Vastuulliset C-osat: Mitä niistä tulee tietää

Vastuulliset C-osat: Mitä niistä tulee tietää

Kokemukseni mukaan valmistusyritykset ja niissä työskentelevät ostajat usein aliarvioivat C-osien merkityksen, erityisesti niiden kokonaiskustannuksiin liittyen. Ensikatsauksella
C-osat ovat pieniä, edullisia ja yksinkertaisia komponentteja kuten muttereita, pultteja, ruuveja ja muita vastaavia pieniä tuotteita. Kuitenkin, jos niitä ei hallita oikein, ne voivat nopeasti muodostaa uhan yrityksen tuotannolle ja taloudelliselle tulokselle.

Monet yritykset myös unohtavat C-osat vastuullisuuden näkökulmasta. Onneksi monet valmistajat ovat viime vuosina ymmärtäneet vastuullisuuden tärkeyden, joskin useimmiten heidän huomionsa kohdistuu tiloihin, valmistusprosesseihin ja tuotteissa käytettävien A- ja B-osien vastuullisuuteen.

Mielestäni heidän tulisi kiinnittää yhtä paljon huomiota myös C-osiin. Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, että C-osilla on vain vähäinen vaikutus yrityksen kokonaisvastuullisuuteen, C-osien toimitusketjujen luonne ja hankintakäytännöt tarkoittavat sitä, että niillä on itse asiassa merkittävä rooli vastuullisuusasioissa.

Tässä artikkelissa käyn läpi joitakin C-osien vastuullisuusongelmia ja annan yleisempää tietoa siitä, miten vastuullisuus liittyy laajemmassa näkökulmassa C-osiiin. Toivottavasti tämä auttaa sinua ymmärtämään, että jos haluat tehdä yrityksestäsi vastuullisemman ja joustavamman tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä, et voi sivuuttaa C-osia.

C-osien aiheuttamiin päästöihin kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota

Vastuullisuus on ollut todellinen megatrendi valmistajille jo useiden vuosien ajan, mutta tietoisuuden kasvaessa yrityksille asetetaan uusia vaatimuksia ja yritysten on selkeästi osoitettava toimintansa todellinen ympäristövaikutus ja miten sitä aiotaan vähentää tulevaisuudessa. Monet eri alueet vaikuttavat tähän, mutta päästöraportointi on kaiken perusta. Jotkut päästöt ovat helpompia raportoida kuin toiset. Esimerkiksi yritykselle on melko yksinkertaista tarkastella toimistonsa sähkönkulutusta ja laskea sen tuottama hiilidioksidimäärä. Sen sijaan yksittäisen komponentin kokonaispäästöjen selvittäminen, aina raaka-aineen louhinnasta valmiin tuotteen toimittamiseen tehtaalle, on valtava haaste. Asioiden monimutkaisuus kasvaa entisestään C-osien kohdalla, jossa yritykset tyypillisesti toimivat monien eri toimittajien kanssa, joilla voi olla hyvin erilaisia tuotanto- ja logistiikkaprosesseja.

Vaikka päästöjen raportointiin liittyy vaikeuksia, valmistajien on löydettävä ratkaisu tähän. Nykyisten päästöjen selvittäminen on välttämätöntä niiden vähentämiseksi ja se tulee olemaan entistäkin tärkeämpää, kun päästösäädökset laajenevat ja kuluttajat eivät enää osta tuotteita ja palveluita ympäristöä saastuttavilta yrityksiltä.

Kestävien materiaalien yleistyminen C-osissa

On yleistä nähdä kuluttajabrändien markkinoivan tuotteidensa käyttämien materiaalien vastuullisuutta – esimerkiksi kierrätettyä puuvillaa vaatteissa tai kierrätettyä paperia tuotepakkauksissa. Tähän mennessä hyvin harvat valmistajat puhuvat kestävistä materiaaleista valmistetuista pulteista, muttereista, ruuveista ja tiivistepesistä, mutta tämä saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Historiallisesti ottaen puutteellinen infrastruktuuri ja optimoimattomat kierrätysmenetelmät ovat vaikeuttaneet teollisten materiaalien kierrätystä. Alumiini on esimerkiksi erittäin kierrätettävä materiaali, kuten useimmat muutkin metallit. Kuitenkin erilaiset seokset ja pintakäsittelyt tekevät alumiinin kierrätysprosessista ongelmallisen. Kun kierrätysmateriaalien markkinat kasvavat ja tekniikat kehittyvät, kierrätetyn alumiinin hinta ja laatu paranevat, ja kun markkinoiden kysyntä kestäville tuotteille kasvaa, siitä voi tulla mahdollinen materiaali C-osille. Samankaltaisia kehityksiä tapahtuu myös muovin suhteen, ja laatu paranee senkin osalta – joten on mahdollista, että kierrätetty muovi voisi olla potentiaalinen materiaali muovisille C-osillesi lähitulevaisuudessa.

Muut edistysaskeleet vastuullisten materiaalien saralla, kuten vihreän teräksen tuotanto, tarjoavat suuren tulevaisuuden potentiaalin sekä suurille että pienille komponenteille. Kun markkinat kehittyvät, yritykset, jotka edistävät näiden materiaalien käyttöä jopa pienimmissä C-osissaan, saavat mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan.

Vastuullisuusmääräykset vaikuttavat merkittävästi valmistajiin

Valmistusyritykset, jotka käsittelevät C-osia, joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan enemmän sääntelyä. Uudet määräykset edellyttävät muutoksia valmistajien C-osien toimitusketjuihin, mikä tekee kestämättömistä käytännöistä entistä hankalampia ja kalliimpia. 

Eurooppalaisten valmistajien pääasiallinen sääntely, josta heidän on oltava tietoisia, on EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), joka vaatii lähes kaikkia suuria yrityksiä unionissa "julkistamaan tietoja riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät sosiaalisiin ja ympäristöasioihin, sekä yritystoiminnan vaikutuksista ympäristöön."

Käytännössä kestävyysraportointi nostetaan samalle tasolle kuin perinteinen taloudellinen raportointi. Direktiivin piiriin kuuluvien yritysten on raportoitava muun muassa seuraavista asioista:

  • Yritysten kestävyyteen liittyvät tavoitteet ja niiden saavuttamat edistysaskeleet
  • Yrityksen kestävän kehityksen politiikat
  • Tietoa yrityksen toiminnoista, suhteista ja toimitusketjusta

CSRD on jo voimassa, ja uudet säännöt tulevat voimaan tilikaudella 2024. Lisäsäädöksiä, kuten tiukempia antidumping-lakeja ja päästöihin perustuvia tulleja EU:n ulkopuolella tuotetuille tavaroille, tullaan myös laatimaan.

Valmistajien, jotka ovat jäljessä vastuullisuustyössään, on nopeasti alettava analysoimaan tarkasti toimitusketjuaan ja sisäisiä vastuullisuusponnistelujaan, erityisesti C-osien osalta. Yleiset ongelmat C-osien ympärillä, kuten optimoimattomat varastot, hajanainen toimittajapohja ja suuret vähimmäistilausmäärät, lisäävät kestämättömien käytäntöjen riskiä yrityksessä. Uusien määräysten kielteisten vaikutusten minimoimiseksi yritysten, jotka eivät vielä hallitse C-osiaan, on priorisoitava uudelleen ponnistelunsa ja alettava hallita C-osiaan paremmin.

Paine omistajilta, osakkeenomistajilta ja markkinoilta kasvaa

Sääntelyjen jatkuessa ja asiakkaiden odotusten muuttuessa, valmistajat kohtaavat entistä suurempaa ulkoista painetta priorisoida vastuullisuutta, ja painetta tulee useista suunnista. Vastuullisuudesta tulee yhä suoremmin yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ja kannattavuuden tekijä, minkä vuoksi yritysten osakkeenomistajat ja omistajaryhmät haluavat nähdä muutoksia. Samalla kun asiakkaat itse alkavat nähdä vastuullisuuden merkittävänä tekijänä ostopäätöksissään, kestämättömät yritykset näkevät kilpailijoidensa saavan jalansijaa. Tämä vaikutus voi olla vielä dramaattisempi B2B-valmistajille, joiden asiakkailla on vastuullisuustavoitteita ja suorituskyvyn mittareita, joita on noudatettava, sekä omistajia ja osakkeenomistajia, jotka haluavat nähdä liiketoiminnan kestävän kehityksen.

Vastuullisuustyön innovaattorit avaavat uusia mahdollisuuksia C-osien osalta

Vaikka vastuullisista materiaaleista valmistetut C-osat eivät välttämättä ole vielä arkipäivää, innovatiivisten yritysten työ tekee niistä tulevaisuudessa entistä toteutettavampia vaihtoehtoja. Esimerkiksi yritykset kuten Borealis ja INEOS Group kehittävät kemiallisia ja mekaanisia muovinkierrätysprosesseja, jotka voivat käsitellä kierrätysmateriaalia yhtä laadukkaasti kuin neitseellistä muovia. Kierrätysmateriaali voisi olla todellinen vaihtoehto muovisille C-osille vaativissakin sovelluksissa. 

Osa valmistajista tekee vastuullisuudesta keskeisen osan markkinointiviestintäänsä. Esimerkiksi Volvo Cars on sitoutunut käyttämään kierrätettyä muovia vähintään 25 prosentissa autojensa muoviosista vuoteen 2025 mennessä. Innovaatioiden tahdin kasvaessa saatamme nähdä muiden valmistajien esittävän samankaltaisia väitteitä metallien ja muovien käytöstä C-osissaan.

Kollegani Bufabilla ovat kirjoittaneet useita artikkeleita, joissa kerrotaan, miksi sinun tulisi alkaa kiinnittää entistä enemmän huomiota C-osiin. Huonosti hallinnoituna ne voivat aiheuttaa kustannusten nousua ja tehokkuuden laskua. Toivon, että tämä artikkeli on osoittanut, että C-osat voivat aiheuttaa yhtä paljon vahinkoa yrityksesi vastuullisuustyölle, jos niitä käsitellään väärin, kuin mikä tahansa A- tai B-osakin.

Hanki  opas kestävän kehityksen trendeihin

Jos olet kiinnostunut syventymään tähän aiheeseen, voit ladata  alla olevan oppaamme. Opas keskittyy erityisesti valmistajiin, joiden tuotannossa on runsaasti C-osia, ja sen tarkoituksena on pitää sinut ajan tasalla tulevista merkittävistä trendeistä, jotka tulevat vaikuttavat  liiketoimintaasi.

Voit myös olla suoraan meihin yhteydessä. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kaikissa kestävään  kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Tilaa opas

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Carina on Bufabin Global Sourcing & Sustainability Director. Hän on ollut Bufabin palveluksessa vuodesta 2018.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa