Bufab C-Parts Consolidation

De flesta av våra kunder började med en situation där de sista 1-2 % av värdet på materiallistorna stod för 15-20% av deras artikelnummer och 10-15 % av antalet leverantörer. Genom att använda Bufab C-Parts Consolidation, har vi radikalt kunna förändra denna situation. Bufabs erfarna projektledare granskar sortimentet tillsammans med din sourcingansvarige och gör en projektplan. Bufab tar sedan över leveransen av alla C-Parts inom sortimentet, och behåller de befintliga leverantörerna. För detta tar vi en liten avgift, som antingen faktureras som en del av priset eller som en separat avgift. Vi levererar sedan årligen produktivitetbesparingar från förbättrad logistik och resourcing under avtalsperioden. Totala direkta kostnadsbesparingar är ofta i intervallet 10-15%. Men de viktigaste besparingarna är reduktionen av de indirekta kvalitet-, logistik- och sourcing-kostnaderna i samband med leverantörsreduceringen.

Tveka inte att kontakta oss för en konsultation om Bufab C-Parts Consolidation. Ju mer komplex och utmanande din C-Part situation är idag (geografiskt och produktmässigt), desto större besparingar kommer det sannolikt att vara.

Till toppen