Leverantörsstyrd inventering: Fördelarna med VMI för inköpare av C-Parts

Leverantörsstyrd inventering: Fördelarna med VMI för inköpare av C-Parts

VMI-lösningar (Vendor managed inventory) är populära bland tillverkande företag som har ett stort antal olika C-parts i sitt lager. Med denna lösning tar leverantören av artiklarna över en del eller hela ansvaret för beställning, hantering och påfyllning av lagerhållningen.

För inköpare kan lösningar som dessa ha många fördelar – från bättre insyn genom tillgång av data till att ägna mindre tid åt repetitiva uppgifter. Men det finns också en viss förvirring kring den verkliga definitionen av VMI, och hur den ska implementeras. I den här artikeln ska jag försöka reda ut begreppen och förklara varför VMI borde intressera alla inköpare som kämpar med brist på tid eller information.

Vad är VMI?

En variant av VMI-lösningar kallas "full" VMI. I denna lösning hanterar leverantören inte bara påfyllning av reservdelsförrådet, utan äger också alla komponenter i lagret. Med varulagret helt ägt av leverantören, betalar kunden för förvaltningstjänsterna och C-parts allt eftersom de konsumeras.

I en annan, mer vanlig VMI-lösning, behåller kunden ägandet av sitt eget lager och leverantören bidrar med hanteringslösningar som gör att det dagliga arbetet löper smidigare genom att hålla reservdelsförrådet på önskad lagernivå.

Båda varianterna använder vanligtvis olika typer av logistiklösningar som håller koll på lagernivåer och säkerställer att beställningar görs i rätt tid för att hålla tillgängligheten hög till en låg kostnad.

Antalet C-parts som ingår i en VMI-lösning kan också variera – vissa tillverkare föredrar att lämna över hela ansvaret för alla komponenter de använder till leverantören, medan andra väljer att gör detta enbart för de vanligaste artiklarna – i allmänhet motsvarar det 20 procent av alla artiklar som utgör 80 procent av de totala antalet som används i produktionslinjen.

Detta innebär att VMI inte ser likadan ut överallt, oavsett tillverkare och leverantör. Istället anpassas lösningarna beroende på tillverkarens behov och utmaningar, och arten av deras produktionsprocess och industri.

Att ha en digital lagerlista som ständigt uppdateras med fysisk input från produktionslinjen ger dig en rättvisande bild av ditt lager som alltid stämmer – vilket gör det lättare att säkerställa att de artiklar du behöver alltid finns i lager.

Logistiklösningarna som gör VMI möjligt

För att en leverantör ska överta ansvaret för påfyllnad av en kunds reservdelslager behöver de på något sätt hålla reda på vilka C-parts som används. Det är här en rad olika logistiklösningar kommer in.

De fungerar på olika sätt och lämpar sig för olika miljöer, men visar alla på hur man håller ordning på förbrukningen av C-parts och logga användningen i ett centralt system med information om de artiklar som finns i inventeringen, vilket gör att automatiska beställningar genereras när artiklar behöver fyllas på.

I allmänhet använder tillverkare en av följande typer av lösningar – eller en kombination av dem i olika delar av sin verksamhet

Skanning

Med denna typ av system förvaras C-parts i plastlådor som är märkta med en streckkod. När en användare tar den sista artikeln använder de en handhållen skanner för att skanna koden på den tomma lådan, det centrala systemet uppdateras för att återspegla det nya antalet tillgängliga artiklar och en beställning skapas.

Vågsystem

Detta fungerar på samma sätt, förutom att plastlådorna är placerade på vågar. När artiklar tas ur lådan minskar vikten – och eftersom vikten på en fylld behållare och vikten på artiklarna är känd kan systemet uppdateras med det nya återstående antalet artiklar. Styrkan med ett sådant system ligger i dess noggrannhet, eftersom det ger en sann bild i realtid av hur många delar som är tillgängliga för produktion.

Ibland kan en kamera användas för att göra ett liknande men mindre exakt jobb.

RFID

I denna lösning är lådorna försedda med en RFID-tagg. När de är tomma tas de bort från hyllan och ställs undan – antingen på en annan hylla eller i en behållare. RFID-taggen detekteras när behållaren flyttas och systemet uppdateras igen.

Andra lösningar finns också tillgängliga, men alla använder i stort sett någon av dessa lösningar. Eftersom systemet ständigt uppdateras med information kan automatiska beställningar göras vid exakt rätt tidpunkt – vilket gör att leverantören utan ansträngning kan tillhandahålla de nödvändiga artiklarna åt tillverkaren.

Fördelarna med VMI

Sparad tid

För inköpare är det tiden som sparas som är den mest uppenbara fördelen med VMI-lösningar. Om du har en tämligen manuell beställningsprocess innebär det ofta också att det är en tidskrävande daglig uppgift att hålla lagernivåerna säkrade. Även om det bara tar ett par minuter att göra en beställning av en specifik C-part, går det snabbt åt mycket tid då arbetsuppgiften upprepas för alla komponenter i ditt lager.

En VMI-lösning som möjliggör automatisk beställning eliminerar det repetitiva, manuella arbetet, vilket i sin tur ger dig mer tid för kritiska frågor – som att planera, förhandla och bygga relationer med din Supply Chain partner.

Ökad säkerhet

Dessa lösningar kan verkligen minimera risken för fel, vilket i sin tur ger dig sinnesro. Kanske är det sällsynt i just ditt företag, men om lagernivåerna sjunker för lågt på grund av en missad beställning eller felaktig lagerinformation kan driftstopp uppstå. Att ha en digital lagerlista som ständigt uppdateras med fysisk input från produktionslinjen ger dig en bild av ditt lager som alltid stämmer – vilket gör det lättare att säkerställa att de artiklar du behöver, alltid finns i lager.

Realtidsdata

Denna typ av logistiklösning gör att en driftchef eller en inköpare kan kontrollera systemet och alltid känna sig trygg med att siffrorna de ser stämmer. Systemet visar hur lagernivåerna ser ut just nu – och inte bara hur de såg ut igår. Denna noggrannhet ger förtroende och minskar risken för produktionsstopp. Dessutom kan data användas för att få kännedom om saker som användningsmönster och som kan nyttjas för att informera framtida inköps- eller produktionsbeslut.

Förhoppningsvis ger den här artikeln dig svar på dina frågor om VMI – om du är intresserad av att lära dig mer om hur du som inköpare av C-parts kan öka effektiviteten och säkerheten, passa på att ladda ner och läs i vår guide i ämnet:

C-parts-inköparens guide till leverantörskonsolidering

Powerpoint

Ladda ner den kostnadsfria guiden

Ladda ner guiden
Oskar är produktchef för logistiklösningar på Bufab Group.
Håll mig uppdaterad!
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “konsolidering”!