Toimitusketjun haasteet ja niiden ratkaiseminen

Toimitusketjun haasteet ja niiden ratkaiseminen

Törmäämme toistuvasti asiakkaittemme toimitusketjun haasteisiin. Aihe on edelleen hyvin ajankohtainen ja sen vuoksi kokosimme muutamia neuvoja ja aiheita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

En ole koskaan kokenut tilannetta, jossa ala olisi kohdannut niin paljon toimitusketjuhaasteita kuin viimeisinä muutamana vuotena. Vaikka uskon, että perinteisten toimitusketjujen riskit ja rakennevirheet ovat olleet olemassa jo kauan, monet ongelmat nostivat päätään samaan aikaan. Tämä on johtanut tänä päivänä kohtaamiimme haasteisiin. 

Nyt on aika pohtia opittuja asioita parempien ja luotettavampien toimitusketjujen luomiseksi.

Seuraavassa käsittelen neljää tärkeintä haastetta, joita valmistajat kohtaavat globaaleissa toimitusketjuissaan. Lopuksi esittelen ratkaisun niiden selättämiseksi. 

Kysynnän ennustaminen 

Useimmat yritykset ovat joko omien historiatietojensa tai toimittajiensa historiatietojen varassa arvioidessaan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden tulevaa kysyntää. Hankintapäätösten tekeminen vaikeutuu koko ajan asiakkaiden käyttäytymisen muuttuessa. Erilaiset globaalit häiriöt, kuten pandemia, energiakriisi, merenkulun häiriöt ym. aiheuttavat suuria muutoksia kysyntään ja kuljetuksiin. Joidenkin tuotteiden kysyntä kasvaa selvästi, kun taas toisten laskee ja toimitusajat saattavat tuplaantua totutusta. Tällaisessa tilanteessa yritykset eivät voi luottaa historiatietoihin, koska tilanne on poikkeuksellinen. 

Satamien ruuhkautuminen 

Suurten kuljetustarpeiden, sulkutoimien ja työvoimaongelmien vuoksi monien maailman satamien kokonaiskapasiteetti on jo saavutettu. Satama ruuhkautuu, kun laiva saapuu satamaan eikä voi lastata tai purkaa lastia, koska terminaali toimii jo kokonaiskapasiteetillaan. Tämä on ollut yksi suurimmista pullonkauloista ja se on yhä suuri haaste toimitusketjun kehittämiselle. 

Komponenttipula 

Pandemian aikana nähtiin paljon sulkutoimia ja työvoimaongelmia, jotka rajoittivat komponenttien saatavuutta. Tämä vaikutti kaikenlaisiin toimitusketjuihin. Kun osien ja komponenttien saatavuus ei vastaa kysyntää, epätasapainon korjaaminen vie pitkän ajan. 

Nousevat raaka-aineiden hinnat 

Tuotteiden kasvanut kysyntä, satamien ruuhkautuminen ja komponenttipula nostavat raaka-aineiden hintoja. Samalla kustannukset nousevat entisestään pintakäsittelyn ja pakkausmateriaalien kallistumisen ja sähköpulan vuoksi. Nousevat raaka-aineiden hinnat ovat vaikuttaneet vakavasti moniin valmistajiin, joiden kanssa olen keskustellut aiheesta. 

Toimitusketjun haasteiden ratkaiseminen 

Jotkin tilanteet vain tapahtuvat vahingossa, eikä niitä voi estää mitenkään. Olen kuitenkin oppinut viime vuosina sen, että odottamattomia asioita tapahtuu. Näistä kärsivät eniten yritykset, jotka eivät ole riittävän ketteriä. 

Autamme yrityksiä luomaan entistä joustavampia C-osien toimitusketjuja. C-osat ovat yhteisnimitys tuotteen osille, joilla on pienin arvo. Tällaisia osia ovat muun muassa pultit, mutterit, muut kiinnikkeet ja piirustusten mukaan tehdyt osat. Monet yritykset käyttävät satoja C-osien toimittajia, mikä on hyvin tehotonta. 

Monet ovat viime aikoina huomanneet, että toimittajien määrä moninkertaistaa toimitusketjun haasteet. Jos sinulla on valtava määrä ankkureiden, pulttien, helojen, naulojen, muttereiden, aluslaattojen ja ruuvien toimittajia, kaikki toimittajat saattavat kärsiä sulkutoimista, työvoimaongelmista, satamien ruuhkautumisesta ja kohonneista raaka-aineiden hinnoista. Lisäksi monista toimittajista epävakaina aikoina aiheutuva hallinnollinen työ on usein musertava. 

Sen sijaan: 

Vähentämällä toimittajien määrää ja solmimalla kumppanuuden yhden toimitusketjukumppanin kanssa saat kokonaisvaltaisen ratkaisun hankintaan, laadunvalvontaan ja logistiikkaan ja yhden globaalin mutta paikallisen yhteyshenkilön, jonka kanssa voit asioida omalla kielelläsi ja jolta saat paikallista osaamista.

Tämä on esimerkki hajautetusta ratkaisusta, joka pienentää yhden toimittajan kanssa toimimisen riskiä, sillä toimitusketjukumppanillasi on laaja toimittajaverkosto. Jos yksi toimittaja ei pysty toimittamaan, kumppanisi järjestää sinulle toisen vaihtoehdon. 

Hanki C-osien saumattoman toimitusketjun opas 

Haluatko lisätietoja saumattoman C-osien toimitusketjun käyttöönotosta? Siinä tapauksessa voin suositella lämpimästi jäljempänä olevaa opasta, jossa kerrotaan C-osien saumattomasta toimitusketjusta, sen merkityksestä ja sen luomisesta. 

Voit olla myös suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Lataa maksuton opas

PDF

Lataa maksuton opas

Hanki opas
Jacob on toiminut Bufabin globaalina avainasiakaspäällikönä. Hänellä on paljon kokemusta eri aloilta. Tällä hetkellä hän työskentelee Bumax AB:n palveluksessa.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa