Hvorfor produsenter må sette mål for utslipp av karbondioksid

Hvorfor produsenter må sette mål for utslipp av karbondioksid

Siden den industrielle revolusjonen har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med 1,2ºC, noe som har resultert i smeltende isbreer og stigende havnivåer. Konsekvensene av klimaendringer inkluderer flom, tørke og fordrivelse av millioner av mennesker, som igjen fører til fattigdom og hungersnød med økt risiko for konflikt.

Faktisk anslår Verdens helseorganisasjon (WHO) at 700 millioner mennesker vil stå i fare for å bli fordrevet på grunn av tørke før 2030. Det er derfor nødvendig med umiddelbare tiltak for å redde liv og forhindre lidelse, noe som er avgjørende for å oppnå Agenda 2030 og FNs globale bærekraftsmål.

På grunn hastverket i situasjonen, utviklingen av miljøforskrifter og økt bevissthet om bærekraft blant kundene, inkorporerer bedrifter nå bærekraft i sine forretningsprosesser og beslutningstaking.

Karbonutslipp utgjør en betydelig del av et selskaps generelle miljømessige bærekraft, og å redusere utslippene krever at de blir overvåket og at man setter mål for fremtiden. Her er noen viktige spørsmål du bør vurdere om bedriften din står overfor press for å redusere utslipp, eller om du nettopp har startet arbeidet med bærekraft.

CTA-spørsmål-å-vurdere

Har din bedrift satt seg karbonmål?

Ligg et skritt foran regelverket ved å proaktivt sette Science Based Targets mål. Disse utslippsmålene er utformet for å overholde Parisavtalen og har som mål å redusere utslippene for selskapene som vedtar dem. Science Based Targets Initiative (SBTi) setter retningslinjer og validerer målene, og til dags dato har over 4000 selskaper over hele verden allerede begynt å jobbe med dem. Å sette vitenskapsbaserte mål nå vil redusere fremtidig overgangsrisiko ettersom presset for å bli mer bærekraftig øker, samtidig som du øker konkurranseevnen din ved å redusere energi- og utslippsrelaterte kostnader.

Hvordan kan du måle og spore fremgang?

Sporing av fremgang er nødvendig for å nå karbonmål og vise ansvarlighet. Hvis du ikke måler dine nåværende utslipp, er det umulig å vite om du forbedrer deg. Din bedrifts karbonavtrykk inkluderer alle områder av virksomheten, inkludert forsyningskjeden din, hvor det kan være vanskelig å få oversikt. For å måle utslippene nøyaktig her, trenger du innspill fra alle leverandørene dine for å beregne karbonfotavtrykket til produktene dine. Alternativet er å samarbeide med en leverandørkjedepartner som kan hjelpe deg med å finne fram denne informasjonen.

Hvordan driver du frem forbedring?

Nye kundekrav innen bærekraft krever kontinuerlige forbedringer på lang sikt og betydelige ressurser for å lykkes. Hvis du samarbeider med mange leverandører og har høye ambisjoner, vil arbeidet med å redusere utslipp kreve mye energi og tid. Alternativt kan du få hjelp fra en leverandørkjedepartner med sterke forpliktelser og kunnskap til å redusere utslippene av karbondioksid.

Hvordan unngår du karbonrelaterte risikoer?

Å ikke erkjenne viktigheten av bærekraft og utslippsreduksjon er en stor risiko. Etter hvert som nye regler innføres for å bekjempe klimaendringer og kundene øker sine bærekraftige krav, vil ikke-bærekraftige selskaper lide kommersielt. Derfor er det viktig å velge leverandører og samarbeidspartnere som er i forkant når det gjelder bærekraft i et marked som endrer seg stadig raskere.

Hvordan kan Bufab gi trygghet

Vi tar sikte på å innrette verdikjeden vår med innsatsen for å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturstigningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå. For å oppnå dette vil vi redusere våre interne utslipp til null innen 2030 og våre eksterne utslipp med 55 % innen 2031, med en årlig reduksjon på 5,5 % i henhold til våre Science Based Targets.

Bufabs forpliktelse til å redusere utslipp vil støtte kundenes mål, og vårt program for å engasjere leverandører vil sikre kontinuerlig forbedring.

Bufab kan også hjelpe kunder med tilgang til data om gjennomsnittlige karbonutslipp, en nøkkelfaktor for å beregne et selskaps totale karbonavtrykk.

 

Bærekraft blir et stadig mer presserende spørsmål for produsenter, så hvis du ønsker å se hvordan håndteringen av C-parts passer inn i ditt overordnede bærekraftsarbeid, finn mer informasjon her – og last ned vår «Guide to sustainability trends for manufacturers» nedenfor for å finne ut mer om utfordringene du kan møte i fremtiden.

Og ikke nøl med å kontakte oss hvis du trenger mer kunnskap om dine C-parts nåværende miljøpåvirkning.

Kontakt oss

Last ned gratis veiledning

Powerpoint

Produsentens veiledning til bærekraftstrender

Last ned veiledningen
Sustainable Program Manager i Bufab med erfaring i å integrere bærekraft i bedrifter for å forbedre driftsresultatene.
Hold meg oppdatert!
Abonner