Kuinka täyttää kestävän kehityksen tavoitteesi hankittaessa C-osia?

Kuinka täyttää kestävän kehityksen tavoitteesi hankittaessa C-osia?

Kestävä kehitys on valmistusyritysten tärkein prioriteetti, ja yhä useammat tekevät konkreettisia suunnitelmia, joilla toteutetaan kestävän kehityksen politiikkaa. Jos työskentelet hankinnan parissa jossakin tällaisessa yrityksessä, olet luultavasti jo tietoinen kestävän kehityksen politiikasta, joka vaikuttaa työhösi. Toimitusketju edustaa suurta osaa yrityksen kokonaispäästöistä, joten voit tehdä merkittäviä parannuksia priorisoimalla C-osien ostopaikat ja -tavat.

Pian kestävällä kehityksellä on merkittävä osa yrityksen menestyksessä. Uudet säädökset, asiakkaiden muuttuvat odotukset ja osakkeenomistajien paine tekevät kestämättömästä toiminnasta vaikeampaa ja kalliimpaa. Matkalla kohti kestävää kehitystä kaikkien yrityksen osa-alueiden on panostettava ja suoritettava osansa – alkaen ylimmästä johdosta ja ulottuen tuotantoon, suunnitteluun, logistiikkaan, jakeluun ja tuotekehitykseen. Joillekin valmistaville yrityksille ei riitä, että tehdään pieniä muutoksia tietyissä toiminnoissa, vaan tarvitaan perustavanlaatuinen muutos yrityksen toimintaan.

Osto-osasto on suhteellisen pieni osa kokonaistoimintoja, mutta sillä on tärkeä panos annettavana. Yritys ei voi koskaan olla aidosti kestävä, jos sen toimittajat eivät myöskään ole sitoutuneet kestävään kehitykseen. Ostajat voivat auttaa kehittämään ja ohjaamaan tavarantoimittajia oikeaan suuntaan, koska he ovat suoraan yhteydessä toimittajiin.

Tässä artikkelissa tutustut tärkeimpiin toimenpiteisiin, joilla voit varmistaa, että yrityksesi vastuullisuuspolitiikkaa noudatetaan ja sen tavoitteet saavutetaan. Jotkut niistä ovat haastavampia, ja ne voivat sisältää oppimiskäyrän niille yrityksille, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet aktiivisesti kestävän kehityksen parissa – mutta kaikilla niillä on potentiaalia luoda positiivista muutosta organisaatiossasi.

Aseta kestävään kehitykseen liittyvät KPI:t ja tavoitteet

Keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) ja tavoitteet ovat olennaisia kaikissa parannusaloitteissa. Kuten Maria Götesson kuvaa tässä artikkelissa, KPI:t ovat elintärkeitä C-osien hankinnassa, jotta voit seurata nykyistä suorituskykyäsi ja priorisoida parannuksia, joita haluat tehdä. Sama koskee vastuullisuustyötäsi. Ilman selkeitä tavoitteita vastuullinen ostotyösi kärsii suunnan puutteesta. Yrityksesi yleinen kestävän kehityksen politiikka sisältää todennäköisesti laajoja tavoitteita, mutta selvittääksesi osastollesi erityiset kestävän kehityksen KPI:t ja tavoitteet, määritä yhteistyössä ostajakollegoidesi kanssa, mitkä niistä ovat toteuttamiskelpoisia nykyisessä toimittajakannassasi ja toimitusketjussasi. Jotkut kestävään kehitykseen liittyvät KPI:t, joita muut yritykset käyttävät ostotyössään, ovat:

  • Tuotantolaitoksessa ja toimitusketjussa syntyvät hiilidioksidipäästöt
  • Energian ja veden kulutus tuotantoprosessin aikana
  • Toimitusketjun työntekijöiden sosiaaliset olot
  • Niiden C-osien toimittajien osuus, joille on viime aikoina tehty riippumaton kestävän kehityksen auditointi

Saat lisää esimerkkejä kestävän kehityksen KPI:istä ja siitä, miten ne voivat viedä yleistä kestävän kehityksen ponnistelujasi eteenpäin, lukemalla tämän artikkelin: Kestävän kehityksen tavoitteet ja osto-osastolla käyttöönotettavat KPI:t .

Mittaa päästöjä yhteistyössä toimitusketjukumppanin kanssa

Hiilidioksidipäästöt saavat paljon huomiota, kun valmistajat puhuvat kestävästä kehityksestä. Ja hyvästä syystä. Climate Watchin lukujen mukaan valmistus- ja rakennussektorit tuottivat yli 12 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2019, joten kestävän kehityksen parannukset valmistuksessa voivat vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. Lisäksi päästöjä voidaan mitata yksinkertaisilla mittareilla, kuten hiilidioksidiekvivalenttitonneilla (mtCO2e), jotka ovat hyvin jäljitettävissä ja vertailukelpoisia eri maiden, yritysten ja toimialojen välillä.

Vaikka kasvihuonekaasupäästöt ovatkin helppoja ymmärtää, niitä ei ole helppo laskea etenkään monimutkaisissa C-osien toimitusketjuissa. Saadaksesi selville yrityksesi tuottamat kokonaispäästöt, sinun on otettava huomioon myös Scope 3 alueen päästöt. Nämä ovat päästöjä, joita yrityksesi ei suoraan tuota tai hallitse, mutta joita syntyy epäsuorasti liiketoimintasi kautta. Näiden päästöjen laskeminen tarkoittaa toimitusketjusi kaikissa osissa aiheutuvien päästöjen tarkastelua raaka-aineista ostamiesi C-osien tuotantoon ja toimitusprosessiin, joka vie ne tehtaallesi.

Kaikkien näiden lukujen yhdistäminen ja analysointi on suuri haaste jopa niille yrityksile, joilla on erilliset vastuullisuusosastot. Tästä syystä monet jakavat matkan vaiheisiin, keskittymällä vain merkittävimpien toimittajien päästöjen laskemiseen ennen siirtymistä muihin. Valitusta menetelmästä riippumatta monet yritykset hyötyvät siitä, että he saavat apua kumppanilta, joka työskentelee yksinomaan toimitusketjujen parissa ja voi tehdä työvaltaista kokonaispäästöjen laskemista, jolloin valmistajalle jää enemmän aikaa keskittyä strategiseen kestävän kehityksen työhön.

Ota C-osien toimittajasi mukaan kestävän kehityksen työhön

Kuten edellä mainittiin, suuri osa kokonaispäästöistäsi on Scope 3  -alueen päästöjä, jotka ovat suoran hallinnan ulkopuolella ja syntyvät pääasiassa toimitusketjussasi. Vuoden 2016 McKinsey-raportissa todettiin, että toimitusketjun osuus tyypillisen valmistajan kokonaispäästöistä on noin 80 %, joten tässä on ratkaisevan tärkeää tehdä parannuksia, jos haluat saada aikaan todellista eroa. Tätä varten ei riitä, että oma toimintasi on mahdollisimman kestävää, vaan sinun on otettava mukaan myös tavarantoimittajasi.

Koulutus ja aktiivinen tuki ovat elintärkeitä toimittojesi vastuullisuustyön parantamiseksi ja kokonaistoimitusketjusi muuttamisesta   kestävämmäksi. Kestävä kehitys on tärkeä aihe liiketoiminnassa, mutta monet yritykset eivät vieläkään ymmärrä, mitä se merkitsee heille tai miten se vaikuttaa heidän työskentelytapoihinsa. Tästä syystä ei riitä, että toimittajalle esitetään vain luettelo vaatimuksista ja odotetaan heidän noudattavan niitä. Jotkut yritykset ovat saavuttaneet menestystä käyttämällä työkaluja, kuten webinaareja ja digitaalisia Q&A-istuntoja, lisätäkseen tietoisuutta toimittajiensa keskuudessa, ennen kuin ovat siirtyneet eteenpäin ja rohkaisseet heitä raportoimaan päästöistä ja asettamaan omia tavoitteitaan. Tämä on pitkäaikainen prosessi, mutta sen etuna on, että se parantaa toimitusketjusi kestävyyttä, vahvistaa suhdettasi tavarantoimittajiisi ja parantaa heidän kilpailukykyään ja markkina-asemaansa jatkossa.

Jos yritykselläsi ei ole sisäistä tietämystä tai resursseja tehdä tätä itse, voi olla aika harkita yhteistyötä toimitusketjukumppanin kanssa, joka voi tehdä toimittajien kehittämisen ja kouluttamisen puolestasi.

Kommunikoi saavutuksista ja onnistumisista

Vastuullisuus on ollut valmistusyritysten asialistalla jo pitkään, mutta lähitulevaisuudessa aito sitoutuminen kestävään kehitykseen on menestymisen edellytys. Uudet säädökset vaikeuttavat yritysten kestämätöntä toimintaa, ja yhä useammalle potentiaaliselle asiakkaalle vastuullisuus on ratkaiseva tekijä toimittajaa haettaessa.

Siksi jokainen askel, jonka yrityksesi ottaa ympäristön-, sosiaalisen- ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi, on juhlimisen arvoinen. Kun kiinnität huomiota edistymiseen tällä tavalla, autat työtovereita kaikkialla yrityksessä näkemään kestävän kehityksen työn laajuuden ja se saattaa innostaa heitä ottamaan vakavamman lähestymistavan kestävään kehitykseen omalla alueellaan.

Lisäksi asiakkaat, osakkeenomistajat ja muut organisaation ulkopuoliset sidosryhmät suhtautuvat tähän tietoon erittäin myönteisesti. Ja kun yhä useammat asiakkaat mittaavat kumppaniensa kestävän kehityksen suorituskykyä samalla tavalla kuin he mittaavat laatua tai toimitusta, kestävän kehityksen alan huippuosaajiksi tuleminen voi merkitä yrityksellesi lisää liiketoimintaa.

Saat lisätietoja kestävän kehityksen ja C-osien yhdistämisestä

Jos olet valmistaja, sinulla on todennäköisesti kiireellisiä kestävyystavoitteita. Jos et ole varma, kuinka C-osien toiminta voi edistää yleisten kestävyystavoitteidesi saavuttamista, tutustu näihin resursseihin saadaksesi lisätietoa:

  • Vastuulliset C-osat: Opas ostajille – Yleiskatsaus toimitusketjun vastullisuuden perusteisiin, C-osien sijoitteluun ja siitä, miten C-osia tulisi käsitellä kestävän toiminnan varmistamiseksi.
  • Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin – Kestävyydestä on tulossa valmistusyritysten avainaihe, ja tämä ladattava esitys selittää kestävät trendit, joita joudut pian käsittelemään. Lataa se alta.

Pääsy oppaaseen

Powerpoint

Valmistajan opas kestävän kehityksen trendeihin

Lataa opas
Sergio on Bufabin Sustainable Sourcing Coordinator. Sergiolla on tohtorin tutkinto ympäristönhallinnasta, ja hän vastaa vastuullisuussuunnitelmamme toteutuksesta hankinnassa.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa