Bufab C Parts Value Chain Audit™

Genom att börja med en A till Ö analys av ditt utbud av C Parts i en fabrik, produktlinje eller klass av handelsvara, kan Bufab föreslå en rad förenklingar, SKU reduceringsscheman och nya logistiklösningar. Vi har möjlighet att kvantifiera de besparingar som vår rekommendation kommer att leda till och vår erfarenhet är att en minskning av den totala kostnaden på 10-15% är möjlig i de flesta fall, särskilt om det finns fler än en produktgrupp eller fabrik inblandad

Ett framgångsrikt genomförande av Bufab Small Parts Value Chain Audit™ kräver medverkan av ett tvärfunktionellt kundteam, med representanter från teknik, kvalitet och inköp.

Bufab C part Range audit SWE

Till toppen