Miksi valmistajien on asetettava hiilidioksidipäästötavoitteita?

Miksi valmistajien on asetettava hiilidioksidipäästötavoitteita?

Teollisen vallankumouksen jälkeen maapallon keskilämpötila on noussut 1,2 ºC, minkä seurauksena jäätiköt ovat alkaneet sulaa ja merenpinta kohota. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ovat tulvat, kuivuus ja miljoonien ihmisten siirtyminen pois kotiseuduiltaan, mikä ajaa heidät köyhyyteen ja nälänhätään sekä lisää konfliktiriskiä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että vuoteen 2030 mennessä 700 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua vaihtamaan asuinpaikkaansa kuivuuden vuoksi. Siksi tarvitaan kiireellisiä toimia ihmishenkien pelastamiseksi ja kärsimyksen ehkäisemiseksi, mikä on avainasemassa Agenda 2030:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tilanteen kiireellisyyden, kehittyvien ympäristömääräysten ja asiakkaiden kasvavan tietoisuuden vaikutuksesta yritykset sisällyttävät nyt kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaprosessejaan ja päätöksentekoaan.

Hiilidioksidipäästöt ovat tärkeä tekijä yrityksen kokonaisvaltaisessa ympäristön kestävyyden hallinnassa ja päästöjen vähentäminen edellyttää niiden mittaamista ja tavoitteiden asettamista tulevaisuudelle. Tässä on muutamia tärkeitä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon, jos yritykselläsi on paineita vähentää päästöjä tai jos olet vasta aloittamassa vastuullisuustyötäsi.

Bufab-questions-to-consider

Onko yrityksesi asettanut hiilidioksiditavoitteita?

Pysy säädösten edellä asettamalla ennakoivasti tieteeseen perustuvia tavoitteita (Science Bassed Targets). Nämä ovat Pariisin sopimuksen mukaisia päästötavoitteita, joiden tarkoitus on tarjota malli yrityksille niiden käyttöönottoa varten. Science Based Targets -aloite (SBTi) asettaa suuntaviivat ja validoi tavoitteet, ja tähän mennessä yli 4000 yritystä ympäri maailmaa on jo aloittanut työskentelyn niiden kanssa. Tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettaminen nyt vähentää tulevia siirtymäriskejä, kun paine kestävään kehitykseen kasvaa, ja samalla niiden käyttöönotto lisää kilpailukykyäsi vähentämällä energia- ja päästökustannuksia.

Kuinka voit mitata ja seurata edistymistä?

Edistyksen seuranta on välttämätöntä hiilidioksiditavoitteiden saavuttamiseksi ja vastuullisuuden osoittamiseksi. Jos et mittaa nykyisiä päästöjäsi, on mahdotonta tietää, väheneekö aiheuttamasi päästöt vai eivät. Yrityksesi hiilijalanjälki sisältää kuitenkin kaikki toiminta-alueet, myös toimitusketjusi, josta yleiskuvan saaminen voi olla vaikeaa. Jotta voisit mitata päästöjä tarkasti, tarvitset kaikilta toimittajiltasi tietoja tuotteidesi hiilijalanjäljen laskemiseen. Vaihtoehtona on työskennellä toimitusketjukumppanin kanssa, joka voi auttaa sinua hankkimaan nämä tiedot.

Kuinka edistät parannuksia?

Uudet asiakasvaatimukset kestävän kehityksen alalla edellyttävät jatkuvaa pitkän aikavälin parannuksia ja merkittäviä resursseja ollakseen menestyksekkäitä. Jos työskentelet useiden toimittajien kanssa ja sinulla on korkeat tavoitteet, päästöjen vähentäminen vaatii paljon energiaa ja aikaa – tai sellaisen toimitusketjukumppanin apua, jolla on vahvat hiilidioksidipäästösitoumukset ja -ominaisuudet.

Miten vältät hiileen liittyviä riskejä?

Kestävän kehityksen ja päästöjen vähentämisen tärkeyden tunnustamatta jättäminen on suuri riski. Kun ilmastonmuutoksen torjumiseksi otetaan käyttöön uusia säännöksiä ja asiakkaat lisäävät kestävän kehityksen  vaatimuksiaan, niden noudattamista välttelevät yritykset kärsivät kaupallisesti. Siksi kestävän kehityksen eturintamassa olevien toimittajien ja kumppanien valinta on välttämätöntä, kun markkinatilanne muuttuu niin nopeasti.

Kuinka Bufab tarjoaa mielenrauhaa

Pyrimme linjaamaan arvoketjumme pyrkimyksiin rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tätä varten vähennämme päästömme nollaan sisäisesti vuoteen 2030 mennessä ja 55 % ulkoisesti vuoteen 2031 mennessä, ja vähennämme 5,5 % vuosittain tieteeseen perustuvien tavoitteidemme kautta.

Bufabin sitoutuminen päästöjen vähentämiseen tukee asiakkaiden tavoitteita, ja toimittajien sitouttamisohjelmamme varmistaa jatkuvan parantamisen.

Bufab voi myös auttaa asiakkaita saamaan tietoja keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä, mikä on keskeinen vaihe yrityksen kokonaishiilijalanjäljen laskennassa.

 

Kestävästä kehityksestä on tulossa valmistajille tärkeä aihe, joten jos haluat nähdä, missä C-osien toiminta sopii yleiseen kestävän kehitykseen liittyvään työhösi, löydät lisätietoja täältä – ja lataa alta oppaamme kestävän kehityksen trendeistä valmistajille saadaksesi lisätietoja haasteista, joita saatat kohdata tulevaisuudessa.

Älä myöskään epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset tietoa C-osiesi nykyisistä ympäristövaikutuksista.

Ota yhteyttä

Lataa opas

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Bufabin kestävän kehityksen ohjelmapäällikkö, jolla on kokemusta kestävän kehityksen integroimisesta kaikkiin yrityksen toimintoihin suorituskyvyn parantamiseksi.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa