2019-06-03

Bufab Group: Bufab förvärvar HT BENDIX A/S


PRESSMEDDELANDE                          

Herning, 3/6 2019


Bufab har avtalat om förvärv av samtliga aktier i HT BENDIX A/S, som har en årlig försäljning om ungefär 500 MSEK (345 MDKK) och en rörelsemarginal om cirka 10%.

HT Bendix grundades 1975 och är en ledande ”Supply Chain Partner” på den nordiska marknaden, med särskilt stark expertis inom industrierna för möbel och inredning. Huvudkontor och huvuddelen av verksamheten är lokaliserad i Herning på Jylland i Danmark, men bolaget har försäljning i hela Skandinavien, Tyskland, Polen, Storbritannien och Frankrike. HT BENDIX A/S har cirka 80 anställda och en årsomsättning på omkring 345 MDKK, med god lönsamhet.

”Jag är stolt och väldigt glad över att tillkännage detta förvärv, som är ett starkt och betydelsefullt komplement till vår verksamhet i Norden, och som medför attraktiva tillväxtmöjligheter för båda bolagen”,  säger Jörgen Rosengren, Bufabs VD och koncernchef. ”HT BENDIX A/S är välkända i vår industri för den höga kvaliteten på produkter och tjänster, för sin lösningsorienterade affärsmodell och för sin kompetenta personal. Vi hälsar hela HT Bendix-teamet varmt välkomna till Bufabgruppen”, säger Johan Lindqvist, ansvarig för Bufabs segment Sweden.

”De senaste åren har Bufab blivit kända som ledare i den globala industrin för C-komponenter. Vi har letat efter en global spelare som är stark nog att lyfta HT BENDIX A/S till nästa nivå. Det är också viktigt med ett bolag som har en filosofi och företagskultur som passar HT BENDIX A/S. Vi är övertygade om att Bufab är den ideala partnern för fortsatt tillväxt”, kommenterar Kaj Østergaard, VD och talesman för ägarna till HT BENDIX A/S.

Förvärvet finansieras inom Bufabs existerande kreditfaciliteter. Köpeskillingen, uttryckt som så kallat ”enterprise value”, uppgår till ungefär SEK 350 miljoner initialt. Ytterligare omkring SEK 70 miljoner kommer att betalas ut under perioden 2020-2022, förutsatt en stabil förbättring av bolagets finansiella resultat. Förvärvet genomförs omgående men är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och kommer att rapporteras inom Bufabs segment Sweden. Det förväntas bidra positivt till Bufabs vinst per aktie från och med det tredje kvartalet 2019.

För med information, vänligen kontakta:

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef, telefon 0370-69 69 01

Marcus Andersson, CFO, telefon 0370-69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl 12.00 CET.

Bilaga

Document

 

To top