Hur påverkar EU:s sanktioner mot Ryssland din verksamhet av c-parts?

Hur påverkar EU:s sanktioner mot Ryssland din verksamhet av c-parts?

Under de senaste åren har hanteringen av sanktionernas effekter blivit en del av vardagen för många tillverkare. Handels- eller ekonomiska sanktioner implementeras för att begränsa eller förbjuda handel med ett specifikt land av skäl som nationell säkerhet, kränkningar av mänskliga rättigheter, terrorism eller överträdelser av internationell lag. I dagens konfliktdrabbade värld är det viktigt att företag som ditt förstår vilka sanktioner som påverkar er och hur ni hanterar de utmaningar de innebär för er verksamhet.

Idag belastas många länder av olika typer av sanktioner, men det är de relativt nya handelssanktionerna mot Ryssland som har haft störst inverkan på europeiska tillverkare. Från och med den 30 september 2023 trädde EU:s restriktioner i kraft och förbjöd import av järn- och stålvaror som innehåller järn och stål från Ryssland.

Listan över varor som påverkas av dessa sanktioner är lång och omfattar många artiklar som anges i kapitel 72 i EU's customs tariff nomenclature list och alla artiklar i kapitel 73, vilket sammanlagt innebär hundratals olika kategorier av järn- och stålråvaror och produkter. Importörer måste lämna in vissa dokument till myndigheterna som bevisar att importerade varor på denna lista inte innehåller förbjudna ryska material.

Som tillverkare finns det en risk att dina C-parts kan vara bland dessa begränsade varor. Därför är det avgörande att utvärdera påverkan av sanktionerna på din verksamhet och planera hur du ska hantera dem för att hålla din verksamhet igång på ett smidigt sätt. En bra början är att ställa dig själv dessa frågor.

CTA Frågor att överväga

Är mina produkter föremål för handelssanktioner?

Beroende på din verksamhet kommer inte alla dina C-parts att omfattas av dessa sanktioner. Men stålvaror som bultar, muttrar, skruvar, brickor och andra typer av fästelement (samt en lång lista över ytterligare stålkomponenter) påverkas. Även om dessa varor tillverkas i ett icke-sanktionerat land omfattas de fortfarande av restriktionerna om de är tillverkade av förbjudet ryskt järn eller stål.

Du kan hitta mer information om vilka produkter som påverkas av EU:s sanktioner här.

Vilken dokumentation krävs för att följa sanktionerna?

Ett Mill Test Certificate (MTC) anses vara tillräckligt bevis för att visa att järn- och stålmaterialet i dina importerade varor inte kommer från Ryssland. Dock har nationella tullmyndigheter rätten att begära ytterligare underlag om de anser att det behövs.

Har vi vidtagit åtgärder för att följa handelssanktionerna?

Det viktigaste steget för att följa sanktionerna är att säkerställa att all nödvändig dokumentation samlas in för importerade varor. Se till att leverantörer har möjlighet att ge dig det bevis du behöver för att importera dina varor till EU.

Vad händer om sanktionerna inte efterlevs?

Utan bevis på att dina importerade varor inte är begränsade är det troligt att de fastnar i tullen, vilket skapar kaos i din försörjningskedja och saktar ner din produktion. Andra risker inkluderar skada på ditt företags varumärke och rykte, samt även böter, frysta tillgångar och fängelsestraff.

Vilka åtgärder vidtar Bufab?

Omfattningen av dessa sanktioner kan ändras i framtiden, så Bufab övervakar den reglerande miljön och vidtar de nödvändiga åtgärderna för att följa sanktionerna. 

Vi utför även noggrann granskning av leveranskedjan och samlar in de nödvändiga handlingarna och dokumentationen för att följa handelssanktionerna. 

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med supply chain partners för att öka transparensen och spårbarheten för alla typer av varor. Slutresultatet innebär trygghet för våra kunder, som kan känna sig säkra på att de fullt ut följer gällande sanktioner vid import av väsentliga komponenter.

 

Om ditt företag använder varor som påverkas av dessa sanktioner och du är osäker på hur du säkerställer fullständig efterlevnad, kontakta oss - vi kan rekommendera nästa steg du bör ta för en pålitlig och problemfri försörjningskedja för dina C-parts.

Kontakta oss

Och om du letar efter ytterligare åtgärder du kan vidta för att öka kunskapen och effektiviteten i din försörjningskedja av C-parts, läs gärna vår guide "Guide to C-parts supply chain management."

Sustainable Program Manager på Bufab med erfarenhet av att integrera hållbarhet i företag för att förbättra verksamhetsresultatet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “supply-chain-management-för-c-parts”!