expertis kommer att möjliggöra optimering av din C-partsportfölj. Genom analys och noggrann planering kan en bra partner hitta ett sätt att få alla de C-parts du behöver samtidigt som du säkerställer att du får leverantörer med låg miljöpåverkan och medvetenhet om hållbarhet.

Hopefully, this article answers your questions about the relationship between purchasing and sustainability and gives you some ideas of the impact you can have on your company’s overall sustainability practices. For more knowledge about C-parts purchasing, make sure to take a look at our extensive guide on the topic – and don’t forget to download The C-Parts Purchaser’s Guide to Supplier Consolidation below, to understand how to get started with reducing your number of suppliers.

Förhoppningsvis besvarar denna artikel dina frågor om förhållandet mellan inköp och hållbarhet och ger dig lite idéer om den påverkan du kan ha på ditt företags övergripande hållbarhetspraxis. För mer kunskap om C-partssinköp, se till att ta en titt på vår omfattande guide i ämnet – och glöm inte att ladda ner "The C-Parts Purchaser's Guide to Supplier Consolidation" nedan, för att förstå hur du kommer igång med att minska antalet leverantörer.

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

The C-Parts Purchaser's Guide to Supplier Consolidation

Ladda ner guiden
Carina är Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director och började på företaget 2018.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera