Strategi för Supply Chain - definitioner som du bör känna till

Strategi för Supply Chain - definitioner som du bör känna till

Att definiera din C-parts supply chain-strategi är ett detaljerat och komplext arbete. Att bli en sann supply chain-expert kräver år av studier och erfarenhet – men tyvärr är detta inte alltid möjligt. För att ha en solid grund i arbetet med din supply chain stategi, finns det några viktiga termer och definitioner du bör känna till.

I denna artikeln försöker jag därför att definiera och förklara några av dessa kärnfaktorer – förhoppningsvis kommer de att bidra till att skapa bättre klarhet inom din organisation och ge dig stöd i vad du kan prioritera i framtida diskussioner med en partner i försörjningskedjan eller en leverantör.

As Jacob Bergström has explained in another article, the definition of a supply chain strategy is:

En supply chain-strategi beskriver handlingsplanen för hur din supply chain ska uppnå de övergripande affärsmålen.

Med det i åtanke, låt oss kikade sex viktiga byggstenarna som jag anser bör ingå i strategin.

Kvalitet

När det gäller C-parts i denna kontexten skiljer sig definitionen av "kvalitet” från vad du kanske tänker på. Här pratar vi inte om detaljernas kvalitet – även om det är viktigt, särskilt om dina produkter måste fungera bra under tuffa förhållanden. Istället är det kvaliteten på tjänsten du får från din leverantör – är de snabba och flexibla när dina behov förändras? Känner du att du kan lita på dem att hålla hög tillgänglighet? Är leverantören lyhörd och genuint intresserade av att lära sig mer om ditt företags unika behov och utmaningar? Håller de dig väl informerad under hela processen? I så fall har du förmodligen att göra med en högkvalitativ leverantör.

Kostnad

Analysera var du skall lägga ditt fokus då huvudfokuset sannolikt inte bör vara på kostnaden för själva detaljen – priset på C-parts är vanligtvis lågt, så styckpriset på komponenterna påverkar inte din organisation nämnvärt. Istället bör du fokusera på den totala ägandekostnaden, eller TCO. Detta är den sammanlagda kostnaden för alla aktiviteter som är involverade i ditt köp av C-parts – från kostnaden för inköp och förhandling till att ta emot och hantera delarna i reservdelslagret. Dessa indirekta kostnader är mycket "mjukare" än det faktiska inköpspriset för C-parts och utgör cirka 80 % av TCO – så det är värt att leta efter en leverantör som kan ge en lägre TCO, antingen genom konsolidering eller genom digitala verktyg som göra påfyllning och beställning enklare. Lägre TCO kan också uppnås genom att utnyttja den djupa kunskapen hos en erfaren supply chain partner för att kostnadseffektivt hitta den bästa förutsättningen för den produktspecifikation och volym du behöver. Tänk på att grundförutsättningarna kan ändras med tiden med förändringar i volym och specifikation.

Leverans

Detta är ett av de sista stegen i leveranskedjan, och det är av stor betydelse för din produktion. Leveranser måste anlända i tid, enligt dina specifika önskemål. Om så inte är fallet kan du drabbas av störningar i din produktion och kanske, i värsta fall, produktionsstopp. Leverantörens förmåga att leverera C-parts till dig när du behöver dem är en grundförutsättning i alla strategier för försörjningskedjan, och det bör vara högst upp i prioriteringslistan när du väljer en leverantör som ska förverkliga din strategi. Med tanke på de nuvarande globala störningarna i mångas leveranskedjor tror jag att det är smart att anta en "Just in Case"-strategi. När det kommer till C-parts, sträva efter en effektiv (och helst konsoliderad) leverantörsbas som kan tillhandahålla effektiva "Just in Case"-buffertar och påfyllningsmetoder för att stödja en "Just in Time"-strategi i för försörjningen till din produktion.

Trygghet

Här pratar vi om den trygghet som du som tillverkare skall kunna känna avseende att dina nödvändiga detaljer kommer att finnas tillgängliga när du behöver dem. Varje företag kämpar med störningar i leveranskedjan och föränderliga priser på dagens marknad. Men oavsett den globala situationen är tillgängligheten av C-parts inte förhandlingsbar. Det är därför viktigt att dina leverantörer eller supply chain partners kan erbjuda dig denna trygghet. De senaste åren har visat på att de större aktörerna, som har en stor och flexibel global leverantörsbas, många distributionscenter och till och med sin egen tillverkningsverksamhet kan tillhandahålla denna typ av säkerhet bäst, så tänk på detta när du utvärderar din strategi.

Trender

Det är viktigt att vara medveten om ditt företags behov idag, men det är lika nödvändigt att vara förberedd för behoven i framtiden, om fem, 10 eller 20 år. I utvecklingen av en strategi för supply chain måste du ha dessa framtida förändringar och expansioner i åtanke för att säkerställa att den kommer att fungera på lång sikt. Det bästa vore om du hittade en förberedd och proaktiv leverantör. En som aktivt övervakar trender och följer eller till och med sätter dem. Ett bra exempel är hållbarhet, som redan är en betydande trend för tillverkare – i framtiden kommer det inte bara att vara en trend utan ett faktum. Regleringar och påtryckningar från aktieägare och kunder kommer att driva ditt företag mot mer hållbara produktionsprocesser – så din strategi måste möjliggöra detta. Andra pågående trender, som digital transformation, avglobalisering (även kallad lokalisering) och distansarbete, bör också finnas med på din och din leverantörs radar.

Flexibilitet

Detta är en viktig egenskap du alltid bör sträva efter att uppnå i din egen strategi och för dina leverantörer och partners. Även den mest pålitliga försörjningskedjan kan ibland drabbas av störningar – och som vi vet blir störningar allt vanligare. När detta inträffar är det viktigt att ta reda på vad som hände – men först måste du snabbt kunna anpassa dig och hålla igång flödet av dina nödvändiga C-parts till produktionen. För att möjliggöra detta i din strategi är det smart att ta in en supply chain partner som snabbt kan köpa dina delar någon annanstans om den vanliga distributionskanalen stängs av. Den internationella handeln idag är mer oförutsägbar än tidigare – så förmågan att vara flexibel i kristider är avgörande.


Förhoppningsvis kommer den här artikeln att ge dig en stabil grund i ditt tänkande kring strategier för försörjningskedjan och ditt val av leverantörer. Om du vill lära dig mer, kika på vår djupgående guide till C-parts supply chain management och ladda ner vår presentation, "The Guide to a Seamless Supply Chain of C-Parts" nedan.

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

Guiden till en sömlös supply chain för C-parts

Jaroslaw började på Bufab 2009 och är för närvarande koncernchef för företagets östeuropeiska affärsenhet.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera