Toimittajan hallinnoima varasto, VMI: Edut C-osien ostajille

Toimittajan hallinnoima varasto, VMI: Edut C-osien ostajille

Vendor Managed Inventory (VMI) -ratkaisut ovat suosittuja valmistavien yritysten keskuudessa, kun täytyy hallita ja varastoida suurta määrää erilaisia C-osia. Tällaisella ratkaisulla osien toimittaja vastaa joko kokonaan tai osittain varaosien tilaamisesta, hallinnasta ja täydennyksestä. 

Ostajille tällaiset ratkaisut voivat tuoda paljon etuja – datan kautta tehtävään analysointiin ja toistuviin tehtäviin käytetyn ajan vähenemisen kautta. Mutta VMI:n todellisesta määritelmästä ja sen toteuttamisesta on myös epäselvyyttä. Tässä artikkelissa yritän selvittää, miksi VMI:n pitäisi olla kiinnostava kaikille ostajille, jotka kamppailevat ajan tai tiedon puutteen kanssa. 

Mikä on VMI?

Yhtä VMI-ratkaisun versiota voitaisiin kutsua "täydelliseksi" VMI:ksi. Tällaisessa ratkaisussa toimittaja ei ainoastaan hallinnoi ja täydennä varaosavarastoa, vaan myös omistaa sen sisällön. Kun varasto on kokonaan myyjän omistuksessa, asiakas maksaa hallintapalvelut ja C-osat kulutuksen mukaan.

Toisessa, yleisemmässä VMI-ratkaisussa asiakas säilyttää oman varastonsa omistuksen ja toimittaja tarjoaa hallintaratkaisuja, jotka helpottavat päivittäistä tehtävää pitää varaosavarasto halutulla varastotasolla. 

Toisessa, yleisemmässä VMI-ratkaisussa asiakas säilyttää oman varastonsa omistuksen ja toimittaja tarjoaa hallintaratkaisuja, jotka helpottavat päivittäistä tehtävää pitää varaosavarasto halutulla varastotasolla. 

VMI-ratkaisussa mukana olevien C-osien määrä voi myös vaihdella – jotkut valmistajat haluavat siirtää vastuun kaikista käyttämistään komponenteista toimittajalle, kun taas toiset tekevät tämän vain yleisimmistä osista – yleensä 20 prosenttia osista, jotka muodostavat 80 prosenttia tuotantolinjalla käytetyistä osista. 

Tämä osoittaa, että VMI ei ole vain yksi ratkaisu, joka näyttää samalta kaikkialla valmistajasta ja toimittajasta riippumatta. Sen sijaan se vaihtelee mittakaavaltaan riippuen valmistajan tarpeista ja haasteista sekä tuotantoprosessin ja toimialan luonteesta.

Digitaalinen varastoluettelo, joka päivittyy jatkuvasti, antaa sinulle oikean kuvan varastostasi – tämä helpottaa sen varmistamista, että tarvitsemasi osat ovat aina varastossa. 

Logistiikkaratkaisut, jotka mahdollistavat VMI:n

Jotta toimittaja voi ottaa vastuun asiakkaan varaosavaraston täydentämisestä, hän tarvitsee jonkin tavan seurata käytettyjä C-osia. Tähän käytetään erilaisia logistiikkaratkaisuja.

Ratkaisut toimivat eri tavoin ja sopivat erilaisiin ympäristöihin, mutta ne kaikki tarjoavat tavan seurata C-osien käyttöä ja kulutusta.  Kulutustiedon avulla voidaan ohjata automaattisia tilausjärjestelmiä.

Yleensä valmistajat käyttävät jotakin seuraavista ratkaisutyypeistä – tai niiden yhdistelmiä toimintansa eri osissa.

Skannaus

Tällaisessa järjestelmässä C-osat varastoidaan viivakoodilla merkittyihin astioihin. Kun tilausraja alittuu tai ensimmäinen laatikko tyhjenee, viivakoodi skannataan ja toimittajan järjestelmä vastaanottaa tilauksen.

Vaaka

Tämä ratkaisu toimii samalla tavalla, paitsi että täydennysastiat on asetettu vaa'alle. Kun osia otetaan astiasta, paino alenee – ja koska täytetyn säiliön paino ja osien paino ovat tiedossa, voidaan järjestelmään päivittää uusi jäljellä oleva osamäärä. Joskus sama asiavoidaan hoitaa kameralla mutta tulos ei ole yhtä tarkka. Tällaisen vaakaperustaisen järjestelmän vahvuus piilee juurikin sen tarkkuudessa, sillä se antaa todellisen reaaliaikaisen kuvan siitä, kuinka monta osaa on saatavilla. 

RFID

Tässä ratkaisussa täydennysastiat on varustettu RFID-tunnisteella. Tyhjät astiat poistetaan hyllystä – joko  alustan päälle toiselle hyllylle tai säiliöön. Molempien ratkaisujen RFID-lukija havaitsee tunnisteen ja tilaus lähetetään eteenpäin.

Myös muita ratkaisuja on saatavilla, mutta ne kaikki käyttävät yleensä jotakin näistä teknologioista. Koska järjestelmä vastaanottaa tiedot automaattisesti, tilaukset voidaan tehdä täsmälleen oikeaan aikaan – jolloin toimittaja voi toimittaa tarvittavat osat ilman, että asiakkaan tarvitsee huolehtia tilauksen tekemisestä.

VMI:n edut

Ajan säästö

Ostajille tällaisten ratkaisujen ilmeisin etu on säästynyt aika. Jos sinulla on melko manuaalinen tilausprosessi, on todennäköistä, että varastotasojen pitäminen oikealla tasolla on aikaa vievä päivittäinen tehtävä. Vaikka tietyn C-osan tilauksen tekeminen vie vain muutaman minuutin, kuluu nopeasti paljon aikaa, kun prosessi toistetaan kaikille varastosi komponenteille. 

Automaattisen tilauksen mahdollistava VMI-ratkaisu voi poistaa tämän toistuvan manuaalisen työn, jolloin jää enemmän aikaa kriittisempiin asioihin – kuten suunnitteluun, neuvotteluihin ja suhteen rakentamiseen toimitusketjukumppanin kanssa.

Lisääntynyt varmuus

Tällaiset ratkaisut voivat todella minimoida virheriskin ja antaa sinulle mielenrauhan. Toimiva ratkaisu voi myös minimoida  osapuutteista johtuvan mahdollisen seisokin riskin. Ajantasainen tieto varaston sisällöstä antaa sinulle oikean kuvan varastostasi – mikä helpottaa sen varmistamista, että tarvitsemasi osat ovat aina varastossa.

Reaaliaikainen data

Tällaisella logistiikkaratkaisulla ostaja voi tarkastaa järjestelmän ja olla aina varma, että luvut pitävät paikkansa. Järjestelmä näyttää, miltä varastotasot näyttävät juuri nyt – eikä vain sitä, miltä ne näyttivät eilen. Tämä tarkkuus lisää luottamusta ja vähentää seisokkien riskiä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tulevien kulutusennusteiden tekemiseen.

Toivottavasti tämä artikkeli tarjoaa vastauksia VMI:tä koskeviin kysymyksiisi – jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, kuinka C-osien hankinnassa voidaan parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta, muista tutustua alla olevaan aihetta käsittelevään oppaaseemme ja lataa "Ostajan opas hankintojen keskittämiseen".

Ostajan opas hankintojen keskittämiseen

Powerpoint

Lataa ilmainen opas

Hanki opas
Oskar työskentelee logististen ratkaisujen Tuotepäälikkönä Bufab Groupissa.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa