Konfliktimineraalit: Kuinka estää niiden käyttö

Konfliktimineraalit: Kuinka estää niiden käyttö

Valmistusyritysten on oltava tietoisia konfliktimineraaleihin liittyvistä ongelmista. Maahantuotujen raaka-aineiden alkuperän jäljittäminen on haasteellista, mutta tiukat kansainväliset määräykset velvoittavat, että huolellinen due diligence on välttämätöntä, jotta konfliktimineraaleja ei kulkeudu kotimaiseen tuotanton.

Nämä materiaalit ovat mineraaleja ja metalleja, jotka ovat usein peräisin alueilta, joilla aseelliset ryhmät käyttävät niistä saatuja tuottoja väkivallan, sorron ja ihmisoikeusloukkausten rahoittamiseen. Lisäksi näiden materiaalien louhintaan käytettävät kaivostoiminnot voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ympäristölle.

Viranomaiset ympäri maailmaa katsovat, että 3TG-metalleilla on suurin riski tulla konfliktialueilta – niitä ovat:

  • Tina
  • Volframi
  • Tantaali
  • Kulta

Monet organisaatiot pitävät myös kobolttia mahdollisena konfliktimineraalina, samoin kuin Mica-kiillettä, jota voidaan käyttää rakennusmateriaalien, maalien ja muovien täyteaineena.

Riippuen siitä, mistä materiaalit ovat peräisin, ne eivät aina ole konfliktimiraaleja, ja niitä on mahdollista hankkia konfliktittomilta alueilta. Australia on esimerkiksi suuri kultakaivosmaa, ja Espanja ja Portugali ovat Euroopan volframin louhintapisteitä.

Näitä materiaaleja löytyy kuitenkin yleisesti epävakailta alueilta ja ne ovat edistäneet konfliktien rahoittamista kyseisillä alueilla – minkä vuoksi niitä käsiteltäessä on noudatettava varovaisuutta.

Kansainväliset määräykset, kuten EU:n konfliktimineraaleja koskeva asetus, edellyttävät yrityksiä paljastamaan tietojaan mineraalien hankinnasta. Laiminlyönnistä voi tulla seuraamuksia ja sen seurauksena mainehaittoja.

Jopa C-osia käsiteltäessä on tärkeää olla tietoinen konfliktimineraaleihin liittyvistä ongelmista ja ennakoivasti välttää niitä. Näitä materiaaleja voi olla vaikea havaita, jos ei ole tarkkana – metalleja, kuten tinaa, tantaalia ja volframia, voi olla tietyissä erikoisosissa ja tuotteissa käytetyissä pinnoitteissa ja seoksissa, ja kulta on yleistä elektroniikkalaitteissa.

Tarvitaan yksityiskohtaista toimitusketjun tuntemusta, jotta voit varmistua, ettet rahoita konflikteja alueilla, josta ostamasi materiaalit ovat peräisin.

Bufab-questions-to-consider

Onko toimitusketjussamme konfliktimineraaleja?

Ilmeinen ensimmäinen askel konfliktimineraalien välttämiseksi on analysoida toimitusketju ja tarkistaa, sisältääkö se materiaaleja, kuten tinaa, tantaalia, volframia, kultaa, kobolttia ja Mica-kiillettä. Sitten tarvitaan sisäisiä prosesseja sen varmistamiseksi, että jos näitä materiaaleja on käytössä, ne eivät ole peräisin konfliktialueilta.

Kuinka vältämme konfliktimaraaleja?

Vastuullisten yritysten on omaksuttava konfliktimineraaleja koskevat käytännöt, due diligence -kehykset ja hallintajärjestelmät varmistaakseen, että tuotteet ovat konfliktittomia.

Käytämmekö konfliktittomia sulattoja?

Useat toimittajat eivät seuraa valmistamiensa tuotteiden materiaaleja kaivoksiin asti, joista raaka-aineet on louhittu. Yritysten, jotka suorittavat due diligence -tarkastuksen, on tunnistettava toimitusketjunsa sulatot ja jalostamot varmistaakseen, että ne ovat konfliktittomia. Ajan tasalla pysyminen on usein vaikeaa ja aikaa vievää työtä.

Toimenpiteet riskialttiita sulattoja vastaan

Jos toimitusketjusta löytyy riskialttiita sulattoja, niiden korvaaminen on myös suuri haaste – varsinkin kun yrityksen on siirrettävä painopistettä ydinliiketoiminnastaan toimitusketjussa olevan ongelman ratkaisemiseen.

Kuinka tarjoamme mielenrauhaa

  • Bufabin ostoehdot sisältävät konfliktimaraaleihin liittyvät vaatimukset – eli ostamiemme tuotteiden ja osien tulee olla vapaita konfliktimaraaleista.
  • Toimittajien on ilmoitettava Bufabille, jos toimitetut tuotteet sisältävät 3TG:tä, kobolttia tai Mica-kiillettä.
  • Bufab tutkii vuosittain 3TG:tä mahdollisten konfliktimineraalien varalta ja keskittyy tällä hetkellä pronssiin, tinattuihin esineisiin ja sähkökomponentteihin.
 

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää siitä, kuinka yhteistyö Bufabin kanssa voi antaa sinulle mielenrauhaa toimitusketjussasi olevien konfliktimineraalien suhteen – ja muista tutustua toimitusketjun kestävyyttä käsittelevään oppaaseemme saadaksesi lisätietoja C-osien hankinnasta ympäristöystävällisellä tavalla.

Ota yhteyttä

Bufabin kestävän kehityksen ohjelmapäällikkö, jolla on kokemusta kestävän kehityksen integroimisesta kaikkiin yrityksen toimintoihin suorituskyvyn parantamiseksi.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa