C-osien kestävän kehityksen haasteet ja niiden hallinta

C-osien kestävän kehityksen haasteet ja niiden hallinta

Jos työskentelet valmistusyrityksessä, tiedät että kestävä kehitys on olennainen osa toimintaasi. Nykyään kaltaisillasi yrityksillä on enemmän paineita kuin koskaan aikaisemmin, asiakkaiden, sidosryhmien ja osakkeenomistajien taholta, lisätä yrityksen kestävää kehitystä konkreettisella ja mitattavissa olevalla tavalla.

Tämä paine tuntuu todennäköisesti yrityksesi kaikessa toiminnassa – hankinnasta ja suunnittelusta tuotantoon ja tuotekehitykseen. Vastauksena muuttuneisiin käyttäytymis- ja ympäristösäädöksiin, monet valmistajat ovat tulleet varsin taitaviksi dokumentoimaan ja parantamaan sisäisiä kestävän kehityksen käytäntöjään ja osoittamaan käyttämiensä A- ja B-osien kestävän alkuperän – mutta näkemäni mukaan harvat antavat samantasoinen huomion C-osille. 

On hienoa, että vastuulliuus koko toimitusketjussa saa ansaitsemansa huomion, mutta on sääli, että C-osilla ei ole samaa prioriteettia kuin muilla komponenteilla. Sääli siksi, että tämä komponenttiluokka luo ainutlaatuisia kestävyyshaasteita, jotka valmistajien on kohdattava, jos he haluavat saavuttaa todellisen kestävän kehityksen koko tuotevalikoimassaan. 

Tässä artikkelissa kerron konkreettisista haasteista, joita C-osat voivat aiheuttaa työssäsi:

Päästöjen ilmoittaminen valmistajana

Valmistusprosessin aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen laskeminen ja raportointi on tulossa useille yrityksille enemmän tai vähemmän tarpeelliseksi. Loppujen lopuksi, jos et ole mitannut päästöjäsi, et voi työskennellä niiden vähentämiseksi tai kompensoimiseksi. Se on tärkeä ensimmäinen askel kohti vastuullisempaa yritystä, mutta sen tekeminen oikein vaatii aikaa, kovaa työtä ja paljon tietoa toimittajistasi ja C-osien toimitusketjustasi. 

Monilla yrityksillä on hyvä kuva Scope 1 päästöistään. Nämä ovat päästöjä, joita yritys tuottaa suoraan – valmistusprosessisi aikana tai myyntiedustajien autoista asiakaskäyntien aikana vapautuvat päästöt ovat hyviä esimerkkejä Scope 1 päästöistä. Näiden laskeminen voi olla todellinen haaste, mutta se on mahdollista tehdä itse, kun käytössä on oikeat sisäiset raportointikäytännöt. Raportointi Scope 2 päästöistä, ostamasi sähkön aiheuttamista epäsuorista päästöistä, on myös mahdollista useimmille yrityksille. Ongelmat aiheutuvat kuitenkin yleensä Scope 3 päästöjen raportoinnissa. Näitä ovat kaikki muut päästöt, jotka vapautuvat yrityksen koko arvoketjussa alusta loppuun. Jotta voit laskea tarkasti päästöt, jotka aiheutuvat yrityksesi tietyntyyppisten Aasiassa valmistettujen teräspulttien käytöstä, sinun on otettava huomioon päästöt, joita aiheuttaa:

  • Raaka-aineiden louhinta ja jalostus
  • Teräksen tuotanto näistä raaka-aineista terästehtaalla 
  • Pulttien valmistus
  • Pulttien kansainväliset kuljetukset
  • Toimitus satamasta keskusvarastoon
  • Toimitus keskusvarastolta sinulle 
  • Tuotteesi käyttö oston jälkeen
  • Mahdolliset tuotteen palautukset ja mahdollinen hävittäminen käyttöiän lopussa
  • Tavaroiden kuljetuksista prosessin kaikissa vaiheissa syntyvä jäte ja päästöt

Vaikka sinulla olisi paljon aikaa ja laajat tiedot toimitusketjustasi, sinulla on todennäköisesti vaikeuksia laskea näitä päästöjä itse.

Kuinka tehdä päästöraportoinnista helpompaa 

Scope 3 hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi, useimpien valmistajien tulee luultavasti kääntyä ulkopuolisen kumppanin puoleen. Toimialastasi riippumatta on olemassa suuri joukko yrityksiä, jotka ovat asiantuntijoita toimitusketjussasi syntyvien päästöjen mittaamisessa.

Tämä vaihtoehto toimii hyvin, jos jatkat mielelläsi olemassa olevaa C-osien ostoprosessia. Jos kuitenkin olet valmis tekemään vaikuttavampia muutoksia, olisi järkevää valita Bufabin kaltainen toimitusketjukumppani, joka hoitaa C-osien hankinnan, toimituksen ja raportoi samalla tämän työn aiheuttamista päästöistä.

Toimittajien vastuullisuuden parantaminen 

Olet ehkä investoinut uusiutuviin energialähteisiin, tehokkaampiin laitteisiin ja erinomaisiin jätehuoltojärjestelmiin tuotantopaikallasi, mutta jos C-osasi ovat peräisin kestämättömistä lähteistä, todelliset ympäristövaikutukset eivät välttämättä ole niin positiivisia kuin luulet.

Valitettavasti toimittajakuntasi vastuullisuuden varmistaminen ja parannusten tekeminen heidän kanssaan on yksinkertaisesti mahdotonta monille tuotantoyrityksille – etenkin niille, jotka sijaitsevat Euroopassa ja joiden toimittajakunta sijaitsee pääasiassa Kaukoidässä. Tällaiset yritykset kohtaavat kielimuurin ja korkeat matkakustannukset vieraillessaan tavarantoimittajiensa luona. Ja jos he ovat tekemisissä toimittajien kanssa suoraan eivätkä toimitusketjukumppanin kautta, heillä ei todennäköisesti ole  vaikutusvaltaa toimittajiin. Toimittajalle he ovat todennäköisesti vain yksi asiakas monista, ja vaikka heillä olisi hyvä suhde, toimittaja ei todennäköisesti ole halukas tekemään suuria muutoksia liiketoiminnassaan, valmistuksessaan ja logistiikkakäytännöissään heidän hyväkseen.

Olen maininnut tässä esimerkkinä Kaukoidän, mutta sama pätee myös muiden alueiden toimittajiin. Valitettavasti monet Aasian valmistusta koskevat epätarkat stereotypiat voivat haitata aktiivisesti yrityksesi kestävän kehityksen pyrkimyksiä. Jotkut Aasian valmistajat ovat monessa suhteessa eurooppalaisia kilpailijoita edellä uusiutuvien energialähteiden ja kestävän kehityksen osalta. Kestävän kehityksen näkökulmasta saattaa olla parempi hankkia osia nykyaikaiselta, kestävältä toimittajalta Kiinasta ja toimittaa ne meriteitse kuin kuljettaa osat maanteitse eurooppalaiselta toimittajalta, joka käyttää tehtaansa sähköntuotantoon likaista fossiilisia energiaa. 

Haaste erottaa nämä kaksi ääripäätä toisistaan voi olla valtava, jos sinulla ei ole kunnollista tietoa kestävästä kehityksestä tai sinusta tuntuu, että sinulla ei ole tarpeeksi vaikutusvaltaa toimittajaan. Jälleen, mielestäni ainoa tapa ohjata toimittajiasi oikeaan suuntaan ja parantaa kestävyyttäsi heidän kauttaan, on tehdä yhteistyötä Bufabin kaltaisen kumppanin kanssa – ihannetapauksessa, mitä suurempi kumppani, sen parempi. Yksinkertaisesti sanottuna sinulla on vaikeuksia vaikuttaa yhtenä yrityksenä – mutta yhtenä monista yrityksistä, jotka hankkivat ja ostavat paljon suuremman kumppanin kautta, saat paljon enemmän vaikutusvaltaa ja laajemman valikoiman vaihtoehtoja, jos valitsemasi toimittaja ei edelleenkään ole reagoiva.

Osien hallinnan virheet, jotka voivat johtaa kestämättömiin käytäntöihin

Itse C-osien luonne ja tapa, jolla monet yritykset lähestyvät niitä, voivat nopeasti vahingoittaa kestävän kehityksen aloitteita. Jos yritykselläsi on ongelmia C-osien toimitusketjussa, olet todennäköisesti kokenut odottamattomia osien puutteita, pitkiä toimitusaikoja ja korkeita vähimmäistilausmääriä. C-osat ovat usein halpoja ja geneerisiä osia, joten ymmärrettävästi yritykset eivät kiinnitä niihin niin paljon huomiota kuin A- ja B-osiin. Kuitenkin, kun ne jätetään huomiotta, rakenteelliset ongelmat, kuten optimoimattomat osavarastot ja konsolidoimattomat toimittajakannat, voivat kasvaa ajan myötä.

Kestävän kehityksen näkökulmasta tämä voi olla tuhoisaa – huono C-osien hallinta johtaa äkillisiin puutteisiin, mikä voi pakottaa sinut tekemään erittäin tehottomia pikatilauksia pienistä määristä, joskus lentoteitse. Tällainen virhe voi nopeasti pyyhkiä pois kuukausia kestäneen kestävän kehityksen parantamis- ja päästöjen vähentämistyön muualla yrityksessä. Samanlaisia ongelmia voi ilmetä, jos korkea MOQ jättää sinulle suuren varaston vanhentuneita komponentteja, kun lopetat tietyn tuotteen tuotannon. Vaikka metalli on erittäin kierrätettävää, näiden osien hävittäminen hukkaa niiden valmistamiseen ja lähettämiseen tarvittavaa energiaa. Ja vaikka suuri, konsolidoimaton toimittajakunta voi aiheuttaa pitkän luettelon ongelmista, kestävyyden kannalta pahinta on tarve toimittaa useita pieniä määriä osia sen sijaan, että toimitettaisiin yksi suurempi osia yhdeltä toimittajalta.

Sinun on puututtava näihin kysymyksiin parantaaksesi yrityksesi kestävyyttä perustasolla. Mutta ne ovat monimutkaisempia kuin pelkkä aurinkopaneelien asentaminen toimiston katolle – ne edellyttävät muutosta koko lähestymistapaasi C-osien suhteen. Tämän muutoksen saavuttaminen on ydinliiketoimintaamme, mutta on olemassa toimenpiteitä, joita voit tehdä itse – esimerkiksi hankkimalla enemmän tarvitsemiasi osia harvemmilta tavarantoimittajilta tai parantamalla sisäistä viestintää, jotta vältytään suunnitteluvirheiltä, jotka johtavat pikatoimituksiin.  

Jotkut kollegani ovat käsitelleet tärkeimpiä ongelmia, joita näennäisesti merkityksettömät C-osat voivat aiheuttaa tuotantotoiminnallesi. Toivon, että olen osoittanut, että ne voivat aiheuttaa yhtä paljon vahinkoa kestävän kehityksen aloitteillesi. Kun valmistajat kohtaavat paineita tehdä liiketoiminnastaan vastuullisempaa, varmista, ettet unohda C-osia.

Lataa opas kestävän kehityksen trendeihin

Jos etsit lisätietoa, tilaa ja tutstu alla olevaan oppaaseemme. Se kattaa tärkeimmät kestävän kehityksen tekijät, joita yrityksesi tarvitsee, aina sääntelystä uudelleenjärjestelyyn, ja keskittyy erityisesti C-osien toimitusketjuun. Tutustu, jos haluat olla valmiina.

Tilaa opas

PDF

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Patrik on Bufab Norwayn toimitusjohtaja ja on työskennellyt Bufabilla vuodesta 2016.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa