Utmaningar med supply chain och hur man övervinner dem

Blog title: Supply chain-utmaningar och hur man övervinner dem
Supply chain-utmaningar och hur man övervinner dem

Varje vecka har jag intressanta diskussioner med våra tillverkande kunder och förbereder dem för olika utmaningar inom supply chain. Med tanke på ämnets aktualitet bestämde jag mig för att skriva ned mina råd i en artikel. Förhoppningsvis kan du använda den här texten som en inspirationskälla när du planerar för hur du ska övervinna dina utmaningar i er supply chain.    

Jag har aldrig upplevt en situation där branschen stod inför så många utmaningar inom supply chain som under 2020. Även om risker och strukturella brister har funnits länge inom traditionella supply chains, så skedde plötsligt flera händelser samtidigt som ledde till de stora utmaningar vi står inför i dag.    

Nu är det dags att reflektera över och dra nytta av dessa lärdomar för att bygga bättre och mer tillförlitliga supply chains.  

Nedan går jag igenom det jag anser är de fyra största utmaningarna som tillverkande företag står inför när det gäller deras globala supply chains, och i slutet av artikeln presenterar jag en lösning på hur man kan övervinna dessa.   

Snabba variationer i efterfrågan   

De flesta företag förlitar sig på historiska data, antingen egna eller leverantörernas, för att uppskatta den framtida efterfrågan på produkter, lösningar och tjänster. Det blir allt svårare att fatta beslut om denna efterfrågan i takt med att kundernas beteende utvecklas. År 2020 ledde pandemiutbrottet till en fullständig förändring av efterfrågan. Vi såg en uppenbar ökning av efterfrågan på vissa produkter, medan efterfrågan på andra produkter minskade. I den här situationen kunde företagen inte förlita sig på historiska data eftersom vi aldrig hade upplevt detta tidigare.   

Överbelastning i hamnarna   

På grund av lockdowns, bemanningsutmaningar och hög efterfrågan på sjötransporter arbetar många hamnar världen över med full kapacitet. Denna överbelastning medför att många fartyg varken kan lasta eller lossa. Detta har varit en av de största flaskhalsarna under pandemin och är fortfarande en stor utmaning för supply chains över hela världen 

Komponentbrist   

Under 2020 såg vi många lockdowns och bemanningsutmaningar som ledde till en begränsad tillgång på olika komponenter, vilket påverkade alla typer av supply chains. När utbudet av delar och komponenter inte kan möta efterfrågan tar det lång tid att återställa obalansen.   

Stigande råvarupriser   

Ökad efterfrågan på produkter, överbelastning av hamnar och brist på komponenter bidrar till ökade råvarupriser. Samtidigt ökar kostnaderna ytterligare på grund av stigande priser på ytbehandling, förpackningsmaterial och brist på elektricitet. Många av de tillverkande företag jag arbetar med har drabbats hårt av stigande råvarupriser.    

Oförutsedda situationer uppstår och de företag som inte är tillräckligt flexibla kommer att drabbas hårdast. 

Hur man övervinner utmaningarna inom supply chain   

Vissa situationer uppstår helt enkelt av en slump och det finns inget man kan göra för att förhindra dem. Men om det är något jag har lärt mig under de senaste åren så är det att oförutsedda situationer uppstår och att de företag som inte är tillräckligt flexibla kommer att drabbas hårdast.    

I min roll hjälper jag företag att bygga upp mer flexibla supply chains för C-parts, ett samlingsbegrepp för de delar som har det lägsta värdet i en produkt, till exempel bultar, muttrar, andra fästelement och ritningsbaserade detaljer. Traditionellt sett har många företag använt hundratals leverantörer för leverans av C-parts, vilket är mycket ineffektivt.    

På senare tid har många företag upptäckt att deras supply chain-utmaningar multipliceras med antalet leverantörer. Om du har ett stort antal leverantörer av bultar, spikar, muttrar, stift och klämmor, kan var och en av dina leverantörer få problem med lockdowns, bemanning, överbelastning av hamnar och ökade råvarupriser. Samtidigt är det administrativa arbetet med att hantera flera leverantörer under turbulenta tider ofta överväldigande.    

Gör så här i stället: 

Genom att minska antalet leverantörer och samarbeta med en partner i er supply chain kan ni få en fullservicelösning för sourcing, kvalitetskontroll och logistik samt en global kontakt med lokal närvaro, språkkompetens och expertis.  

Detta är ett exempel på en partnerlösning som minskar riskerna i er supply chain, eftersom en supply chain-partner har ett brett nätverk av leverantörer. Om en leverantör misslyckas med att leverera kommer din partner att ge dig ett annat alternativ.   

Hämta guiden till en sömlös supply chain för C-parts   

Vill du veta mer om hur man implementerar en sömlös supply chain för C-parts? Då kan jag varmt rekommendera guiden nedan som förklarar vad en sömlös supply chain för C-parts är, varför den är viktig och hur man uppnår den.   

Ladda ner den kostnadsfria guiden

PDF

Här kan du hämta den kostnadsfria guiden

Ladda ner guiden
Jacob är Segment Manager för distributörer på Bumax, ett Bufab-företag. Han var tidigare Global Account Manager på Bufab och har lång tidigare erfarenhet från andra branscher, även som som lagerchef.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera