Vad är C-parts?

Blog title: Vad är C-parts?
Vad är C-parts?

Under mina år i branschen har jag sett att de komponenter som jag kallar för C-parts har många olika namn - fästelement, skruvar, muttrar och bultar är alla standarduttryck bland inköpare. Men på grund av komplexiteten i modern tillverkning passar vissa C-parts inte riktigt in i någon av dessa kategorier. I den här artikeln kommer jag därför förklara definitionen av C-parts och visa hur de skiljer sig från andra komponenter som du använder i din tillverkning.   

 A-, B- och C-parts   

Även om vi fokuserar på C-parts så finns det i varje fabrik och produktionsanläggning även A- och B-parts. Generellt sett är det fem saker som skiljer C-parts från A- och B-parts:   

  • Variation 
  • Kvantitet 
  • Antal leverantörer  
  • Indirekta kostnader  
  • Pris  

C-parts har hög variation 

C-parts kännetecknas av sin stora variation. Även vid tillverkning av enkla produkter behövs många olika C-parts med olika storlekar, material, vikter, toleranser och funktioner.   

Det är därför vanligt att ett traditionellt lager av C-parts innehåller hundratals olika typer av komponenter. Det är ibland lätt att glömma att C-parts inte bara är enkla komponenter utan även unikt utformade och ofta små produkter som exempelvis svarvade, injicerade, extruderade, stansade, smidda, frästa eller gjutna delar.   

C-parts har den högsta variationsnivån jämfört med A- och B-parts. Det är till exempel osannolikt att en biltillverkare skulle ha hundratals olika typer av motorer på lager, de har vanligtvis bara ett fåtal.   

De lagerhålls i stora mängder 

C-parts är de komponenter som tillverkningsföretag lagerhåller i högst kvantitet. En enda färdig produkt kan innehålla hundratals enskilda C-parts, så det är inte ovanligt att en fabrik har tiotusentals olika C-parts i sitt lager. 

Bufab-varde-kvantitet

Eftersom C-parts har en relativt låg inköpskostnad och inte tar upp mycket utrymme kan de lagras i mycket stora mängder. Jämförelsevis skulle det vara omöjligt även för ledande tillverkare att kontinuerligt lagerhålla en så stor kvantitet av växellådor, chassin eller andra A-parts. 

Många företag har många leverantörer 

Många av de tillverkningsföretag jag arbetar med använder ett stort antal leverantörer av C-parts. Företag som har börjat konsolidera sin leverantörsbas kan ha fem till tio leverantörer, medan vissa företag som jag har arbetat med har haft långt över 100 leverantörer av C-parts att hantera och administrera.  

Tillverkningsföretag har ett stort antal leverantörer av C-parts att välja mellan. De kan välja de mest lämpliga leverantörerna utifrån pris, leveranstid, tillgänglighet och kvalitet.   

Normalt sett har de inte samma valmöjligheter när de köper sina A- och B-parts. Om ett bilföretag vill lägga en beställning på färdiga elmotorer finns det kanske bara en handfull leverantörer som kan uppfylla företagets krav.   

C-parts har en hög indirekt kostnad  

Höga indirekta kostnader är oundvikliga när man arbetar med C-parts. Vanligtvis utgör de indirekta kostnaderna cirka 80 procent av den totala kostnaden för delarna.   

Den direkta kostnaden är helt enkelt inköpspriset för delarna. C-parts har ett relativt lågt pris, så många företag anser inte att denna kostnad är särskilt viktig. Den indirekta kostnaden är allt annat - kostnaden för sourcing, beställning, leverans, hantering, lagerhållning och administration. Ju fler leverantörer ett företag samarbetar med, desto högre brukar dessa indirekta kostnader bli.   

Bufab-direkta-indirekta-kostnader

A- och B-parts är också förenade med höga kostnader, men de är vanligtvis direkta kostnader. Dessa delar kostar mer att köpa, så de direkta kostnaderna utgör en större del av den totala kostnaden.   

Lyckligtvis är det enkelt att sänka de indirekta kostnaderna genom att optimera din verksamhet och inköpsprocess. Med åtgärder som leverantörskonsolidering, VMI-lösningar (Vendor Managed Inventory) eller en enkel logistiklösning kan du minska de indirekta kostnader som är kopplade till administration och i slutändan göra betydande kostnadsbesparingar.   

C-parts är lågpriskomponenter  

Priset är en central aspekt av C-parts. C-parts definieras som de minst värdefulla delarna som används i en produktionsprocess. A-parts är de mest värdefulla och B-parts ligger någonstans däremellan.    

Den individuella kostnaden för en enda skruv är liten, och även när de köps i stora volymer är inköpspriset för dessa C-parts relativt lågt.   

Jämförelsevis har en A-part, som till exempel en motor, ett mycket högt inköpspris för tillverkaren.   

Läs mer om C-parts   

Om du vill veta mer om C-parts, de kostnader som följer med dem och vilken betydelse de har för din verksamhet, läs gärna inköparens guide till C-parts. Du kan även ladda ner inköparens guide till leverantörskonsolidering nedan. Den förklarar hur du praktiskt kan minska antalet leverantörer av C-parts och de kostnader som är förknippade med dem.  

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

Hämta guiden för leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Slawomir är Customer Unit Director på Bufab Poland och har stor erfarenhet av C-partsindustrin, både inom inköp och försäljning.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera