Mitä ovat C-osat?

Mitä ovat C-osat?

C-osilla on monia nimityksiä – kiinnikkeet, ruuvit, mutterit ja pultit ovat kaikki ostajille tuttuja vakiotermejä. Nykyaikaisen valmistustoiminnan monimutkaisuuden vuoksi jotkin C-osat eivät kuitenkaan kuulu täysin näihin kategorioihin. Käsitteen selkeyttämiseksi selitän tässä artikkelissa C-osien määritelmän ja sen, miten ne eroavat muista valmistustoiminnassa käytetyistä komponenteista.

A-, B- ja C-osat

Liiketoiminta-alueemme kattaa C-osat, mutta kaikki tuotantolaitokset käyttävät myös A- ja B-osia.Yleensä viisi asiaa erottaa C-osat A- ja B-osista:

  • Vaihtelu
  • Määrä
  • Toimittajien määrä
  • Epäsuorat kustannukset
  • Hinta

C-osat vaihtelevat paljon

C-osien ominaispiirteisiin kuuluu myös laaja vaihtelu. Yksinkertaistenkin tuotteiden valmistuksessa tarvitaan paljon erilaisia C-osia, joiden koot, materiaalit, painot, toleranssit ja toiminnot vaihtelevat.

Tämän vuoksi on todennäköistä, että oman varastosi kaltainen tavanomainen C-osien varasto sisältää satoja erilaisia osia. Toisinaan helposti unohtuu, että C-osat eivät ole vain kiinnikkeitä, vaan myös yksilöllisesti suunniteltuja, usein pieniä tuotteita, kuten sorvattuja, injektoituja, suulakepuristettuja, meistettyjä, taottuja, koneistettuja tai muovattuja osia. 

C-osien vaihtelu on suurta verrattuna A- ja B-osiin. On epätodennäköistä, että autonvalmistajalla olisi satoja erilaisia moottoreita varastossa – yleensä niitä on vain muutama.

Suuret varastointimäärät 

Valmistusyritykset pitävät C-osia suuria määriä varastossa. Valmis tuote voi sisältää satoja yksittäisiä C-osia, joten ei ole epätavallista, että tehdas säilyttää kymmeniä tuhansia komponentteja C-osien varastossaan.

Arvon-ja-maaran-oranssi-kaavio

Koska C-osat ovat suhteellisen edullisia ja vievät vain vähän tilaa, niitä voidaan varastoida hyvin suuria määriä. Edes suurten valmistajien ei olisi mahdollista pitää niin suuria määriä A-osia, kuten vaihteistoja tai alustoja, koko ajan varastossa.

Monilla yrityksillä on paljon toimittajia 

Monilla valmistusyrityksillä on suuri määrä C-osien toimittajia. Yrityksillä, jotka ovat alkaneet keskittää hankintojaan, voi olla 5–10 toimittajaa, mutta joillakin yhteistyöyrityksilläni on ollut reilusti yli sata C-osien toimittajaa.

Valmistajilla on runsaasti C-osien toimittajia valittavana. He voivat valita sopivimmat toimittajat hinnan, toimitusajan, osien saatavuuden ja osien laadun perusteella.

Heillä ei ole yleensä samaa valinnanvaraa A- ja B-osiensa hankinnassa. Jos autoalan yritys haluaa tilata valmiita sähkömoottoreita, vaatimukset täyttäviä toimittajia voi olla vain muutama.

C-osilla on suuret epäsuorat kustannukset 

Merkittäviä epäsuoria kustannuksia ei voi välttää työskenneltäessä C-osien parissa. Epäsuorat kustannukset muodostavat noin 80 prosenttia osien kokonaiskuluista.

Suora kustannus tarkoittaa osien hankintahintaa. C-osat ovat edullisia, joten monetkaan yritykset eivät pidä tätä kustannusta kovin merkittävänä. Epäsuorat kustannukset ovat kaikkea muuta – kulut koostuvat hankinnasta, tilauksesta, käsittelystä ja varastonhallinnasta. Mitä useamman toimittajan kanssa yritys toimii, sitä suuremmiksi nämä epäsuorat kulut tavallisesti kohoavat.

Bufab-a-osat-c-osat

Myös A- ja B-osien kustannukset ovat korkeita, mutta ne koostuvat suorista kuluista. Näiden osien hankintakustannus on suuri, joten suorat kulut haukkaavat suuremman osan kokonaiskustannuksista.

Onneksi epäsuoria kustannuksia on helpompi alentaa toimintaa ja hankintaprosessia optimoimalla. Voit alentaa hallintoon liittyviä epäsuoria kustannuksia ja saada merkittäviä säästöjä esimerkiksi keskittämällä hankintoja tai ottamalla käyttöön toimittajan hallinnoiman varaston (VMI) tai helpon logistiikkaratkaisun. 

C-osat ovat huokeita komponentteja 

Hinta on C-osien tärkeä ominaisuus. C-osat määritellään vähiten arvokkaiksi osiksi, joita tuotantoprosessissa käytetään. A-osat ovat arvokkaimpia, ja B-osat sijoittuvat arvoltaan näiden osien väliin.

Yhden pultin erilliskustannus on hyvin pieni, ja suurissakin erissä ostettaessa näiden C-osien hinta on suhteellisen alhainen.

Sitä vastoin on selvää, että moottorin kaltaisella A-osalla on hyvin korkea hankintahinta valmistajalle.

Lisätietoja C-osista

Jos haluat lisätietoja C-osista, niihin liittyvistä kustannuksista ja niiden merkityksestä toiminnallesi, katso C-osien ostajan opas. Voit myös ladata jäljempänä olevan Ostajan oppaan hankintojen keskittämiseen. Siinä selvitetään, miten voit käytännössä vähentää C-osien toimittajien määrää ja tähän liittyviä kustannuksia.

Lataa maksuton opas

Powerpoint

Lataa hankintojen keskittämisen opas

Hanki opas
Slawomir toimii tällä hetkellä asiakasyksikön johtajana Bufab Polandissa. Hänellä on paljon kokemusta C-osista sekä oston että myynnin osalta.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa