Bufab-woman-droppng-a-plastic-bin-in-a-box
EasyDrop

Ett enkelt sätt att sänka kostnaderna för påfyllning

EasyDrop erbjuder ett mycket enkelt sätt att fylla på dina lådor. Med denna lösning kan du även minska kostnaderna för lagerhållning. 

Så fungerar EasyDrop

När lådan är tom, släpp den i EasyDrop, din samlingspunkt för alla tomma lådor, och en order om påfyllning överförs per automatik till Bufab.  

Kompatibel med EasyTrack™

Självklart är alla dina transaktioner synliga i EasyTrack™.    
EasyTrack-molntjänst