Bufab-a-man-placing-an-empty-bin-on-shelf
RFID med EasyStack & EasyDrop

Ett enkelt sätt att fylla på förbrukningsvaror

Med EasyStack får du en användarvänlig lösning som förenklar påfyllningen av C-parts. Lösningen hjälper dig även att minimera inventariekostnaderna. 

Prata med en expert

Kom ihåg att små artiklar som skruvar, muttrar, bultar och brickor vanligtvis har ett lågt värde var för sig. Trots det kan de tillsammans skapa betydande kostnader över tid genom lagerbrister, kvalitetsproblem och kostnader i försörjningskedjan som är lätta att förbise.

Så fungerar EasyStack

När en låda är tom placerar du den på den övre hyllan på en gummimatta med inbyggd antenn. När lådan ställs på gummimattan skickas en signal att lådan behöver fyllas på.   
Så fungerar EasyStack

Så funkar EasyDrop

När lådan är tom, släpper du bara ner den i EasyDrop, din uppsamlingsplats för tomma lådor.
När den släpps ner skickas automatiskt en beställning till Bufab.
Så funkar EasyDrop

Kompatibel med EasyTrack™

Självklart är alla dina transaktioner synliga i EasyTrack™.  

EasyTrack-molntjänst

Tillbaka till alla Logistics Solutions