Definition av målen för C-parts supply chain management

Blog title: Definition av målen för supply chain management för C-parts
Definition av målen för supply chain management för C-parts

Moderna supply chains för C-parts är komplexa processer. Inte minst för stora företag som köper in stora mängder av C-parts till sin produktion. För dessa bolag är supply chain-strukturen en komplicerad mix av prioriteringar. I den här artikeln förklarar jag att det kan vara utmanande att hitta balansen mellan just dessa prioriteringar.    

En supply chain är ett antal sekvenser in en process som är den resa som varor gör på sin väg till användningsstället, från det inledande planeringsstadiet till den punkt där kunden får en färdig produkt. I varje supply chain är det viktigaste målet att resan ska flyta så smidigt som möjligt, så att företaget kan göra affärer på ett effektivt sätt.  

I vissa fall finns det mål och behov att uppfylla som är unika för ett företag, en bransch eller en färdig produkt. Utmaningen för en beslutsfattare är inte bara att definiera dessa typer av mål, utan också att hitta en lösning som skapar en friktionsfri supply chain.   

Tre primära mål som alla tillverkare har för sin supply chain-process är:  

  • Hög tillgänglighet 
  • Lägre ägandekostnad
  • Kontinuitet, kvalitet och hållbarhet 

Låt oss börja med att titta närmare på dessa. 

Hög tillgänglighet  

Detta är förmodligen det mest grundläggande målet för alla supply chains för C-parts. Du måste hantera din supply chain så att de delar du behöver finns tillgängliga när du behöver dem. Om du regelbundet har brist på C-parts är företagets supply chain ofullständig. Brist på C-parts i produktionen leder vanligtvis till dyra driftstopp - så oavsett om dina tillgänglighetsproblem beror på bristande lagerkontroll, supply chain-störningar eller andra besvär i hanteringen av C-parts, så har du problem.  

Lägre ägandekostnad  

Att hålla kostnaderna så låga som möjligt är ett viktigt mål i alla projekt avseende supply chain management. Eftersom C-parts har ett så lågt värde i sig är inköpspriset för komponenterna i stort sett försumbart. Det är i stället mycket viktigare att ta hänsyn till den totala ägandekostnaden (TCO), i det här fallet de sammanlagda indirekta kostnaderna för sourcing, inköp, leveransmottagning, lagerhållning och påfyllnad av C-parts. Dessa kostnader utgör vanligtvis cirka 80 % av TCO, vilket innebär att din supply chain måste vara välplanerad, konsoliderad och effektiviserad för att man ska lyckas sänka kostnaderna.  

Kontinuitet, kvalitet och hållbarhet  

Under de senaste åren har många av våra kunder blivit medvetna om sårbarheten i sina globala supply chains. Säkerställandet av kontinuitet, kvalitet och hållbarhet är därför viktiga i arbetet med att uppnå dina affärsmål - oavsett om det sker genom att du tillsammans med en supply chain-partner bygger en mer diversifierad och hållbar bas av potentiella leverantörer eller genom att du utvecklar dina befintliga system för att skapa en bättre överblick över företagets supply chain. 

Oavsett hur ditt företag eller din bransch ser ut kommer dessa tre punkter troligen att vara viktiga mål för ditt arbete med supply chain management.  

Det är troligt att det finns fler mål än dessa som är specifika för ditt företag och dess unika behov och utmaningar. De är kanske inte lika enkla att definiera, men de är fortfarande grundläggande för en effektiv hantering av din supply chain. 

Behovet av en expertpartner  

De flesta företag skulle ha nytta av ett externt perspektiv när de definierar målen för sin supply chain-lösning för C-parts. Det är lätt att tro att frågor om försörjningskedjan börjar och slutar med produktionen, men i verkligheten måste hela företaget involveras - från IT och ekonomi till logistik och inköp.  

Vissa färdiga C-parts-lösningar uppfyller dina nuvarande mål, men om de ändras i framtiden eller om du fokuserar på fel mål riskerar din verksamhet att stagnera.  

Du kan till exempel jämföra med en av de många tjänster för hemleverans av mat som nu finns på marknaden.

Många leverantörer av C-parts tillhandahåller gärna en färdig lösning för att hjälpa dig nå dina mål. Den här typen av lösningar är dock ofta oflexibla. Du kan till exempel jämföra dem med en av de många tjänster för hemleverans av mat som nu finns på marknaden. Du väljer vad du vill tillaga och äta från en lista med olika alternativ medan företaget tar hand om inköp av ingredienser, ger dig den information du behöver och levererar produkten till din dörr. Det är smidigt och enkelt, men om du vill äta något annat mitt i veckan är du låst. Du kan bara arbeta inom de snäva ramar för det du har fått, och det är samma sak med färdiga supply chain-lösningar.   

Dessa lösningar kanske uppfyller dina krav, men misslyckas ofta med att uppfylla dina övergripande affärsbehov - inklusive att korrekt definiera målen för din supply chain, hjälpa till att planera eventuella förändringar i framtiden eller identifiera om du fokuserar på fel drivkrafter. Med sådana oflexibla lösningar riskerar din verksamhet att stagnera.  

Det är i stället bättre att välja den alternativa vägen och samarbeta med en supply chain-partner som kan analysera och förstå din verksamhet. Eftersom en sådan partner har god kännedom om leverantörsbasen för C-parts och de olika logistikalternativen kan de hjälpa dig att både definiera och nå dina mål genom en effektiv supply chain. Om ditt företag till exempel har ett särskilt fokus på hållbarhet kan rätt partner hjälpa dig att sätta upp ett rimligt mål för minskade koldioxidutsläpp i företagets supply chain samt arbeta för att identifiera potentiella leverantörer som uppfyller dessa krav.  

Arbeta fokuserat för ett bättre resultat  

Ingen verksamhet är den andra lik, så det är bättre att hitta en expertpartner som ställer rätt frågor, vet vad som ska göras med svaren, lyssnar för att förstå i stället för att bara svara, och föreslår den lösning du behöver - anpassad efter dina behov.  

Allt detta innebär naturligtvis en del extra arbete. Det kan kräva förändringar i ert sätt att bedriva verksamheten, och det kommer att krävas ett godkännande från er högsta ledning. Men det är det enda sättet att definiera relevanta mål och utveckla en supply chain för C-parts som hjälper er att uppfylla dem och driva er verksamhet framåt.  

Om du vill ha mer kunskap om supply chain management för C-parts kan du med fördel ta del av vår omfattande guide om ämnet. Vi har också en kostnadsfri presentation, Guiden till en sömlös supply chain för C-parts, som du kan ladda ner. 

Ladda ner den kostnadsfria guiden

PDF

Guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Ladda ner guiden
Nick är Sales Director för Bufab UK och kom till företaget 2014.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera