Asiakastapaukset - Orima

Bufab-Orima-Finland

Plimob

Yrityksenä olemme todella tyytyväisiä Bufabin toimintakykyyn ja sen mahdollisuuksiin kehittää ja innovoida liiketoimintaa yhdessä kanssamme.
Mikko Ahonen, CEO, Orima-Tuote Oy

Yhteistyömme

Kotimaisen aurinkoenergiateollisuuden viime vuosien räjähdysmäinen kasvu on johtanut pohjoismaisiin sääolosuhteisiin täydellisesti soveltuvien aurinkopaneelien asennustelineiden ja kattoturvatuotteiden valmistajan, Oriman, massiiviseen kasvuun. Vastatakseen tehokkaasti kasvavaan asiakaskysyntään, Orima luottaa läheiseen yhteistyösuhteeseen Bufab Finlandin kanssa, joka huolehtii toimintojen sujuvuudesta.

Haaste

Ennen kuin Orima tuli Bufabin asiakkaaksi vuonna 2019, heillä oli toimintaa toisen suuren C-osien toimittajan kanssa. Yhteistyö toimi hyvin vuosien ajan, mutta se perustui enimmäkseen sujuviin toimituksiin. Liiketoiminnan alkaessa kasvaa, Orima koki tarvitsevansa muutakin kuin vain toimittajaa, joka toimitti komponentit ajallaan. He halusivat kumppanin, joka voisi  toimia asiantuntijana ja siinä roolissa tehostaa ja edistää yhteistyössä aktiivisesti heidän liiketoimintaansa. He löysivät tämän kumppanin Bufabista.

Ratkaisu

Bufabin yhteistyö Oriman kanssa perustuu vahvaan, molemminpuoliseen luottamukseen ja asiantuntemukseen perustuvaan suhteeseen. Yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä, ja Oriman tavoite kaksinkertaistaa vuoden 2022 liikevaihtonsa vuonna 2025, vaatii C-osien toimitusketjussa uusia lähestymistapoja. VMI-ratkaisut ovat käytössä Oriman toimipisteissä Orimattilassa, mutta myös setitys-ratkaisuja on käytetty tehokkaasti. Kun aiemmin Oriman henkilökunta lajitteli eri pienosat sarjoiksi omissa tiloissaan itse, Bufab on nyt ottanut haltuunsa setitykset ja toimittaa valmiit osasarjat suoraan tehtaalle.

Tulokset

Bufabin setitysratkaisun ansiosta ne 5-10 työntekijää, jotka aiemmin tekivät tätä osakokoonpanotyötä, voivat nyt osallistua varsinaiseen tuotantotyöhön. Tämä parantaa Oriman kykyä pysyä kasvavan kysynnän tahdissa kokonaishenkilömäärää lisäämättä. Orimalle Bufab on sekä toimittaja että tekninen neuvonantaja, joka jatkaa tehokkaiden C-osien ratkaisujen tarjoamista Oriman liiketoiminnan kasvaessa.

Asiakastapaukset