Supply chain-strategi: Varför, vad och hur?

Blog title: Supply chain-strategi: Varför, vad och hur?
Supply chain-strategi: Varför, vad och hur?

Jag hör om olika typer av supply chain-strategier från olika företag och branscher. Det är helt klart ett spännande ämne att diskutera, eftersom det i hög grad påverkar dina möjligheter att uppnå de övergripande affärsmålen. En välformulerad strategi för supply chain kommer att hjälpa dig att uppnå dina övergripande affärsmål.   

I den här texten kommer jag att gå igenom varför en supply chain-strategi är viktig, vad den är och hur man utvecklar den. I slutet av artikeln kan du ta nästa steg och ladda ner guiden om att genomföra en sömlös supply chain för C-parts.     

Varför är en supply chain-strategi viktig?   

Din supply chain avser det nätverk av leverantörer som du förlitar dig på för att producera och distribuera dina produkter, lösningar eller tjänster - allt från att flytta och transportera råmaterial till hur du distribuerar produkterna till dina kunder. Dessa aktiviteter bidrar till en stor del av ditt operativa resultat och dina totala kostnader. Det är därför viktigt att ha en strategi för hur du hanterar din supply chain.    

Vad är en supply chain-strategi?   

En supply chain-strategi innefattar en handlingsplan för din supply chain och hjälper dig att uppnå de övergripande affärsmålen. Din strategi ska tjäna som beslutsunderlag för alla som arbetar direkt med hantering av din supply chain.    

De flesta företag som jag arbetar med har stort fokus på effektivitet och kostnadsoptimering. För mig är det uppenbart att de flesta tillverkare strävar efter att korta ledtiderna, säkra konstant tillgång till komponenter, minska lagerkostnaderna och säkerställa hög kvalitet.    

Exempel på strategier  

För att ge lite inspiration till hur din supply chain-strategi kan stödja dina övergripande affärsmål presenterar jag här några exempel på olika strategier: 

Affärsmål: Lägsta pris   

Om ditt företag har som affärsmål att erbjuda lägsta pris på er marknad måste du minska kostnaderna för företagets supply chain. Men om du försöker sourca billigare varor kan du få sämre kvalitet. Om du inte vill kompromissa med kvaliteten så är det bästa sättet att minska kostnaderna att se över TCO (Total Cost of Ownership). Genom att minska antalet leverantörer och komponenter och samarbeta med en eller ett fåtal prioriterade partners globalt kan du minska inköpskostnaderna avsevärt och nå en lägre TCO.  

Affärsmål: Hållbarhet   

Ett av dina affärsmål är förmodligen att bli mer hållbar. En supply chain-strategi för att minska transporterna kan hjälpa dig att uppnå det. Nästa steg skulle vara att inte bara granska utan även påverka era leverantörer att förbättra hållbarheten, en uppgift som jag av egen erfarenhet vet är en stor utmaning.  

Affärsmål: Kundupplevelser   

Har ni som affärsmål att förbättra kundupplevelsen? Kortare leveranstider är ett exempel på hur en supply chain-strategi kan stödja detta. En konsekvent och målmedveten kvalitetskontroll nära källan är ytterligare en strategisk fördel.  

“Din supply chain-strategi bör formuleras av en kombination av personer som är väl insatta i företagets övergripande affärsmål.” 

Hur utvecklar du en effektiv supply chain-strategi? 

Enligt min erfarenhet bör din supply chain-strategi formuleras av en kombination av personer som är väl insatta i företagets övergripande affärsmål. Mitt råd är att samla representanter från ledningsgruppen och de beslutsfattare som arbetar med företagets supply chain.  

En bra början är att kartlägga hur er supply chain stödjer era affärsmål i dag genom att ställa följande frågor:  

  • Vilka är styrkorna och svagheterna i er nuvarande supply chain? 
  • Finns det en obalans eller några tydliga problem?

Genom att besvara dessa frågor får du en tydlig överblick över vad som saknas.    

Se till att alla dina affärsmål stöds av din supply chain-strategi.  

Hämta guiden till en sömlös supply chain för C-parts   

Om du vill veta mer om hur jag hjälper företag att genomföra sin supply chain-strategi avseende C-parts rekommenderar jag att du laddar ner guiden nedan. Den förklarar en sömlös supply chain för C-parts, varför den är viktig och hur man uppnår den. Du kan också läsa vår guide till supply chain management för C-parts om du vill ha fler insikter.

Ladda ner den kostnadsfria guiden

PDF

Hämta guiden för leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Jacob är Global Account Manager på Bufab och har stor erfarenhet från olika branscher, med en bakgrund som lagerchef.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera