Faktorer som påverkar Supply Chain Management - hur man hanterar dem

Faktorer som påverkar Supply Chain Management - hur man hanterar dem

Du behöver inte vara en branschexpert för att förstå att de globala leveranskedjorna just nu är utsatta för enorma påfrestningar. Varje dag möts vi av nyheter om hur företag likt ditt kämpar för att möta kundernas efterfrågan trots långa ledtider, höga priser och låg tillgänglighet av väsentliga C-parts och andra komponenter. Även om uppmärksamheten i media har lagt sig något de senaste månaderna är dessa frågor fortfarande högst relevanta.

Andra globala faktorer så som inflation och de höga kostnaderna för bränsle och energi bidrar också till problem och gör livet svårt för tillverkarna både när det gäller minskad tillgänglighet av C-parts och ökande kostnader.

Det finns ytterligare problem i försörjningskedjan som påverkar tillverkande företag, och som även fortsättningsvis kommer att vara i fokus även efter det att de värsta av de nuvarande störningarna är över.

I den här artikeln kommer jag att presentera några av problemen som är vanligt förekommande i företag som ditt och ska här ge er några tips som kan minska deras inverkan – även om de inte kan elimineras helt.

Begränsat urval

Det kommer alltid att vara riskabelt att inte ha några alternativ utöver dina befintliga leverantörer. Att ha en backup är viktigt om du vill förhindra att din verksamhet stannar om din leverantör skulle råka ut för problem. Det finns många orsaker till varför en leverantör kan få problem i sin verksamhet, och om du är alltför beroende av denna leverantör för en del av dina behov av C-parts, blir deras problem mycket snabbt dina problem.

Oavsett den globala situationen kommer detta alltid att vara ett problem i leveranskedjan för en tillverkare. Men finns ingen anledning att plötsligt lyfta luren och skaffa massor av nya, alternativa leverantörer – som jag skrivit om tidigare och om de problemen som följer med att ha för många leverantörer och effekterna som följer med detta kan vara minst lika negativa. Men att ha en viss grad av redundans i din försörjningskedja är alltid smart – och i de flesta fall skulle du få det bättre om du arbeta med en Supply Chain Partner som kan ta hand om leverantörsrelationerna åt dig.

Långa ledtider, höga priser och höga MOQs

Tre faktorer som har påverkat tillverkarna under lång tid, men som är särskilt utmanande för tillfället är långa ledtider, höga priser och höga MOQs. Om du nyligen har försökt köpa en bil, då vet du att ledtiderna har ökat dramatiskt under de senaste åren. Plötsligt måste företag vänta länge på grundläggande komponenter som tidigare har varit lätt tillgängliga.

Priserna har också stigit, av flera anledningar – och även om inköpspriset för C-parts fortfarande är relativt obetydligt har TCO ökat. Utöver allt detta binder höga MOQs kapital och krymper leverantörslagren för redan hårt ansatta tillverkare.

Naturligtvis måste faktorer som dessa vägas mot varandra. Om du inte kan hantera årslånga ledtider för en leverans av viktiga delar, måste du förmodligen betala ett högre pris. Alternativt, om ledtiderna är mindre viktiga, kan du kanske få ett bättre pris eller en lägre MOQ. Problemet är att det är utmanande att göra denna analys för varje artikel du tillverkar. Och det är ännu svårare att genomföra dessa förhandlingar med varje enskilda leverantör. I dessa fall är fördelarna med att ha en Supply Chain Partner som kan ta hand om inköpen åt dig uppenbara.

Regleringar

Allt eftersom tiden går är det troligt att statliga regleringar, både härhemma hemma och utomlands, kommer att påverka tillverkarna ytterligare. Tidigare i år höjde EU tullen på vissa typer av fästelement som importeras från Kina som en del av dess antidumpningsåtgärder, och fler sådana regleringar kommer med all säkert att följa. Detta skapar I sin tur ökade kostnader för tillverkarna, men det skakar också om marknaden – I och med införandet av nya tullar började många europeiska företag vända sig mot europeiska leverantörer istället, vilket ledde till att leverantörernas priser ökade.

Det är svårt även för stora tillverkningsföretag att hålla sig uppdaterade om alla effekter som nya internationella regler och hur det påverkar deras verksamhet – så detta är ytterligare en faktor som kan mildras genom att ha en Supply Chain Partner.

Specifika komponenter

I tider som dessa, när till och med basdetaljer kan vara svåra att få tag på, innebär det en risk med att ha massor av ovanliga, mycket specifika produkter i ditt lager. Om din produktdesign förlitar sig på en unik komponent från en specifik tillverkare, snarare än ett mer generiskt alternativ, binder du dig till en enda leverantör. Ifall någon av dessa olika faktorer plötsligt inverkar på din försörjningskedja riskerar du att inte kunna få de detaljer som du behöver.

Ibland är det omöjligt att undvika att sådant händer. Vissa produkter kommer alltid att kräva unika, skräddarsydda komponenter. Men för att minimera de förknippade riskerna är det alltid ett bra val att ta in din Supply Chain Partner så tidigt som möjligt i designprocessen, så att de kan ge dig råd om det bästa valet av komponenter baserat på kraven och begränsningarna i din leverantörskedja.

Leveransstörningar

Problemen inom internationell frakt är särskilt aktuellt för tillfället – frågor som hamnar som läggs ner eller arbetar med lägre kapacitet, personalbrist och blockeringar av globala sjöfartsrutter under de senaste åren har visat hur bräcklig den globala leveranskedjan verkligen är.

Många europeiska företag har känt av effekterna och överväger att byta till leverantörer som är närmare företaget – men det är aldrig lätt att byta leverantör, och när ett företag väl har fattat beslutet att göra det sker det inte över en natt. Dessutom är många europeiska leverantörer själva beroende av leverantörer i Fjärran Östern. Om du är ett globalt företag går det inte basra att förhandla dig ur globala problem.

Återigen, fördelarna med att ta in en Supply Chain Partner blir allt mer uppenbara med detta i åtanke. Om något, så har de senaste två åren visat att de stor aktörerna ligger bäst till för att kunna reda ut stormen. Med en världsomspännande bas av leverantörer är de mycket bättre rustade för att köpa från alternativa leverantörer än ett tillverkande företag som själva sköter leverantörsrelationer.

Varför det är dags att skaffa en Supply Chain Partner

Jag hoppas att den här artikeln visar att med alla de faktorer man måste ta hänsyn till i dagens moderna supply chain, säkerställs tillgängligheten av C-parts bäst med hjälp av en Supply Chain Partner – och i och med den svåra globala situationen kan det vara dags att börja leta efter en. De tillverkare med liknande utmaningar som byter till en leverantör som är mer tillförlitligt och r de nödvändiga detaljerna till rätt kostnad vid rätt tidpunkt ges en betydande fördel gentemot konkurrenterna. Även om de problem vi upplever idag kanske inte varar för evigt, finns där nya precis runt hörnet – så att välja en Supply Chain Partner som kan ge dig de alternativ du behöver är en klok investering för framtiden.

För mer insikt i C-parts supply chain management, se till att läsa vår djupgående guide om ämnet och prenumerera Solutionisthubben – du kan också ladda ner en separat PPT, Guiden till en sömlös Supply Chain av C-parts, genom att klicka på knappen nedan.

Dessutom, om du för närvarande letar efter en partner som kan hjälpa ditt företag att hantera den här typen av risker, kan du kontakta en av våra experter här.

Ladda ner guiden

Powerpoint

Guiden till en sömlös Supply Chain av C-parts

Ladda ner guiden
Slawomir är Customer Unit Director på Bufab Poland och har stor erfarenhet av C-partsindustrin, både inom inköp och försäljning.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera