Bufab-someone-opening-a-cabinet
EasyVend

Ett enkelt sätt att spara på förbrukningsvaror

Felaktigt använda eller felplacerade verktyg och produkter orsakar betydande kostnader inom alla branscher. Med hjälp av EasyVend kan du enklare hantera viktiga produkter och artiklar, förbättra produktiviteten och minska kostnaderna.  

Så fungerar EasyVend

Med EasyVend kan du på ett smidigt sätt distribuera produkter som C-parts, förbrukningsmaterial, verktyg och utrustning till dina medarbetare - med optimal kostnadseffektivitet. 
Så fungerar EasyVend

Kompatibel med EasyTrack™

Självklart är alla dina transaktioner synliga i EasyTrack™.    
EasyTrack-molntjänst