Kemiallinen vaatimustenmukaisuus: Mitä yritysten on tiedettävä

Kemiallinen vaatimustenmukaisuus: Mitä yritysten on tiedettävä

Mahdollisesti vaarallisten kemikaalien käyttö on väistämätöntä joissakin valmistustoiminnoissa. Siksi on olemassa määräyksiä, joilla varmistetaan, että ihmiset ja ympäristö on suojattu näiden kemikaalien tuotantoon, käyttön ja hävittämiseen liittyviltä vaaroilta. Kuten kaikki säädökset – liittyivätpä ne konfliktimineraaleihin tai hiilidioksidipäästöihin – niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin sakkoihin tai jopa kovempiin rangaistuksiin yrityksellesi.

Kemialliset määräykset vaihtelevat eri puolilla maailmaa, mutta joitakin keskeisiä esimerkkejä ovat USA:n Toxic Substances Control Act (TCSA) tai EU:n REACH- ja RoHS-määräykset. Katsotaanpa, mitä nämä EU-säädökset sisältävät:

REACH – Tämä on kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, lupa- ja rajoitusasetus. Se tuli voimaan vuonna 2007 ja koskee kaikenlaisia EU:ssa myytäviä komponentteja ja tuotteita muutamaa erityistä poikkeusta lukuun ottamatta. Se velvoittaa yritykset auditoimaan tuotteensa selvittääkseen, sisältävätkö ne erityisen vaarallisia kemikaaleja, jotka on merkitty "erittäin huolta aiheuttaviksi aineiksi" (SVHC). Jos tuotteessa on käytettävä SVHC-aineita, valmistajan on hankittava lupa viranomaisilta ja merkittävä selkeästi vaaralliset kemikaalit tuotteen pakkaukseen.

Yhteensä 233 kemikaalia on luokiteltu SVHC-aineiksi, mukaan lukien tietyt PFAS-kemikaalit, jotka voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

RoHSVaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi keskittyy vaarallisten aineiden määrän vähentämiseen elektroniikassa ja sähkölaitteissa. Tällä direktiivillä säännellyt 10 kemikaalia ja ainetta ovat raskasmetalleja, kuten lyijy ja elohopea. RoHS estää valmistajia myymästä tuotteita, jos ne sisältävät suuria pitoisuuksia näitä aineita, mutta on olemassa muutamia erityisiä poikkeuksia.

Kaikki nämä tuotemääräykset löytyvät SCIP´stä – EU:n keskitetystä  miljoonien, merkittäviä määriä SVHC aineita sisältävien, tuotteiden tietokannasta. Se on suunniteltu tarjoamaan läpinäkyvyyttä ja helpottamaan kuluttajien ja jätehuoltoyritysten turvallista tuotteiden käyttöä ja hävittämistä.

On vaikea sanoa, kuinka paljon nämä määräykset ja muut vastaavat vaikuttavat yritykseesi – se riippuu sijainnistasi, toimialastasi sekä komponenttien ja tuotteiden tyypistä, joiden kanssa työskentelet. Siksi säädösten noudattaminen ja kestävien toimintatapojen säilyttäminen edellyttävät toimitusketjusi huolellista tarkastelua – aloita näillä kysymyksillä.

Bufab-questions-to-consider

Koskevatko kemikaalimääräykset vain kemikaaleja?

Ei. On totta, että määräykset koskevat yksittäisiä kemikaaleja puhtaassa muodossa, mutta ne koskevat myös niitä sisältäviä tuotteita – esimerkiksi tietyillä PFAS-kemikaaleilla käsiteltyjä vedenkestäviä kankaita.

Mitä kemiallisia määräyksiä minun on noudatettava?

Kemialliset vaatimustenmukaisuusvaatimukset riippuvat valmistamiesi tuotteiden tyypistä ja maassasi sovellettavista kansallisista määräyksistä ja laeista. Yritysten on arvioitava, mitkä lait vaikuttavat niiden tuotteisiin ja kohde markkinoille.

Kuinka varmistan kemiallisen vaatimustenmukaisuuden?

Yritysten on jatkuvasti päivitettävä vaatimustenmukaisuustietonsa uudella tiedolla tuotteisiinsa tulevista aineista ja kemikaaleista. Käytännössä se tarkoittaa laajaa yhteistyötä toimittajien kanssa ja jatkuvaa ajantasaisimman tiedon saamista.

Mitä riskejä noudattamatta jättämisestä on?

Varoitukset ovat yleinen seuraus ensimmäisistä rikkomuksista. Vakava tai toistuva noudattamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa sakkoihin, tuotteiden takaisinvetoon, mainevaurioihin kuluttajien keskuudessa ja jopa tuotekieltoon ja markkinoille pääsyn rajoittamiseen.

Kuinka Bufab tarjoaa mielenrauhaa

  • Kaikki Bufabin toimittamat komponentit ovat vähintään täysin REACH- ja RoHS-määräysten mukaisia. Tuloksena on, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he noudattavat aina näitä tiukkoja määräyksiä.
  • Otamme myös vastuun asiakkaidemme kemiallisten vaatimustenmukaisuuden hoitamisesta – valvomme komponenttien SCIP-rekisteröintivaatimuksia ja toimitamme asiakkaille vaaditut vaatimustenmukaisuustiedot.


Jos olet huolissasi kemikaalien vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevasta työstäsi ja siitä, miten se sopii sujuvaan toimitusketjuun ja tehokkaisiin kestävän kehityksen aloitteisiin, ota meihin yhteyttä alla olevasta linkistä. Ja jos haluat oppia lisää, lue C-osien toimitusketjun kestävää kehitystä käsittelevä opas saadaksesi selville muut säädökset, jotka voivat vaikuttaa tuotantotoimintaasi tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Bufabin kestävän kehityksen ohjelmapäällikkö, jolla on kokemusta kestävän kehityksen integroimisesta kaikkiin yrityksen toimintoihin suorituskyvyn parantamiseksi.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa