Bufab-EDI-SV
EDI

Förenkla och effektivisera din beställningsprocess

Med EDI minskar du det manuella arbetet och får dessutom en snabbare och säkrare överföring av dina inköpsdokument - en papperslös och automatisk process. 

På Bufab har vi lång erfarenhet av EDI och av att implementera EDI hos våra kunder, vilket gör implementeringen snabb och smidig.  

Vad är EDI?

Electronic Data Interchange (EDI) är ett elektroniskt standardformat som ersätter pappersbaserade dokument som inköpsorder, bekräftelser, följesedlar och fakturor. Med EDI kan beställningar och prognoser skapas genom ett klick och överföras automatiskt mellan våra ERP-system.  

Fördelarna

Säkrare

Minskad risk för manuella fel och förseningar.  

Effektivare

Spara tid och pengar med förenklade processer och minskat manuellt arbete.  

Synligare

Beställningar registreras och är synliga omgående.