Hur man sourcar C-parts: Tips för inköpare

Blog title: Hur man sourcar C-parts: Tips för inköpare
Hur man sourcar C-parts: Tips för inköpare

Under min tid som inköpare har jag lärt mig att effektiv sourcing är avgörande för ett företags framgång. Av erfarenhet vet jag att du som inköpare är ansvarig för att se till att ditt företags produktion har de C-parts som behövs med rätt kvalitet, till rätt pris och i rätt tid. Om du misslyckas med att förse produktionsenheterna med de nödvändiga komponenterna kan det i värsta fall resultera i långa driftstopp, och om det händer faller skulden oftast på dig.   

Det finns ett stort antal leverantörer av C-parts över hela världen som kan förse dig med de komponenter du behöver, och det är såklart en utmaning att välja rätt leverantörer. Att många av dessa tillverkande leverantörer finns på andra sidan jorden gör det i många fall ännu svårare att sourca rätt komponenter. Dessutom kan faktorer som supply chain-störningar, höga MOQ:er och långa ledtider göra det svårt att få dina komponenter när du behöver dem.   

 Jag vet idag att jag skulle jag ha haft en enormt stor nytta av en enklare sourcing-process under den tid jag arbetade som inköpare. Enligt mig är detta de viktigaste egenskaperna hos en pålitlig leverantör av C-parts: 

  • Hög tillgänglighet 
  • Snabba och effektiva leveranser
  • Flexibilitet och responsivitet

I den här artikeln kommer jag att utveckla dessa egenskaper lite mer. Om du hittar en leverantör som uppfyller alla dessa kvaliteter kommer antalet inköpsproblem att snabbt minska.   

Hög tillgänglighet av C-parts   

De flesta inköpare av C-parts som jag arbetar med säger att tillgänglighet är deras högsta prioritet. Givetvis är även pris och kvalitet viktiga faktorer, men i slutändan behöver fabriken rätt C-parts för att hålla i gång produktionen.   

Därför är det viktigt att du köper komponenter från en leverantör som kan ge dig hög tillgänglighet. Du bör leta efter en leverantör med ett brett, globalt nätverk av underleverantörer, eftersom din leverantör då snabbt kan anpassa sig om en underleverantör inte kan tillverka och leverera de nödvändiga varorna i rätt mängd, i rätt tid eller till rätt pris.   

Det är ännu bättre om leverantören du samarbetar med dels har egen produktion av specialkomponenter samt partnerskap med ett nätverk av underleverantörer. Detta minskar deras beroende av underleverantörer och ökar chanserna att de har alla komponenter du behöver. 

Bufab-sorting-c-parts

Snabba och effektiva leveranser   

Tyvärr saknar många inköpare en komplett överblick över de aktuella lagernivåerna i tillverkningen. Därför blir de ibland medvetna om brister först när lagernivåerna blir kritiskt låga. Om fler C-parts används än planerat, eller om de försvinner eller placeras fel, kan det dessutom uppstå en brist långt tidigare än vad inköpsprognosen säger. 

I dessa situationer är snabba leveranser avgörande. För att lösa problemet måste du få tag på de nödvändiga komponenterna så snart som möjligt - men om din leverantörs leveranstider är för långa är du illa ute. En idealisk leverantör bör därför kunna leverera C-parts till dig även med mycket kort varsel. Det underlättar om leverantörens distributionscenter ligger relativt nära dina tillverkningsenheter, för om du måste vänta på en delförsändelse från exempelvis Kina kan din verksamhet bli lidande.   

Flexibilitet är avgörande om dina C-parts är komplexa, om du behöver leverans till ett visst datum eller om du behöver en extra stor eller liten kvantitet.

Flexibel och responsiv  

Din sourcing av C-parts blir genast mer hanterbar om din leverantör är flexibel och responsiv. Flexibilitet är avgörande om dina C-parts är komplexa, om du behöver leverans till ett visst datum eller om du behöver en extra stor eller liten kvantitet. Detta är ofta en utmaning om du arbetar med många leverantörer och gör små beställningar från var och en av dem. Oftast är de mindre villiga att vara flexibla gentemot en för dem relativt liten kund. 

På samma sätt bör en trygg leverantör av dina komponenter faktiskt svara dig i god tid och vara responsiv. Jag vet många inköpare som upplever att det är mycket svårt att komma i kontakt med sina leverantörer när de behöver dem, vilket kan bli katastrofalt om du har ett pressat tidsschema eller om kvaliteten på de levererade komponenterna är bristfällig.  

Bufab-office-meeting

Om dina befintliga leverantörer av C-parts inte har de egenskaper som jag har beskrivit ovan är du inte ensam. Tvärtom, detta är vanliga problem som nästan alla inköpare och inköpschefer någon gång måste hantera. Om du vill veta mer om hur du löser dessa problem kan du med fördel . Denna guide förklarar hur viktigt ett effektivt flöde av C-parts är för din verksamhet och ger även några idéer om hur du kan förenkla och effektivisera din sourcing-process.  

Läs mer om leverantörskonsolidering  

Nedan kan du även ladda ner Inköparens guide till leverantörskonsolidering. Den förklarar fördelarna med och den praktiska tillämpningen av leverantörskonsolidering, vilket kan vara en utmärkt lösning om du för närvarande inte är nöjd med dina befintliga leverantörer. 

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Powerpoint

Hämta guiden om leverantörskonsolidering

Ladda ner guiden
Slawomir är Customer Unit Director på Bufab Poland och har stor erfarenhet av C-partsindustrin, både inom inköp och försäljning.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera