Kestävä hankinta: Ohjeita C-osien ostajille

Kestävä hankinta: Ohjeita C-osien ostajille

Kestävän kehityksen merkitys on kasvanut maailmanlaajuisesti kymmenen viime vuoden aikana. Ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus on tärkeä aihe hallituksille ja ihmisille kaikkialla maailmassa. Myös teollisuus kohtaa enemmän paineita kuin koskaan ennen siirtyessään kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja. 

Jos toimit ostajana valmistusyrityksessä, olet todennäköisesti huomannut, että vastuullisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota organisaatiossasi. Valmistustoiminnan kaikki osa-alueet suunnittelusta ja logistiikasta tuotantoon ja jälkimarkkinointiin, alkavat olla vastuullisuusajattelun kyllästämiä. C-osien ostajana, myös omalla osastollasi on rooli siirtymisessä kohti kestävää valmistustoimintaa.

Omana Bufab-aikanani olen nähnyt kestävän kehityksen nousevan ykkösaiheeksi. Ostajat kyselevät minulta yhä enemmän, miten he voivat tehdä liiketoimintakäytännöistään vastuullisempia. Pyrin tässä artikkelissa vastaamaan siihen kertomalla, mitä kestävä hankinta tarkoittaa käytännössä, tarjoamaan tietoa nykyisistä vastuullisuussuuntauksista hankinnassa ja niiden merkityksestä yrityksellesi sekä antamaan ideoita siitä, miten voit lisätä hankintaosaston panosta yrityksesi vastuullisuustoiminnalle. 

Mitä kestävä hankinta tarkoittaa? 

Kestävä hankinta on joukko hankintatoimia, joilla yritys saa tarvitsemansa tavarat ja palvelut siten, että toimilla on mahdollisimman vähän haittavaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle tai jopa myönteinen vaikutus niihin. 

Toimitusketjun hallintastrategia

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteessa määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat erinomainen käytännön lähtökohta. Global Compact -aloitteeseen on liittynyt yli 15 000 yritystä eri puolilta maailmaa. Ne ovat luvanneet pyrkiä edistämään tavoitteita, joihin kuuluu köyhyyden poistaminen, kohtuulliset työolot ja talouskasvu sekä elämän säilyttäminen maalla ja merissä. 

Mitä tämä tarkoittaa C-osien ostajien kannalta? 

Käytännössä kestävän kehityksen korostaminen vaikuttaa merkittävästi hankinta- ja ostotoimintaan. 

Hankinnassa kestävä kehitys vaikuttaa pääasiassa toimittajien valintaan. Jotta yritys olisi aidosti vastuullinen, myös sen kaikkien toimittajien on noudatettava samoja periaatteita – eivätkä C-osien toimittajat ole poikkeus. Tämä tarkoittaa, että toimittajien on valmistettava tuotteensa ympäristöystävällisellä tavalla – käyttämällä esimerkiksi tuotantonsa käyttövoimana uusiutuvia energialähteitä tai ottamalla käyttöön hyvin suunniteltu jätteenkäsittelyprosessi, joka estää haitallisia aineita vahingoittamasta ympäristöä. Olennainen tekijä on myös toimittajien henkilöstön hyvinvointi – lapsityövoiman käyttö tai vaarallinen työympäristö ei ole kestävän kehityksen mukaista. C-osia hankittaessa, valmistusyritysten on tutkittava toimittajat tarkoin ennen liiketoiminnan aloittamista niiden kanssa – tai siirrettävä tämä vastuu Bufabin kaltaiselle kumppanille. 

Hankinnan osalta kestävän kehityksen tavoitteet määräytyvät pääasiassa sen mukaan, miten ostat ja toimitat tarvitsemasi C-osat. Kuten Ratkaisukeskuksessa on aiemmin mainittu, monilla valmistajilla on ongelmia C-osiensa suuren ja keskittämättömän hankinnan kanssa, ja ne ostavat pieniä komponenttimääriä suurelta joukolta toimittajia. Sen lisäksi, että tämä on ongelmallista liiketoiminnalle, se voi olla myös kestämätön lähestymistapa. Jos toimittajia on paljon, myös toimituksia on paljon. Jos toimittajat sijaitsevat lisäksi kaukana tuotantolaitoksestasi, päästöjen määrä voi kasvaa. 

Keskittämällä hankintoja ja tilaamalla enemmän C-osia pienemmältä määrältä toimittajia, myös toimitukset voidaan keskittää – näin parannetaan tehokkuutta ja vähennetään resursseja, jotka on kulutettava, jotta saat tarvitsemasi C-osat. 

Harkitsemisen arvoisia vastuullisuussuuntauksia 

Kiertotalous 

Kiertotalouden tarkoitus on pidentää tuotteissa käytettävien raaka-aineiden käyttöikää merkittävästi. Silti on yleistä, että tuotteita hävitetään ja toimitetaan kaatopaikalle niiden käyttöiän päätyttyä. Kun näin tapahtuu, niiden valmistuksessa käytetyt materiaalit menetetään pysyvästi. Kiertotaloudessa hävitetyistä tuotteista kerätyt materiaalit, kuten metallit ja muovit, voidaan käyttää uudelleen kokonaan uuden tuotteen raaka-aineina. Valmistajille tämä saattaa tarkoittaa muuntyyppisten C-osien hankkimista tai hankintaa toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet kiertotalouteen ja toteuttaneet sen tuotantoprosesseissaan. 

Kierrätettävyys 

Jos tuotetta ei voi käyttää uudelleen tai mahdollisesti valmistaa uudelleen sen käyttöiän päätyttyä, paras vastuullinen hävitystapa on tavallisesti kierrätys. Monien tuotteiden kierrätys on kuitenkin vaikeaa. Tämä johtuu usein käytetyistä materiaaleista tai siitä, että eri materiaaleista tehtyjä komponentteja ei saada erotettua toisistaan. 

Hankintavalinnoilla voi olla suuri merkitys yrityksen vastuullisuuden toteutumiselle. Esimerkiksi ostettaessa muovisia C-osia yritys voisi valita paremmin kierrätettäviä muovityyppejä. Päätökset käytettävistä materiaaleista ovat usein tutkimus- ja kehitysosaston vastuulla, mutta tämä esimerkki osoittaa, kuinka iso vaikutus hankintapäätöksillä voi olla yrityksen vastuullisuuspyrkimyksille. 

Kierrätetyt materiaalit 

Kulutustuotteiden maailmassa on yleistä, että brändit mainostavat näkyvästi tuotteissaan käytettyjä kierrätysmateriaaleja. Olen huomannut tämän suuntauksen saapuneen myös teolliseen valmistustoimintaan. Yritys voi parantaa vastuullisuusprofiiliaan merkittävästi esimerkiksi suunnittelemalla tuotteita, joissa käytetään kierrätysmuovista tai -metallista valmistettuja C-osia. 

Näin teet hankinnasta kestävämpää 

Auditoi ja keskitä toimittajakunta 

Kuten kollegani Slawomir on kirjoittanut aiemmin, vastuun siirtäminen C-osista muutamille toimittajille (tai vain yhdelle) tuo mukanaan useita taloudellisia ja organisatorisia etuja melkein kaikille valmistusyrityksille. Lisäksi se voi tehostaa C-osien toimitusketjun vastuullisuutta. Kun toimittajia on vähemmän, myös C-osien toimituksia on vähemmän. Jos toimitusketjukumppani voi keskittää toimitukset, voit pienentää C-osakuljetusten määrää loppuetapilla tuotantolaitokseesi. 

Aseta vastuullisuustavoitteet 

Tavoitteiden asettaminen ja mitattavien tunnuslukujen valitseminen auttavat seuraamaan edistymistä kohti kestävää hankintaa. Tavoitteita voi olla useita – esimerkiksi toimittajamäärän vähentäminen keskittämällä tai koko C-osien toimitusketjun hiilipäästöjen vähentäminen. Toimitusketjukumppanisi auttaa sinua analysoimaan nykyisen tilanteesi ja tuottaa sinulle tarvitsemasi luvut. 

Hanki kumppani 

Koko C-osien toimittajakunnan auditointi vastuullisuuden osalta ja toimitusketjun ympäristövaikutuksen analysointi voi olla ylivoimainen tehtävä. Jos sinulla on suuret tavoitteet, on yleensä parempi hankkia apua toimitusketjukumppanilta. Kumppanilla on todennäköisesti parempi näkemys toimittajista kuin yritykselläsi. Kumppani voi valita yrityksiä, jotka täyttävät ympäristövaikutukseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaatimuksesi. 

Kumppani voi lisäosaamisellaan optimoida C-osavalikoimasi. Analysoinnilla ja huolellisella suunnittelulla hyvä kumppani keksii tavan hankkia sinulle kaikki tarvitsemasi C-osat ja varmistaa samalla, että ympäristövaikutuksesi on pieni ja saat vastuullisuustietoiset toimittajat. 

Toivottavasti saat tästä artikkelista vastaukset kysymyksiisi hankinnan ja vastuullisuuden välisestä suhteesta sekä ideoita siihen, miten voit vaikuttaa yrityksesi vastuullisuustyöhön. Saat lisätietoja C-osien hankinnasta aihetta käsittelevästä kattavasta oppaastamme – muista myös ladata jäljempänä oleva C-osien ostajan opas hankintojen keskittämiseen. Siitä saat tietää, miten pääset alkuun toimittajien määrän vähentämisessä. 

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme, jotka auttavat sinua vastuullisuuskysymyksissä.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Lataa maksuton opas

Powerpoint

C-osien ostajan opas hankintojen keskittämiseen

Hanki opas
Carina on Bufabin Global Sourcing & Sustainability Director. Hän on ollut Bufabin palveluksessa vuodesta 2018.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa