Bærekraftig innkjøp: Veiledning til innkjøpere av C-parts

Bærekraftig innkjøp: Veiledning til innkjøpere av C-parts

Du har sikkert lagt merke til at bærekraft har blitt stadig viktigere det siste tiåret. Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft er viktig for myndigheter og enkeltpersoner over hele verden, og alle bransjer og virksomheter er under større press enn noen gang for å gå over til mer bærekraftige forretningsmodeller.

Hvis du er innkjøper i en produksjonsbedrift, er det sannsynlig at du også har merket økt oppmerksomhet på bærekraft i din organisasjon. Bærekraft begynner å gjennomsyre alle aspekter av produksjon, fra design og logistikk til produksjon og etterbehandling. Som innkjøper av C-parts spiller du og din avdeling en viktig rolle i overgangen til bærekraftig produksjon.

I løpet av min tid i Bufab har jeg sett hvordan bærekraft har økt som et prioritert tema. Innkjøpere spør meg i økende grad hvordan de kan gjøre forretningsmodellene sine mer bærekraftige. I denne artikkelen vil jeg derfor forsøke å forklare hva bærekraftige kjøp betyr i praksis, gi et innblikk i aktuelle bærekraftstrender innen innkjøp og hva de betyr for deg. Jeg vil også presentere noen ideer til hvordan du kan øke innkjøpsavdelingens bidrag til den totale bærekraften i selskapet.

Hva er bærekraftige innkjøp?  

Bærekraftige innkjøp er en kombinasjon av innkjøpsmetoder som gjør det mulig for en bedrift å skaffe varene og tjenestene den trenger, samtidig som de har minimal negativ eller til og med positiv innvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien. 

UN-sustainable-development-goalsFor å forstå hva dette betyr i praksis er de 17 målene for bærekraftig utvikling definert i FNs Global Compact et utmerket utgangspunkt. Over 15 000 selskaper over hele verden har sluttet seg til Global Compact og har lovet å arbeide for å fremme målene, som inkluderer å utrydde fattigdom, skape anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bevare liv på land og i havet.

Hva innebærer dette for innkjøpere av C-parts?  

På et praktisk plan vil den økende vektleggingen av bærekraft i betydelig grad påvirke dine innkjøpsrutiner, hvis den ikke allerede har gjort det.

Når produksjonsbedrifter kjøper inn C-parts, bør de undersøke leverandørene nøye før de gjør forretninger med dem, eller overlate dette ansvaret til en partner.

Når det kommer til sourcing, vil bærekraft først og fremst påvirke ditt valg av leverandører. For at et selskap virkelig skal være bærekraftig, må alle leverandørene strebe mot bærekraftige løsninger, og leverandørene av C-parts er intet unntak. Det betyr at leverandørene må produsere sine produkter på en miljøvennlig måte, for eksempel ved å bruke fornybare energikilder for å drive produksjonen, eller ved å ha en godt utformet avfallshåndteringsprosess som hindrer skadelige stoffer i å påvirke miljøet. Velferden til leverandørenes ansatte er også en viktig faktor, ting som barnearbeid eller utrygge arbeidsmiljøer er ikke forenlig med bærekraft. Når produksjonsbedrifter kjøper inn C-parts, bør de undersøke leverandørene nøye før de gjør forretninger med dem, eller overlate dette ansvaret til en partner som Bufab.

Når det gjelder innkjøp, vil dine bærekraftsmål primært være definert av hvordan du kjøper og leverer C-partsene du trenger. Som vi har nevnt her på The Solutionists Hub før, sliter mange produsenter med en stor, ikke-konsolidert leverandørbase for sine C-parts, hvor små mengder komponenter kjøpes fra et stort antall leverandører. I tillegg til å være problematisk for bedriften, kan dette også være en uholdbar strategi – mange leverandører betyr mange leveranser, og dersom leverandørene befinner seg langt fra produksjonsanlegget ditt kan dette føre til høye utslippsnivåer.

Ved å konsolidere leverandørbasen og bestille flere C-parts fra færre leverandører, kan leveranser også konsolideres, noe som skaper større effektivitet og reduserer antall ressurser som må forbrukes for at din virksomhet skal få C-partsene du trenger.

Bærekraftige trender å vurdere

Sirkularitet

Sirkularitet har som mål å forlenge levetiden til råvarer som brukes i produkter. Det er fortsatt vanlig at produkter kasseres og havner på deponi ved slutten av levetiden, noe som gjør at materialene som brukes til å lage produktene går tapt. I en sirkulær tilnærming kan materialene fra et kassert produkt, for eksempel metaller eller plast, gjenbrukes som råvarer i fremstillingen av et helt nytt produkt. For produsenter kan dette bety å endre komponenten som kjøpes, eller kjøpe fra leverandører som er forpliktet til å bruke sirkularitet og har innlemmet det i sine produksjonsprosesser.

Resirkulering

Hvis et produkt ikke kan gjenbrukes eller reproduseres ved slutten av levetiden, er det beste alternativet for bærekraftig avfallshåndtering vanligvis resirkulering. Imidlertid er mange produkter vanskelige å resirkulere, ofte på grunn av materialene som brukes eller fordi komponenter av forskjellige materialer ikke kan separeres.

Innkjøpsvalg kan spille en stor rolle for en bedrifts bærekraftsnivå. For eksempel ved kjøp av C-parts av plast kan en bedrift velge flere resirkulerbare plasttyper. Beslutninger om hvilke materialer som skal brukes ligger ofte hos FoU-avdelingen, men dette eksemplet viser hvordan kjøpsbeslutninger kan ha en reell innvirkning på en bedrifts samlede bærekraftsinnsats.

Resirkulerte materialer

Det er vanlig at merkevarer i forbrukermarkedet tydelig reklamerer for at de har brukt resirkulerte materialer i produktene sine, og jeg har lagt merke til at denne trenden også kommer til den industrielle produksjonsindustrien. Ved for eksempel å designe produkter som bruker C-parts fra resirkulert plast eller metall, kan en bedrift øke sin bærekraft betydelig.

Hvordan gjøre innkjøpene dine mer bærekraftige

Gjennomgå og konsolider leverandørbasen din  

Som min kollega Slawomir har skrevet om før, gir det å plassere ansvaret for C-parts på noen få leverandører (eller bare én) mange økonomiske og organisatoriske fordeler for nesten alle produksjonsbedrifter. Men det kan også øke bærekraften til forsyningskjeden din for C-parts. Færre leverandører betyr færre forsendelser, og med en leverandørkjedepartner som kan konsolidere forsendelser, kan du redusere antall forsendelser som kreves i det siste trinnet av komponentenes reise til produksjonsanlegget ditt.

Sett bærekraftsmål

Å sette seg mål og bestemme hvilke faktorer du skal måle vil hjelpe deg med å spore fremgangen din mot bærekraftige innkjøp og gi deg noe å sikte mot. Du kan vurdere flere mål, for eksempel å redusere antall leverandører gjennom konsolidering eller å redusere karbondioksidutslippene generert av hele forsyningskjeden din for C-parts. Din forsyningskjedepartner kan hjelpe deg med å analysere din nåværende situasjon og gi deg de fakta du trenger.

Skaff deg en samarbeidspartner

Det kan være en overveldende oppgave å revidere hele C-parts leverandørbasen for bærekraft og analysere leverandørkjedens miljøpåvirkning. Hvis du har høye ambisjoner, er det generelt bedre å få hjelp av en leverandørkjedepartner. En god samarbeidspartner har med stor sannsynlighet en bedre forståelse av leverandørene enn du og din bedrift har, og kan derfor sørge for at leverandørene som velges oppfyller dine krav til miljøpåvirkning og samfunnsansvar.

Ved hjelp av partnerens ekspertise kan du også optimalisere porteføljen av C-parts. Gjennom analyser og nøye planlegging kan en god samarbeidspartner finne en måte å skaffe de komponentene du trenger samtidig som du sikrer at du får lav miljøbelastning og høy bærekraft.

Forhåpentligvis svarer denne artikkelen på spørsmålene dine om forholdet mellom innkjøp og bærekraft og gir deg noen ideer om hvilken innvirkning du kan ha på bedriftens samlede bærekraftarbeid. Ønsker du mer kunnskap om innkjøp av C-parts kan du dra nytte av vår omfattende veiledning om emnet. Og ikke glem å laste ned Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering nedenfor, som vil hjelpe deg med å komme i gang med å redusere antall leverandører.

Last ned veiledningen

Powerpoint

Innkjøpers veiledning til leverandørkonsolidering

Last ned veiledningen
Carina er Bufabs Global Sourcing & Sustainability Director, og begynte i selskapet i 2018.
Hold meg oppdatert!
Abonner