Mina tips för hur du ska lyckas som inköpare av C-Parts

Mina tips för hur du ska lyckas som inköpare av C-Parts

Jag vet av personlig erfarenhet att som inköpare av C-parts är du under ständig press från alla håll – inte bara från din egna avdelning, utan också från produktion och ledning.
C-parts är viktiga men ofta ouppskattade, och även om du alltid har rätt produkter tillgängliga vid rätt tidpunkt och i rätt mängd, kan ditt ihärdiga arbete gå obemärkt förbi. Det är först när tillgängligheten minskar som uppmärksamheten riktas mot dig, och inköpsavdelningen får skulden för att vara en flaskhals i den viktiga tillverkningsprocessen.

Om du ansvarar för det dagliga arbetet med att köpa in C-parts till ditt företag kan det vara svårt att få uppskattning – så i den här artikeln ska jag försöka förklara de centrala utmaningarna som du står inför i din roll, de KPI:er som du bör fokusera på om du vill lyckas, och viktigast av allt, hur du kan förbättra dem.

De utmaningar du står inför

Bufab har tidigare skrivit om fördelarna med leverantörskonsolidering på Solutionisthubben. Som de förklarar, om du har att göra med 20 eller 30 leverantörer av C-parts, var och en med sin egen kontaktperson, beställningsprocess och logistikrutiner, kommer du att ha många repetitiva moment i ditt arbete. Det är helt enkelt inte effektivt att hantera all denna administration när du kan konsolidera dina leverantörer och få alla dina nödvändiga C-parts från några få partners, eller kanske bara en.

Konsekvenserna av en icke konsoliderad mängd av leverantörer kan vara betydande, detta är en stor utmaning för inköpare hos tillverkande företag. Men om ditt företag redan har en hyfsat konsoliderad leverantörsbas, är det troligt att det inte är dessa utmaningar du har att göra med i första hand.

Istället kan dina utmaningar ha mer att göra med den servicenivå du får från din leverantör. Din leverantör måste ha en gedigen förståelse för din verksamhet och behoven och utmaningarna i din produktion, inte bara nu utan även i framtiden. Utan en erfaren partner kan du få kämpa för att anpassa och utveckla din verksamhet av C-parts verksamhet när ditt företags behov förändras. På samma sätt kan servicen du får bero på ditt företags definition av C-parts– är det bara fästelement eller andra typer av tillbehör? Kan du få allt du behöver från leverantörens katalog, eller behöver du skräddarsydda komponenter? Naturligtvis måste din partner kunna hantera dina krav om dina inköpsprocesser ska fungera smidigt.

Som inköpare ligger ditt fokus ofta på de faktiska produkterna du köper – men när det kommer till C-parts är produkterna oftast den enklaste delen. De verkliga utmaningarna uppstår i din interaktion och ditt samarbete med din leverantör av C-parts. Om de bara löser vardagsproblem och inte arbetar proaktivt för att förhindra framtida problem, kommer din insats att bli lidande – och i vissa fall leda till andra utmaningar, som minskad tillgång av C-parts.

KPI:erna du står inför

De utmaningar som beskrivs ovan är de som du behöver hantera i din roll – förutom dessa, finns det förmodligen ett antal nyckeltal som du mäts på. Dessa kan variera från företag till företag men nedan två är nästan alltid de viktigaste för inköpare av C-parts:

Tillgänglighet

Oavsett hur väl du sköter ditt dagliga arbete, om några C-parts inte finns tillgängliga i produktion när behovet uppstår, så har du misslyckats. Om delarna inte är tillgängliga uppstår driftstopp – och varje minut som din produktion inte är igång medför stora kostnader.

Hantering av ledtider

Sättet du hanterar ledtider på, och hanterar tid i allmänhet, är nära kopplat till frågan om tillgänglighet. Ditt företags produktionslinje kan behöva hundratals olika C-parts för att tillverka dina produkter, och var och en av dessa artiklar kan ha olika ledtider från din leverantör. På samma sätt kan efterfrågan på vissa artiklar fluktuera beroende på vilken typ av produkter som tillverkas.

Bufab-lead-time-visualisation

För att säkerställa att du håller en hög tillgänglighet av dina C-parts måste du ha noggrann koll på kraven på er produktion och dina leverantörers begränsningar (nu och i framtiden). Att inte koordinera ledtiderna för dina C-part och ditt företags behov kan leda till stora problem.

Hur ökar du din prestation

Så, med alla dessa utmaningar och nyckeltal i åtanke, är frågan – hur gör du då för att ökar din prestation och blir en framgångsrik köpare av C-parts?

I min position är en av de viktigaste sakerna jag skulle vilja se hos en inköpare att de har en daglig överblick över vad som händer i företaget och med våra leverantörer. De måste kunna reagera snabbt och få rätt timing när kraven förändras i produktionen, och det kan bara ske när en inköpare har kontroll över sitt arbete och vet vad som händer.

Om en inköpare besitter dessa egenskaper vet jag att det dagliga inköpsarbetet kommer att gå smidigt utan alltför stora svårigheter. Men utöver det kan en inköpare som denna faktiskt skapa nya möjligheter för företaget – om produktionen vet att deras inköpsavdelning är dynamisk och flexibel nog att lösa tuffa utmaningar med kort varsel, kan de arbeta mer effektivt och innovativt än tidigare . På så sätt kan inköpsavdelningen faktiskt driva framsteg, och inte bara skapa flaskhalsar.

Vikten av proaktiva relationer

Att uppnå denna nivå av kontroll kräver att inköparen har en bra relation med sin leverantör. En sådan relation gör att leverantören förstår företagets behov mycket bättre, vilket i sin tur gör att de kan vara proaktiva och komma med förbättringar och förändringar i förväg, på eget initiativ – snarare än att bara ta saker dag för dag.

Att lyckas som inköpare

Som jag redan har nämnt kan inköp av C-parts vara ett utmanande och okänt område. Men om du är medveten om de saker du faktiskt mäts på och har en plan för att förbättra dessa, kommer du att kunna lyckas i din position.

Bufab har några fler hjälpmedel som kan hjälpa dig att optimera ditt köp av C-parts. Till exempel The Purchaser’s Guide to C-Parts. Vi har också en nedladdningsbar guide, The Purchaser's Guide to Supplier Consolidation, som finns tillgänglig nedan. Den går in mer i detalj på de viktigaste fördelarna med konsolidering och ger dig ett praktiskt exempel på hur en typisk leverantörskonsolideringsprocess kan fungera.

Hämta guiden här

Powerpoint

The Purchaser's Guide to Supplier Consolidation

Ladda ner guiden
Tuomo har arbetat som Global Sourcing Manager på Marioff, ett ledande brandskyddsföretag och Bufab-kund, sedan 2012.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera