Miten C-osien toimitusketjun hallinta toimii käytännössä?

Miten C-osien toimitusketjun hallinta toimii käytännössä?

Toimitusketju tarkoittaa matkaa, jonka tarvitsemasi osat ja komponentit kulkevat käyttöösi ja kuinka ne jatkavat kulkuaan tuotteesi valmistuksen jälkeen. Se voi näyttää yksinkertaiselta matkalta pisteestä A pisteeseen B, mutta kokemukseni mukaan monet aliarvioivat sen monimutkaisuuden.

Itse toimitusketju on jo tarpeeksi monimutkainen – mutta erityisen monimutkaisia ovat matkan kunkin eri vaiheen väliset yhdistävät suhteet ja se, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Tässä artikkelissa selitän tarkemmin prosessin ydinvaiheita ja annan näkemykseni siihen, miten yrityksesi pitäisi ajatella ja toimia, jotta se voi optimoida toimitusketjun toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja ennustettavasti. 

Suunnitteluvaihe 

Vakaa toimitusketju alkaa huolellisesta suunnittelusta. Ennen kuin päätät, miten C-osat tulevat tuotantolaitokseesi, sinun on päätettävä, mitä C-osia oikeasti tarvitset. 

Tässäkin vaiheessa voit tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi toimitusketjun muihin osiin. Ajattele esimerkiksi, että tutkimus- ja kehitysosastosi kehittää uuden tuotteen, joka vaatii tietynlaisen hitsatun mutterin. Tällainen tietynlainen mutteri voi olla vaikea hankkia, toimittajia voi olla hyvin vähän tai sitä ei ole valmiina saatavilla sellaisena kuin tarvitset. Jo tämä luo toimitusketjulle mahdollisia haasteita, jotka vaikuttavat toimintaan jatkossa. 

Älykäs hankinta 

Tunnistettuasi tarvitsemasi C-osat sinun on löydettävä toimittaja, joka voi tarjota oikean laadun ja määrän sekä oikea-aikaisen toimituksen. Tällainen hankintaprosessi voi olla melkoinen haaste liiketoiminnallesi, etenkin jos tuotteella on oltava tiukat toleranssit, toimittajalla on hyvin suuri vähimmäistilausmäärä tai toimitusketjun häiriöt hidastavat toimitusta. Monilla yrityksillä, joilla on laaja, keskittämätön hankinta, voi olla useita samojen C-osien toimittajia toimitusten turvaamiseksi. Tämä kuitenkin lisää huomattavasti hallinnollisen työn määrää yrityksessäsi, joten sinun on löydettävä oikea tasapaino. 

Valmistus käytännössä 

Kun C-osat ovat saapuneet yritykseesi, huomaat aiemmin toimitusketjusi suunnittelussa tehtyjen valintojen heijastusvaikutukset. Jos tiettyä kiinnikettä on vaikea käsitellä, kokoonpano tuotantolinjalla kestää kauemmin. Lisää osia (ja rahaa) menee hukkaan, jos laatu ei ole oikea. Jos hyväksyt suuren vähimmäistilausmäärän, tarpeettomat osat tukkivat osavarastosi. Jos taas valitset väärän toimittajan, voit jäädä ilman C-osia, kun tarvitset niitä eniten. 

Tuotannon jälkeen – toimitus ja palautukset 

Monien yritysten suunnittelu ei ulotu toimitusketjun osalta valmistusvaihetta kauemmas. Asiakkaillesi on kuitenkin olennaista se, miten he saavat tuotteet, miten tuotteista huolehditaan vastaanoton jälkeen ja miten tuotteita voi palauttaa. 

Tuotteillasi on elämä vielä pitkään valmistuksen jälkeenkin. Lisäksi jos jotain menee pieleen asiakkaasi kannalta, kielteinen kokemus voidaan nopeasti kääntää voitoksi sujuvalla palautus- ja korjausprosessilla. C-osien toimitusketjullasi on tässä asiassa merkittävä rooli. Vaikka tuote olisi poistunut valmistuksesta, sen komponentteja on silti oltava nopeasti käytettävissä tarvittaessa. 

Ajattelemisen arvoisia asioita 

Älä aliarvioi toimitusketjun monimutkaisuutta 

Mielestäni liian monet valmistajat aliarvioivat C-osien toimitusketjujensa monimutkaisuuden. C-osat ovat yleensä yksinkertaisimpia tuotannossa käytettäviä osia, joten myös toimitusketjua on helppo pitää yksinkertaisena. C-osien toimitusketjut ovat kuitenkin monimutkaisempia kuin A- tai B-osien. Henkilöstösi joutuu selviytymään suuresta toimittajamäärästä, koordinoimaan useita toimituksia ja jatkuvasti kamppailemaan saatavuuden kanssa seisonta-ajan välttämiseksi. Käyttämällä aikaa C-osien toimitusketjuprosessin parantamiseksi, voit keventää taakkaa, jonka nämä näennäisesti yksinkertaiset osat voivat aiheuttaa koko toiminnallesi. 

C-osien toimitusketjusi osat ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa 

Tämän vuoksi huolellinen suunnittelu on niin tärkeää C-osien toimitusketjujen osalta. Yrityksesi tuntee jossain prosessin myöhemmässä vaiheessa tekemiesi valintojen vaikutuksen. Jos esimerkiksi C-osien kestävyyttä ja suorituskykyä ei ole kunnolla analysoitu hankinnan aikana, seurauksena voi olla valmistus- tai luotettavuusongelmia. Lisäksi jos uuden tuotteen suunnittelu vaatii harvinaisen C-osan, seurauksena on todennäköisesti hankinta- ja täydennystilaushaasteita. 

Ilman näitä kolmea asiaa yrityksesi on vaikea menestyä.

Joidenkin yritysten mielestä tehokas toimitusketjun hallinta on vain tarvittavien osien hankkimista hyvällä hinnalla. Todellisuudessa kyse on tuotteiden elinkaaren jokaisen vaiheen huomioon ottamisesta ja niiden  vuorovaikutuksesta liiketoiminnan eri osa-alueiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa pitkän aikaväli ennustettavuus, turvallisuus ja asiakastyytyväisyys. Ilman näitä kolmea asiaa yrityksesi on vaikea menestyä. 

Etusijalla vastuullisuus 

Asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät kohdistavat kaltaisiisi suuriin valmistajiin paineita edistää vastuullisuutta tosissaan. Tämä edellyttää merkittävää muutosta koko yrityksen ajattelussa etenkin C-osien toimitusketjun osalta. Aiemmin insinöörit ja tuotesuunnittelijat yhdistelivät materiaaleja valmistuksessa surutta. Oli (ja on yhä) yleistä hitsata erityyppisiä metalleja erottamattomasti toisiinsa. Kierrätettävyyden merkitys on kuitenkin lisääntynyt, joten tarvitaan uusia rakennusmenetelmiä. Vastuullisuus vaikuttaa tulevina vuosina yhä enemmän koko C-osien toimitusketjuun suunnittelusta ja hankinnasta valmistukseen ja sen jälkeen. 

Hanki kumppani 

Kuten huomaat, C-osien toimitusketjun kehittäminen voi olla monimutkaista. Sujuvasti ja tehokkaasti toimivan prosessin luominen edellyttää tasapainon löytämistä yrityksen prioriteettien, tavoitteiden ja globaalin kaupan realiteettien välille. Tämä voi olla vaikea tehtävä suurillekin yrityksille, joilla on kattavat resurssit – sen vuoksi yrityksesi voisi mielestäni hyötyä toiminnasta toimitusketjukumppanin kanssa. 

Kumppani voi opastaa yritystäsi toimitusketjun kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan ja sen jälkeenkin. Mikä tärkeintä, hyvä kumppani osaa kysyä oikeat kysymykset ja auttaa sinua löytämään tasapainon toimitusketjun kaikkien osa-alueiden välillä, mikä tehostaa yrityksesi tulosta ja kyvykkyyttä.

Jos haluat lisätietoja C-osien toimitusketjun hallinnasta, katso aihetta käsittelevä kattava oppaamme. Voit myös ladata maksuttoman esityksemme C-osien saumattoman toimitusketjun opas. Se auttaa ymmärtämään toimia, joita yrityksen on tehtävä saavuttaakseen järkevän ja kannattavan C-osien virran koko toiminnan alueella. 

Hanki opas

Powerpoint

C-osien saumattoman toimitusketjun opas

Hanki opas
Rob on tällä hetkellä Bufab Flosin Operations Manager Alankomaissa. Hänellä on pitkä kokemus C-osien toimitusketjuista.
Pitäkää minut ajan tasalla!
Tilaa