Att optimera supply chain management för C-parts

Blog title: Hur fungerar supply chain management för C-parts i praktiken?
Hur fungerar supply chain management för C-parts i praktiken?

Din supply chain är resan som komponenterna i din tillverkning gör för att levereras till dig och hur de därefter fortsätter att förflyttas efter att du har tillverkat dina produkter. På ytan kan det se ut som en enkel A till B-resa, men enligt min erfarenhet är det många som underskattar komplexiteten i supply chain management.  

Supply chain-processen i sig är komplex nog, men det som verkligen är komplext är den starka kopplingen mellan varje steg i resan och hur de påverkar varandra. I den här artikeln ska jag försöka förklara processens huvudmoment mer i detalj och ge dig en inblick i hur ditt företag bör tänka och agera när du optimerar er supply chain för maximal effektivitet och förutsägbarhet.  

Planeringsfasen  

En solid supply chain börjar med noggrann planering. Innan du kartlägger hur komponenterna kommer till din produktionsanläggning måste du bestämma vilka C-parts du faktiskt behöver.  

Redan i detta skede kan du fatta beslut som kommer att påverka resten av din supply chain avsevärt. Tänk dig till exempel att din FoU-avdelning utvecklar en ny produkt som kräver en särskild typ av svetsmutter. Denna specifika mutter kan vara svår att få tag på, det kan finnas väldigt få leverantörer av produkten eller den kanske inte finns tillgänglig i den specifikation du behöver. Redan här skapar du potentiella utmaningar i din supply chain som kan påverka din verksamhet längre fram.   

Intelligent sourcing  

När du har identifierat de C-parts du behöver måste du hitta en leverantör som kan erbjuda rätt kvalitet och kvantitet samt leverans i rätt tid. Denna inköpsprocess kan vara en tuff utmaning för ditt företag, särskilt om dina produkter kräver snäva toleranser, leverantören har en mycket hög MOQ eller om supply chain-störningar fördröjer leveransen. Många företag med en stor, icke-konsoliderad leverantörsbas kan ha flera leverantörer av samma C-parts för att säkra sin försörjning. Men detta ökar er administration, så det är viktigt att du hittar rätt balans.  

Tillverkning i praktiken  

När komponenterna väl är levererade till ditt företag kommer du märka av följdeffekterna av de val som gjordes tidigare i din planering. Om ett visst fästelement är svårt att hantera kommer monteringen på produktionslinjen att ta längre tid. Fler komponenter (och mer pengar) kommer att gå till spillo om kvaliteten är otillfredsställande. Om du accepterar en hög MOQ kommer överflödiga komponenter att belasta ditt lager, och ett felaktigt val av leverantör kan även leda till att du saknar C-parts när du behöver dem som mest.  

Efter produktionen - leverans och returer  

Många företag tänker bara så långt som till tillverkningsstadiet när de tänker på sin supply chain. Men för dina kunder är det viktigaste steget hur dina produkter levereras till dem, hur produkterna hanteras när de väl är i kundernas händer och hur kunderna vid behov kan returnera dem.  

Dina produkter fortsätter att ha ett liv långt efter tillverkningen. Och även om något går fel för din kund kan den negativa situationen snabbt vändas till en positiv upplevelse genom en smidig retur- och reparationsprocess. Din supply chain för C-parts spelar en avgörande roll i detta avseende. Även efter att en produkt har gått ur produktion måste du se till att det finns snabb tillgång till dess komponenter om och när du behöver dem.  

Tänk på  

Underskatta inte komplexiteten i din supply chain  

Enligt min åsikt underskattar alltför många tillverkare komplexiteten i sina supply chains för C-parts. C-parts är i allmänhet de enklaste komponenterna du använder i din produktion, så det är lätt att anta att supply chain-processen också är enkel. Men supply chains för C-parts kännetecknas av sin komplexitet, mer än för A- eller B-parts. Din personal måste ofta jonglera med ett stort antal leverantörer, samordna flera leveranser och ständigt kämpa för tillgänglighet för att undvika driftstopp. Genom att investera tid i att förbättra din supply chain-process för C-parts kan du minska den börda som dessa till synes enkla komponenter kan ha på hela din verksamhet.  

Stegen i din supply chain är en del av en lång kedja  

Det är därför som noggrann planering är så viktigt när det gäller supply chain för C-parts. Ditt företag kommer att känna av effekterna av de val du gör i varje steg av processen. Om till exempel hållbarheten och kvaliteten inte analyseras ordentligt under inköpsprocessen kan du råka ut för problem i produktionen eller få problem med pålitligheten. På ett liknande sätt uppstår problem om en ny produkt kräver en mindre vanlig C-part. Sourcing och inköp blir då en utmaning. 

Utan dessa tre saker kommer ditt företag att ha svårt att blomstra. 

En del företag tror att effektiv supply chain management bara handlar om att få de komponenter de behöver till ett bra pris. I verkligheten handlar det om att ta hänsyn till varje steg i produkternas livscykel och hur de interagerar med olika delar av verksamheten, med målet att säkerställa långsiktig förutsägbarhet, säkerhet och kundnöjdhet. Utan dessa tre saker kommer ditt företag att ha svårt att blomstra.  

Prioritera hållbarhet  

Stora tillverkare utsätts för påtryckningar från kunder, anställda och aktieägare att göra seriösa ansträngningar för att förbättra hållbarheten. Detta kräver en betydande förändring av hela företagets tankesätt, särskilt i supply chain för C-parts. Tidigare funderade ingenjörer och produktdesigners inte så mycket på konsekvenserna av att blanda material i tillverkningen. Det var (och är fortfarande), till exempel, vanligt att svetsa ihop olika typer av metaller. Men med återvinningsbarhet högt på dagordningen krävs nya konstruktionsmetoder. Hållbarhet kommer att fortsätta att påverka hela försörjningskedjan för C-parts under de kommande åren - från planering och sourcing till tillverkning och vidare.  

Skaffa en partner  

Som du säkert vet är supply chain för C-parts en komplex process. För att skapa en process som löper smidigt och effektivt måste du hitta en balans mellan ditt företags prioriteringar och mål och den globala handelns förutsättningar. Även för stora företag med omfattande resurser kan detta vara en svår uppgift. Jag anser därför att ditt företag skulle tjäna på att arbeta med en supply chain-partner.  

En partner kan vägleda er i alla steg i er supply chain-process, från design till sourcing och vidare. Viktigast av allt är att en bra partner kan ställa rätt frågor och hjälpa dig att hitta en harmoni ur alla aspekter i försörjningskedjan, vilket ökar ditt företags produktivitet och kapacitet.  

Om du vill ha mer kunskap om supply chain management för C-parts kan du med fördel ta del av vår omfattande guide i ämnet. Vi har också en kostnadsfri presentation, Guiden till en sömlös supply chain för C-parts, som du kan ladda ner. Den hjälper dig att förstå vilka steg ett företag måste ta för att uppnå ett rationellt och lönsamt flöde av C-parts i hela verksamheten.  

Hämta guiden

Powerpoint

Guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Ladda ner guiden
Rob är Operations Manager på Bufab Flos i Nederländerna och har lång erfarenhet av supply chains för C-parts.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera