Ekologisesti kestävä toimitusketju: Hiilijalanjäljen pienentäminen

Ekologisesti kestävä toimitusketju: Hiilijalanjäljen pienentäminen

Olen erittäin kiinnostunut kestävästä kehityksestä sekä ammatillisesti että yksityishenkilönä. Nautin toimitusketjun kehittämiseen liittyvässä työssäni siitä, että voin auttaa yrityksiä pienentämään ilmastovaikutustaan.

Tässä artikkelissa kerron, miksi kannattaaa keskittyä toimitusketjun vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen ja miten se onnistuu. Loppuun olen lisännyt linkin oppaaseen, joka käsittelee C-osien saumattoman toimitusketjun toteuttamista.

Vuonna 2015 useimmat maat kokoontuivat allekirjoittamaan Pariisin ilmastosopimuksen. Siitä lähtien olen ollut erittäin kiinnostunut globaalien yritysten vastuullisuustyöstä. Yhä useammat valmistajat asettavat kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita seuraaville 5–10 vuodelle.

Olen ylpeä siitä, että olemme kestävän kehityksen johtaja alallamme C-osien osalta. Tavoitteiden asettaminen on hyvä alku – seuraava vaihe on suunnitella tarvittavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kokemukseni mukaan parhaat tulokset saadaan tunnistamalla suurimmat ilmastopäästöjen lähteet. Useimmissa yrityksissä sellainen on toimitusketju, joka aiheuttaa usein enemmän päästöjä kuin oma valmistustoiminta. McKinseyn artikkelin mukaan tyypillisen kulutustuotteita valmistavan yrityksen kasvihuonekaasupäästöistä yli 80 % on peräisin toimitusketjusta.

Mikä on ekologisesti kestävä toimitusketju?

Toimitusketjusi on niiden toimittajien verkosto, joihin yrityksesi luottaa tuotteiden tai palveluiden tuottamisessa ja jakelussa. Vaikka ekologisesti kestävälle toimitusketjulle ei ole yleistä määritelmää, mielestäni määritelmä on aivan selvä:

Ekologisesti kestävä toimitusketju on toimittajien verkosto, jossa jokainen yksikkö ottaa huomioon tuotteen valmistukseen ja jakeluun liittyvän taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vaikutuksen.

Toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen

Vastuullisuuden kolme pilaria ovat talous, ympäristö ja yhteiskunta. Tässä osassa keskityn yksinomaan ympäristönäkökulmaan, pääasiassa hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Toimitusketjun päästöjen kartoittaminen

Tuote käy läpi monia vaiheita, alkaen raaka-aineiden hankinnasta ja päättyen siihen, kun lopputuote saavuttaa asiakkaan. Kussakin vaiheessa syntyy eri määrä päästöjä. Ensin on saatava selkeä yleiskuva kunkin vaiheen hiilijalanjäljestä. On eduksi selvittää, paljonko päästöjä vapautuu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Toimittaja hankkii raaka-aineet
  • Toimittaja valmistaa komponentit
  • Toimittaja kuljettaa osat tehtaalle

Hiilestä irtautumisen mahdollisuuden tunnistaminen

Kun sinulla on selkeä yleiskuva siitä, mitkä toiminnot vaikuttavat hiilijalanjälkeesi eniten, hiilestä irtautumisen mahdollisuudet on helpompi tunnistaa. Tässä joitakin esimerkkejä toimenpiteiksi hiilestä irtautumiseen:

  • Aseta vastuullisuusvaatimuksia kaikille toimittajille
  • Lisää kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissasi
  • Vähennä kuljetusten määrää
  • Optimoi yksityiskohdat valitsemalla oikeat materiaalit, mitat ja pintakäsittelyt

Kestävien muutosten toteuttaminen

Kun olet tunnistanut kehitysmahdollisuuksia, on aika siirtyä sanoista tekoihin. Muutosten toteuttaminen on tärkein vaihe vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tapaan usein yritysten ylintä johtoa, jonka kertoman mukaan yrityksellä on useita C-osien toimittajia. Toisinaan niitä voi olla yli sata.

C-osat ovat tuotteen vähäarvoisimpia komponentteja, kuten kiinnikkeitä, muttereita ja pultteja. Mitä enemmän toimittajia on, sitä suurempi on hiilijalanjälki, sillä jokaiseen vastaanotettuun tilaukseen liittyy kuljetuksista syntyviä päästöjä.

Neuvon keskittämään C-osien hankinnat. Kokemukseni mukaan yritykset, jotka korvaavat useat toimittajat yhdellä keskitetyllä toimittajalla, pienentävät ilmastojalanjälkeään merkittävästi, sillä ne vastaanottavat kaikki osat yhdellä kerralla.

Hanki C-osien saumattoman toimitusketjun opas

Toteuttamalla C-osien saumattoman toimitusketjun voit pienentää hiilijalanjälkeäsi merkittävästi. Jos haluat lisätietoja saumattomasta toimitusketjusta, sen tärkeydestä ja miten sen voi saavuttaa, lataa jäljempänä oleva opas.

 

Voit ottaa myös yhteyttä asiantuntijoihimme:

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Powerpoint

Lataa maksuton opas

Hanki opas
Sergio on Bufabin Sustainable Sourcing Coordinator. Sergiolla on tohtorin tutkinto ympäristönhallinnasta, ja hän vastaa vastuullisuussuunnitelmamme toteutuksesta hankinnassa.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa