CBAM: Mikä vaikutus sillä on  eurooppalaisiin valmistajiin?

CBAM: Mikä vaikutus sillä on eurooppalaisiin valmistajiin?

Me kaikki tiedämme, että ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten vähentäminen vaatii globaaleja ratkaisuja. Kuitenkin, kun EU:n kaltaiset markkinat nostavat ilmastotavoitteitaan ja ottavat käyttöön uusia säädöksiä ja tariffeja, on olemassa kasvava riski hiilivuodosta – ilmiöstä, jossa EU:n yritykset siirtävät hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa tuotantoaan maihin, joissa on vähemmän ilmastomääräyksiä, tai korvaavat eurooppalaiset tuotteet halvemmilla, enemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla tuonnilla.

EU:n ratkaisu hiilivuoto-ogelmaan on hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Se on kehys, joka asettaa tulleja EU:n ulkopuolella valmistetuille hiili-intensiivisille tuotteille ja pyrkii luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset eurooppalaisille yrityksille vähentämällä niiden kohtaamaa kilpailua ulkomaisten toimijoiden taholta.

Vaatimalla yrityksiä maksamaan tuontitavaroidensa tuotantoprosessiin liittyvistä päästöistä, CBAM kannustaa kestävään tuotantoon EU:n ulkopuolisissa maissa, tekee tuontituotteiden hiilihinnasta vastaavan EU:ssa tuotettujen tavaroiden kanssa ja estää EU:n ympäristösääntöjen aliarvioinnin.

Tällä hetkellä eurooppalaisten valmistajien on tunnettava CBAM-raportointivaatimukset ja ymmärrettävä sen vaatima ylimääräinen hallinto ja toimitusketjun ymmärrys. Yritykset, joilla ei ole tietoa upotetuista päästöistä, joutuvat pian maksamaan ennalta määrätyn tariffin tuontitavaroistaan – joten huonon valmistelun taloudelliset kustannukset ovat kovat.

CBAM on vielä hyvin uusi asia, joten valmistajien on arvioitava vaikutukset ja sopeuduttava niihin tulevien vuosien aikana. Nyt kaikkien eurooppalaisten yritysten tulisi tietää vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

Mitkä tuotteet kuuluvat CBAM:n piiriin ja ketä se koskee?

CBAM koskee vain hiili-intensiivisiä tuotteita, joissa on merkittävä hiilivuodon riski. Tällä hetkellä kohteet ovat sementti, rauta ja teräs, alumiini, lannoitteet, sähkö ja vety. CBAM koskee kaikkia yrityksiä, jotka tuovat näitä tavaroita EU:n ulkopuolelta. Valmistusyritysten on tärkeää tietää, että teräskiinnikkeet kuuluvat CBAM:n piiriin.

Entä CBAM-raportointi?

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 1.10.2023 alkaen 31.12.2025 saakka hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuontituotteiden maahantuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta. Maahantuojat ovat vastuussa päästötietojen hankkimisesta sekä alkuperämaassa mahdollisesti maksetusta hiilen hinnasta. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain ja raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa maahantuojalle virhemaksu. Maahantuojien on toimitettava ensimmäinen CBAM-raportti 31.1.2024 mennessä ja vuodesta 2026 lukien alkaa itse hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen.

Entä toimitusketjun tiedot?

Jokaisen CBAM:n vaikutuksen alaisia tavaroita maahantuovan yrityksen on toimitettava CBAM-raportti, joka sisältää tiedot tuontitavaroiden määrästä, suorista ja epäsuorista päästöistä sekä tuotantomaassa maksettavasta hiilen hinnasta.

Liittyykö CBAM:iin kustannusriskejä?

Tulee pian liittymään. Tammikuusta 2026 lähtien maahantuojien on hankittava maksullisia CBAM-todistuksia ei-EU-tuonnilleen – ikään kuin hiilidioksidipäästöjen hyvityksiä,  jotka nostavat maahantuotujen hiiliintensiivisten tavaroiden hintaa lähemmäksi EU:ssa tuotettujen tavaroiden vastaavaa hintaa. CBAM-todistusten hinta on sidottu edellisen viikon unionin päästökaupan päästöoikeushintaan.

Yrityksille, jotka eivät tiedä tuontitavaroidensa upotettuja päästöjä, sovelletaan ennalta asetettua tullimaksua, joka perustuu EU:n huonoimmin suoriutuneiden CBAM-tuotteiden tuottajien keskimääräisiin päästöihin. Tietojen keräämisen ja toimitusketjun hiilivaikutusten hallinnan epäonnistuminen voi siis johtaa kivuliaisiin taloudellisiin kustannuksiin maahantuojille.

Miten Bufab tarjoaa mielenrauhaa?

  • Seuraamme sääntely-ympäristöä ja huolehdimme CBAM:n kohteena olevien tuontituotteiden raportoinnista.
  • Toimittajien sitouttamisohjelmamme kohdistuu toimittajiin, jotka harjoittavat hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimia, mikä johtaa vähentyneisiin hiilidioksidipäästöihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.
  • Keräämme tarvittavat tiedot CBAM-rekisteröintiä varten toimitusketjukumppaneistamme – vältymme liioitelluilta ennalta asetettujen tariffien uhkalta ja keräämme parempaa tietoa päätöksenteossamme.

 

Saat lisätietoja CBAM:stä ja muista kestävän kehityksen tekijöistä, jotka vaikuttavat yritykseesi vuonna 2024, lukemalla oppaamme kestävästä kehityksestä C-osien toimitusketjussa tai lataamalla "Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin" ilmaiseksi.

Ota myös yhteyttä, jos yrityksesi tarvitsee ohjausta uudessa CBAM:n jälkeisessä liiketoimintaympäristössä – toimitusketjun asiantuntijamme voivat auttaa.

Ota yhteyttä

Hanki opas

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Bufabin kestävän kehityksen ohjelmapäällikkö, jolla on kokemusta kestävän kehityksen integroimisesta kaikkiin yrityksen toimintoihin suorituskyvyn parantamiseksi.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa