Vanliga nyckelprestationsindikatorer (KPI) för inköp av C-parts och hur du kan förbättra dem

Vanliga nyckelprestationsindikatorer (KPI) för inköp av C-parts och hur du kan förbättra dem

I ett tillverkningsföretag har alla mål att uppnå, och inköpare av C-parts är inget undantag. Att inte uppnå dina inköps-KPI kan ha effekter i hela företaget - särskilt om tillgängligheten av C-parts blir så låg att det finns risk för produktionsstopp.

I min roll på Bufab samarbetar jag nära inköpare, både internt och externt, men jag har också tidigare arbetat i inköpsroller där Bufab var en av mina leverantörer - så jag är medveten om de krav och utmaningar som inköpare av C-parts i företag som ert måste hantera under en vanlig arbetsdag.

I den här artikeln kommer jag att presentera några vanliga KPI:er som jag tror att inköpare av C-parts vanligtvis bedöms utifrån hos de företag vi samarbetar med. Du kanske redan mäts på några av dem, som KPI:er relaterade till tillgänglighet och kostnad. Vissa av de andra kan bli mer relevanta för dig i framtiden, som de som rör hållbarhet och digitalisering. Oavsett om dessa KPI:er är en del av din roll idag kommer jag att ge några råd om hur du kan förbättra din prestation och slutligen uppnå dem.

Låt oss börja med att titta på den vanligaste och eventuellt viktigaste KPI för en inköpare som du.

Tillgänglighet

Konsekvenserna av att inte uppnå denna KPI kan vara allvarliga. I slutändan är det inköparens ansvar att se till att produktionen har de delar de behöver när de behöver dem. Om detta inte sker och viktiga delar saknas kan det resultera i ett produktionsstopp - där produktionslinjen tvingas stanna tills de nödvändiga delarna kan erhållas. Stillestånd är en mycket kostsam händelse för vilket företag som helst, och med de nuvarande störningarna i globala leveranskedjor är det svårare än tidigare att snabbt hitta en lösning.

Så vad är det bästa sättet att uppnå denna KPI? Som det mest grundläggande målet du har som inköpare av C-parts finns det många faktorer som bidrar. Men generellt sett är att ha en konsoliderad leverantörsbas en bra första åtgärd - med ett begränsat antal leverantörer av C-parts har du färre beställningar och kontakter att hålla reda på, vilket minskar risken för misstag. Andra åtgärder beror på ditt val av leverantör - snabba, konsoliderade leveranser och eventuellt någon form av automatiskt beställningssystem kan också hjälpa till att säkerställa att ditt företags nödvändiga delar alltid finns i lager.

Antalet leverantörer

Som inköpare av C-parts är det viktigt att du inte låter antalet leverantörer i din leverantörsbas bli ohanterligt stort. Även om du får tag i de delar du behöver är det en negativ utveckling på lång sikt att hantera alltfler leverantörer hela tiden. Som min kollega Slawomir har förklarat tidigare innebär fler leverantörer mer repetitivt arbete och administration, samt högre kostnader.

Istället bör du fokusera på att överföra ansvaret för fler av dina behov av C-parts till färre, större leverantörer, som Bufab. Detta har både kort- och långsiktiga fördelar - som bättre relationer med den nya leverantören och problemfri tillgång till deras bas av leverantörer.

Kostnad

För inköpare av andra typer av varor är det avgörande att få ett bra pris. Men för inköpare av C-parts är den faktiska prislappen på produkterna mindre viktig eftersom de direkta kostnaderna alltid kommer att vara relativt låga.

Dock är kostnaden, specifikt den totala ägandekostnaden (TCO), en viktig mål för inköpare av C-parts. Förutom priset på själva delarna finns det ett stort antal andra kostnader relaterade till administration, leverans och lagring. Om du väljer fel uppsättning leverantörer kan dessa kostnader eskalera, särskilt om du har en stor, okonsoliderad leverantörsbas. Det administrativa arbete som ditt inköpskontor måste utföra för att hantera alla dessa leverantörer har en betydande kostnad - vilket kan göra dessa mycket billiga C-parts till en dyr börda.

Genom att konsolidera din leverantörsbas och arbeta endast med leverantörer som kan erbjuda högkvalitativa delar som levereras i tid med en minimal insats från dig kan du hålla TCO lågt och uppfylla denna betydande KPI.

Hållbarhet

Det är fortfarande ganska ovanligt att inköpare av C-parts har KPI:er relaterade till hållbarhet, även om det inte är helt ovanligt.

I framtiden, när hållbarhet blir ännu viktigare för tillverkningsföretag, kan du förvänta dig att dessa typer av KPI:er kommer att implementeras.

Det kan vara svårt att mäta hållbarhet på ett sätt som lätt kan omvandlas till en KPI, men det är möjligt. Några exempel på hållbara KPI:er kan vara antalet leverantörer som är ISO 14000-certifierade eller medlemmar av UN Global Compact. En annan KPI kan vara andelen av ett företags leverantörer som har genomgått en certifierad hållbarhetsrevision. Alternativt kan KPI:erna fokusera på själva delarna eller hur de har levererats - till exempel kan en inköpare ha en KPI som fokuserar på att hålla antalet C-parts som levereras med flygfrakt så lågt som möjligt.

För företag är det svårt att hålla koll på hållbarhetsinsatserna hos alla deras leverantörer, även för stora företag med mycket resurser. Av den anledningen skulle det förmodligen krävas samarbete med en leverantör inom leveranskedjan som kan genomföra de nödvändiga revisionerna och kontrollerna för att verkligen göra skillnad för dessa typer av KPI:er.

Ledtider

Som jag nämnde tidigare är tillgänglighet en viktig KPI - och ledtider är en stor del av det. Ibland är det omöjligt att undvika långa ledtider för C-parts, särskilt med de nuvarande störningarna i global produktion och leveranskedjor. Men det som verkligen spelar roll är hur en inköpare hanterar dessa ledtider - med god planering och dialog med andra delar av företaget kan ledtider hanteras och produktionen kan fortsätta att förses med de delar den behöver.

Ibland kan det innebära att man accepterar långa ledtider eller möjligen en högre minimibeställningskvantitet (MOQ) eller pris för att få de delar man behöver. Det är möjligt för inköpsavdelningen att hantera denna beräkning själva, men många företag drar nytta av en leverantör inom leveranskedjan i sådana situationer - genom att analysera verksamheten och den aktuella marknadssituationen kan rätt partner guida dig i rätt riktning, eller till och med använda sin bredare leverantörsbas för att hitta en alternativ leverantör med ett bättre erbjudande.

Digitalisering

På samma sätt som med hållbarhet kan det vara svårt att kvantifiera en leverantörs nivå av digitalisering i en enda KPI. Men genom att fokusera på specifika aspekter av relationen kan det göras. Enligt min åsikt kommer KPI:er relaterade till digitalisering att bli vanligare när branschen mognar och mer sofistikerade digitala verktyg introduceras. I praktiken kan en KPI relaterad till digitalisering vara antalet leverantörer som kan erbjuda saker som automatisk beställning eller spårning av inkommande order. Dashboards med information om status för alla dina C-parts -beställningar kan göra en inköpares liv mycket enklare - och det kan potentiellt vara en faktor i hela inköpsteamets effektivitet.

En KPI som denna förbättras genom att noggrant välja dina leverantörer enligt dessa kriterier eller lägga press på dem att förbättra sina digitala verktyg. I båda dessa fall är det förmodligen bäst att samarbeta med en partner som har expertisen att bedöma digitalisering och kunskapen att uppnå de nödvändiga förbättringarna i praktiken.

I denna artikel har jag presenterat några av de vanligaste KPI:erna för inköp av C-parts och gett råd om hur man kan förbättra prestationen inom var och en. Vissa åtgärder kan göras internt, men många företag drar nytta av en leverantör inom leveranskedjan som kan hjälpa till att uppnå dessa mål. Som alltid är det viktigt att ha en god kommunikation och samarbete mellan alla berörda parter för att se till att KPI:erna uppnås och att produktionen fortsätter att flyta smidigt.

Få mer insikter

Jag hoppas att den här artikeln har gett dig lite vägledning och inspiration i din inköpsroll - som du kan se är leverantörsförädling avgörande för att förbättra din prestation inom många av dessa KPI:er, så för att få mer information om det, se till att ladda ner vår PPT-guide om ämnet. Du kan också få mer information i "Purchaser's Guide to C-parts", en detaljerad guide som täcker alla aspekter av inköp av C-parts och innehåller länkar till fler relevanta artiklar.

The Purchaser's Guide to C-Parts

Powerpoint

Hämta guiden här

Maria har en bred erfarenhet av inköp. Idag arbetar hon som Sourcing Director på Bufabs affärsenhet BU Nordic.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera