Leverandørkonsolidering av C-parts: Hva er det og hva er fordelene?

Leverandørkonsolidering av C-parts: Hva er det og hva er fordelene?

I takt med at produksjonsprosesser og produktdesign blir mer komplekse, må mange innkjøpere av C-parts forholde seg til flere og flere leverandører. I noen tilfeller er dette fordi de krever spesifikke spesialkomponenter. I andre tilfeller ønsker innkjøpere å utvide sine leverandørnettverk for å være mindre sårbare i en tid med avbrudd og forstyrrelser i forsyningskjeden.

Som innkjøper vet du imidlertid at det kan være et problem å ha for mange leverandører. Det kan føre til mer administrasjon og svekkede relasjoner, noe som kan få alvorlige konsekvenser for din virksomhet som helhet.

En løsning på dette problemet er leverandørkonsolidering. I denne artikkelen vil jeg prøve å hjelpe deg med å forstå hva leverandørkonsolidering er, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke fordeler du kan oppnå ved å bruke det.

Hva er leverandørkonsolidering?   

Leverandørkonsolidering er prosessen med å redusere antall leverandører du kjøper dine produkter, løsninger og tjenester fra. Mengden og typene du kjøper forblir den samme, men du kjøper dem fra færre leverandører. Faktisk er leverandørkonsolidering en rasjonaliseringsprosess som tar sikte på å øke effektiviteten og redusere kostnadene.

I et typisk produksjonsselskap med en ikke-konsolidert leverandørbase, kan en innkjøper av C-parts kjøpe muttere og bolter fra en gruppe leverandører, skruer fra en annen gruppe, kabler fra en tredje og maskinerte deler fra en fjerde. Til sammen kan dette lett føre til at 20, 30 eller flere leverandører alle leverer til samme selskap.

Etter konsolidering kan antallet leverandører krympe til bare en håndfull – eller til og med til én, avhengig av selskapets behov.

Hvis et selskap som dette konsoliderer sin leverandørbase, kan det fortsatt kjøpe samme mengde C-parts, men fra færre leverandører, som hver leverer et bredere utvalg av komponenter. Etter konsolidering kan antallet leverandører krympe til bare en håndfull – eller til og med til én, avhengig av selskapets behov.

Hvordan fungerer leverandørkonsolidering i praksis?   

Enten du velger å konsolidere med en av dine eksisterende leverandører eller med en helt ny leverandør, bør prosessen følge disse hovedtrinnene:

  • Analyse 
  • Gjennomføring
  • Evaluering 

Analyse  

I analysefasen må leverandøren samarbeide med deg for å forstå dine behov for C-parts. For å være en effektiv samarbeidspartner må leverandøren vite hvilke komponenter du bruker, hvilke mengder du trenger, hvordan du lagrer dem, hvordan du mottar leveranser og forstå detaljene i din bestillingsprosess. Hvis de ikke forstår det grunnleggende, vil de ha vanskelig for å implementere en effektiv strategi for å administrere forsyningskjedens behov.

For å jobbe med deg så effektivt som mulig, bør en god leverandør alltid ta hensyn til KPIene som din innkjøpsavdeling og produksjonsvirksomhet må oppfylle. De bør også kunne presentere en klar business case for den foreslåtte løsningen.

Gjennomføring 

I implementeringsfasen blir den tilnærmingen dere har avtalt effektivisert. Implementeringen er en sensitiv prosess fordi dine behov for C-parts er komplekse. Derfor bør selve gjennomføringen alltid innledes med nøye felles planlegging. I mange tilfeller er det fordelaktig å gå frem steg for steg. Del alle C-partsene inn i kategorier og arbeid med en eller noen få kategorier om gangen.

Evaluering  

Evalueringsfasen er svært viktig. Etter implementering av den nye løsningen bør du og leverandøren vurdere kvaliteten og bli enige om hva som må endres. Uansett hvor smidig implementeringen går, er det sannsynlig at det fortsatt er spesifikke områder for forbedring. Når evalueringen er fullført, implementeres endringene.

Hvis du velger en kompetent og kvalitetsbevisst leverandør, vil dette evalueringsstadiet sannsynligvis fortsette gjennom hele samarbeidet. De bør møte deg regelmessig for å analysere statusen til virksomheten din og få oppdateringer om fremtidige planer, slik at ytterligere forbedringer kan foreslås, implementeres og måles. 

Hva er fordelene med leverandørkonsolidering?   

I følge de fleste innkjøpere jeg snakker med, er den største fordelen med en konsolidert leverandørbase redusert administrasjon.

Hvis du jobber med for eksempel 30 forskjellige leverandører av C-parts, har du sannsynligvis mye repeterende arbeid. Du må skaffe deler, forhandle priser, organisere leveranser og håndtere fakturaer og eventuelle problemer med 30 forskjellige selskaper, hvorav mange er spredt over hele verden og har liten kunnskap om din bedrifts spesielle krav og behov.

Dette arbeidet kan ta en stor del av arbeidsdagen din, og når det er så mange leverandører å holde styr på kan det fort oppstå problemer. I mange tilfeller resulterer disse problemene ganske enkelt i ytterligere problemer som må løses. Men i verste fall kan denne tilnærmingen føre til uventet komponentmangel, noe som resulterer i produksjonsstans. Ingen produksjonslinje skal stoppes på grunn av noe så enkelt som mangel på festemidler eller andre C-parts. Likevel har jeg sett det skje i mange bedrifter, og i de fleste tilfeller skyldes det en dårlig organisert og koordinert leverandørbase.

Å ha mange leverandører medfører også betydelige kostnader. Omtrent 20 prosent av den totale kostnaden for C-parts består av direkte kostnader, med andre ord kostnadene for selve komponentene. De resterende cirka 80 prosentene er indirekte kostnader, som er mye lettere å redusere. Indirekte kostnader kan omfatte ting som kostnader for innkjøp, bestilling, mottak av leveranser og håndtering av fakturaer. Ved å redusere leverandørbasen kan du redusere tiden brukt på disse oppgavene og redusere kostnadene samtidig.

Direkte-indirekte-kostnader

Konsolidering av leverandører gjør det mye enklere for deg å få oversikt over den totale flyten av C-parts inn i virksomheten din. I praksis betyr dette mindre administrasjon, lavere kostnader og bedre resultater for virksomheten.

I tillegg vil en reduksjon i antall leverandører føre til at det blir lettere å bygge et nært og effektivt forretningsforhold. Hvis du har å gjøre med over 50 leverandører, har du sannsynligvis ikke nok tid til å utvikle et solid forretningsforhold med noen av dem. Og siden størrelsen på leverandørbasen din gjør at du legger inn ganske små bestillinger fra hver av dem, er det en risiko for at de ikke er så interessert i å prioritere dine behov.

Ved å konsolidere reduserer du antall leverandørkontakter, og mens dine behov for C-Parts forblir de samme, blir du en viktigere kunde. Du kan jobbe tettere med hver leverandør, og de kan få et bedre bilde av behovene til virksomheten din. Over tid kan tettere relasjoner føre til lavere kostnader, bedre løsninger og høyere kvalitet.

Last ned «Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering» 

Hvis du opplever problemer forårsaket av å ha for mange leverandører, eller hvis du står overfor utfordringen med å redusere størrelsen på bedriftens leverandørbase, bør du lese denne veiledningen. Selv om du føler at du ikke har et direkte behov, kan du uansett ha nytte av å lese veiledningen. Den utdyper problemene jeg har skissert her og gir mer informasjon om fordelene med konsolidering, hvordan konsolideringsprosessen din skal fungere, og noen mulige konsolideringsmetoder du kan bruke. Det inkluderer også de potensielle ulempene som konsolidering kan medføre, og løsningene du må bruke for å unngå dem. Du kan laste ned veiledningen som en presentasjon nedenfor.

Ønsker du mer kunnskap om C-parts kan du lese vår artikkel om Innkjøperens veiledning til C-parts. Den går i detalj om hva C-parts er og hvorfor de er så viktige i ditt arbeid som innkjøper.

Last ned veiledningen helt kostnadsfritt

Powerpoint

Last ned veiledning for leverandørkonsolidering

Last ned veiledningen
Slawomir er Customer Unit Director i Bufab Polen og har lang erfaring i C-part-industrien, både innen innkjøp og salg.
Hold meg oppdatert!
Abonner