Hållbar supply chain: Hur du minskar företagets koldioxidavtryck

Blog title: Hållbar supply chain: Hur du minskar företagets koldioxidavtryck
Hållbar supply chain: Hur du minskar företagets koldioxidavtryck

Jag är mycket intresserad av förbättrad hållbarhet, både professionellt och privat. Det är därför tillfredsställande att jag i mitt arbete med supply chain management kan påverka hur företag i sin tur kan minska sin klimatpåverkan.   

I den här artikeln beskriver jag varför och hur du bör fokusera på företagets supply chain för att nå era hållbarhetsmål. I slutet hittar du också en länk till en guide om hur man implementerar en sömlös supply chain av C-parts.     

Sedan 2015, då Parisavtalet undertecknades av flera länder, har jag upplevt ett ökat intresse för hållbarhet bland globala företag. Fler och fler tillverkare sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål som de ska nå inom de kommande fem till tio åren.    

För många företag står försörjningskedjan för mer utsläpp än företagets kärnverksamhet.

Att formulera mål är en bra början; nästa steg är att vidta de åtgärder som krävs för att nå dem. Enligt min erfarenhet får du bäst resultat genom att identifiera din viktigaste källa till klimatutsläpp. För de flesta företag är detta försörjningskedjan (supply chain), som ofta står för mer utsläpp än företagets kärnverksamhet. Enligt en artikel från McKinsey står ett typiskt konsumentföretags supply chain för mer än 80 % av bolagets utsläpp av växthusgaser.    

Vad är en hållbar supply chain?  

Supply chain är det nätverk av leverantörer som ditt företag anlitar för produktion och distribution av produkter eller tjänster. Även om det inte finns någon allmän definition av vad en hållbar supply chain är, är det enligt min mening uppenbart: 

 En hållbar supply chain är ett nätverk av leverantörer där varje enhet tar hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av att producera och distribuera produkten.   

Så kan du minska koldioxidavtrycket i er supply chain  

Hållbarhetens tre pelare utgörs av ekonomi, miljö och sociala aspekter. I det här avsnittet fokuserar jag enbart på miljöaspekten, och främst på hur ni kan minska ert koldioxidavtryck.   

Kartlägg utsläppen från er supply chain  

Från det att råvaror utvinns tills slutprodukten når kunden genomgår produkten många steg. Varje steg står för olika mängder utsläpp, och det första du behöver göra är att få en tydlig överblick över koldioxidavtrycket för respektive steg.   

Du bör exempelvis ta reda på hur mycket utsläpp som genereras när dina leverantörer:  

  • Utvinner råvaror
  • Tillverkar komponenterna 
  • Transporterar delarna till din fabrik 

Identifiera möjligheten för avkarbonisering  

När du har en tydlig överblick över vilka steg som bidrar mest till ert koldioxidavtryck är det enklare att identifiera er potential för avkarbonisering.  

Här är några exempel på åtgärder för avkarbonisering:  

  • Ställ hållbara krav på alla leverantörer 
  • Öka användningen av återvunnet material i era produkter
  • Minska antalet transporter 

Genomför hållbara förändringar 

När du har identifierat möjligheterna för förbättringar är det dags att gå till handling. Att genomföra förändringarna är det mest avgörande steget för att framgångsrikt uppfylla hållbara mål.   

 Jag träffar ofta företagsledningar som har identifierat att deras företag har flera, ibland över hundra, C-partsleverantörer. C-parts är de komponenter som har det lägsta värdet i en produkt, till exempel fästelement, muttrar och bultar.    

Ju fler leverantörer ditt företag har, desto större är ert koldioxidavtryck eftersom varje mottagen order medför utsläpp från transporter. Mitt råd är att konsolidera leverantörerna av C-parts. Enligt min erfarenhet kommer de företag som ersätter flera leverantörer med en central leverantör att avsevärt minska sitt klimatavtryck eftersom de då förlitar sig på en enda transport för alla delar.  

Hämta guiden till en sömlös supply chain för C-parts 

Genom att införa en sömlös supply chain för C-parts kan du minska en stor del av ert klimatavtryck. Om du vill veta mer om vad det är, varför det är viktigt och hur det uppnås kan du ladda ner guiden nedan.  

Ladda ner vår kostnadsfria guide

PDF

Hämta guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Ladda ner guiden
Sergio är Sustainable Sourcing Coordinator på Bufab. Han har en doktorsexamen i Environmental Management och är ansvarig för genomförandet av vår Sustainability Roadmap inom sourcing.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera