Lagerkostnader för C-parts och hur man minskar dem

Lagerkostnader för C-parts och hur man minskar dem

Att hantera reservdelslagret är alltid utmanande för alla typer av tillverkande företag. Att hålla ett optimerat lager är avgörande för att du ska kunna uppfylla dina KPI:er och säkerställa att produktionslinjen kan fortsätta rulla utan stopp. I den här artikeln kommer jag att täcka några av de dolda kostnaderna som kan uppstå om du inte har koll på lagret av dina C-parts och ge förslag på hur du får dem under kontroll.

Vilka är de verkliga kostnaderna för lagerhållning av C-parts?

De kostnader du upplever i din lagerhantering av C-parts kommer sannolikt att skilja sig mycket från dem som en kollega står inför och som är ansvarig för större, mer värdefulla och fast färre  A- och B-parts.  

I dessa lager är den stora kostnad mängden kapital som är bundet. Om varorna i varulagret har ett högt ekonomiskt värde måste företaget därför få rätt lagernivåer för att undvika att binda mer pengar än nödvändigt.

En annan betydande kostnad i dessa typer av lager är kostnaden för lagring och lagerhållning. Om varorna i varulagret är skrymmande tar de stor plats, vilket leder till ökade kostnader så som hyra, uppvärmning, underhåll och hantering.  

Vanligtvis är dessa två stora lagerkostnader inte lika relevanta för lager av C-parts. Själva C-parts har ett lågt ekonomiskt värde och binder relativt lite kapital. Och även om ett stort lager av C-parts skulle kunna ta upp en ganska stor mängd golvyta i din produktionsanläggning, kommer det inte att vara mycket i jämförelse med ett flertal pallställage.  

Enligt mig är den främsta drivkraften för kostnaderna kring din ditt lager av C-parts inte själva lagret utan – det är kostnaden för att ha fel lager. Om du har gjort felbedömningar av ditt lager kan dina kostnader snabbt påverka hela organisationen och leda till problem som "oväsentliga" C-part s inte borde orsaka. Låt oss ta en titt på några av dem. 

Expressleveranser av C-parts

Det kan vara svårt att helt eliminera expressleveranser av C-parts.  Även om ditt lager är välskött kan oförutsedda händelser uppstå, och det är bra att det går att få en nödleverans av artiklar väldigt snabbt, även om det har sitt pris. Tillverkare med dålig kontroll över sitt lager av C-parts använder dock denna typ av leveranser frekvent. 

Expressleveranser är dyra, och om de blir en  vana kan de bli en oönskad kostnad. Dessutom är de problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv – särskilt om flygfrakt eller långväga transporter är inblandade.

Skadat rykte hos kunder

Denna kostnad kan vara svår att eliminera när den väl blir ett problem. Och även om kostnaden inte är direkt relaterad till ditt lager, är den fortfarande betydande. Anta till exempel att du har problem med ett ooptimerat lager. I så fall kommer du sannolikt att påverkas av driftstopp, sena leveranser och långa ledtider oftare än konkurrenter som har sina lager av C-parts under kontroll. Dessutom, om dessa problem uppstår regelbundet, kommer ditt rykte att bli lidande bland kunder och potentiella kunder, vilket påverkar din verksamhet på lång sikt.

Driftstopp i produktionen på grund av brist på C-parts

Alla som arbetar med tillverkning vet hur kostsamma stillestånd och produktionsstopp kan vara. Dessa problem är otroligt pinsamma om de orsakas av något så enkelt som en brist på C-parts. Dålig lagerpraxis, oavsett om det beror på felaktig lagerhantering, beställningsproblem eller felaktiga prognoser, kan lätt leda till produktionsstopp och snabbt öka dina kostnader.

Inkurans av artiklar

Återigen, att förlora kontrollen över ditt lager gör det mycket svårare att skapa korrekta prognoser. I värsta fall kan detta leda till att ditt lager fylls på med komponenter som du inte längre behöver. Om du till exempel avvecklar en produkt och inte har tagit med detta i din lagerplanering, kan du lätt få en stor leverans av komponenter som du inte kommer att använda. Detta slösar inte bara pengar och ökar dina lagerkostnader i onödan – det är också ohållbart.

Den kostnad av C-parts som du verkligen ska oroa dig för 

Som du kan se är dessa kostnader inte kopplade till själva lagerhållningen. Naturligtvis kommer kostnaden för komponenterna och systemet du använder för att hanter dem alltid att behöva redovisas, men de övriga delarna kan verkligen driva kostnader och skapa problem för dig och ditt företag.  Kollegor i andra delar av din organisation kan vara mer intresserade av hur mycket du betalar för dina C-parts än hur lagret hanteras. För många andra typer av varor med högre värde kan ett lägre pris från leverantören leda till imponerande besparingar. Men med lågvärde C-parts kan samma besparingar lätt ätas upp av en enda sen beställning eller expressleverans orsakad av ett ooptimerat lager.

Hur du kan minska dina lagerkostnader

Alla kostnadsskapande problem som jag har nämnt ovan har samma grundorsak – ett lager som inte är optimerat för företagets behov. Denna brist på optimering leder till lagerinventering och hanteringsmetoder som gör korrekta prognoser, planering och analyser svårare. I slutet av dagen kommer en situation som denna att skapa problem i produktionen och i allmänhet orsaka den typ av huvudvärk som C-parts inte borde orsaka. 

Ett sätt att internt minksa problem som dessa är att fokusera på att förbättra kommunikationen inom ditt företag. Till exempel, när de som ansvarar för inköp av C-parts inte pratar med dem som ansvarar för planering, kan det snabbt uppstå brist på artiklar eller inkurans. Och när den här typen av problem inte delas med kundinriktade avdelningar som försäljning och service, kan de inte kommunicera med kunden och hantera deras förväntningar, vilket leder till besvikelser och skadat rykte när deras beställningar påverkas. Om alla dessa olika avdelningar i företaget har tydliga och öppna kommunikationskanaler mellan sig kan de värsta missarna undvikas och lagerproblem som täpper till resten av verksamheten kan förhindras. 

Men vissa företag som har en fungerande kommunikation kämpar ibland fortfarande med liknande problem, Enligt min mening fungerar en logistiklösning, ibland kallad en VMI-lösning (Vendor managed inventory), även när andra alternativ inte fungerat. Många företag som jag har arbetat med har gynnats av att arbeta med en extern partner som har uppmärksammat dem på deras verkliga behov av C-parts och mött dem med en VMI-lösning. Andra företag med en bra överblick över sina lagerpraxis drar fortfarande nytta av ett externt perspektiv, samt sänkta administrativa kostnader i inköpsavdelningen eller  hitta sätt att komma runt höga leverantörs-MOQ.  

Målet med en lösning som denna, eller något alternativ, borde vara att göra påfyllning av ditt lager av C-parts "osynligt" för resten av organisationen. På Bufab brukar vi säga "sinnesro" - de nödvändiga artiklarna ska alltid finnas tillgängliga i rätt kvantitet och kvalitet närhelst du behöver dem. Om detta uppnås kommer en pålitlig och förutsägbar tillgång på de nödvändiga artiklarna att bli en självklarhet för ditt företag, och du kan åtminstone bocka av en av stressmomenten i din vardag.

Få fler insikter om lageroptimering

Om du planerar att starta ett  projekt i lageroptimering måste du förse dig med kunskap. Vi erbjuder här två alternativ:

  • Läs vår guide för lageroptimering för att ta reda på vad det innebär, när du bör börja utforska detta och några av de utmaningar och möjligheter det kommer att innebära för din organisation.

  • Ladda ner The Manufacturer's Guide to Logistics Solutions nedan och få en beskrivning och jämförelse av de digitala alternativen som kan hjälpa dig att uppnå "sinnesro" med ditt lager av C-parts.

Ladda ner guiden

Powerpoint

The Manufacturer's Guide to Logistics Solutions

Ladda ner guiden
Pascal has worked at Bufab for over 13 years, and is currently the Managing Director of Bufab France.
Keep me updated!
Subscribe
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “lageroptimering”!