Bufab Technology Academy

När du vill förse dig själv och ditt företag konkurrenskraftig kompetens inom C-Parts – använd Bufab Technology Academy, som är den samling av tekniska utbildningar som erbjuds av Bufab.

Den kunskap som finns att ta del av inom utbildningarna kommer att hjälpa dig att hitta rätt C-Parts till rätt pris.

Genom vår egna produktion och från vårt samarbete med 2 500 kompetenta leverantörer besitter Bufabgruppen ett stort kunnande av C-Parts. Vi erbjuder bl a utbildningar med tekniskt innehåll för inköp, design och specifikationer för C-Parts samt branschspecifika utbildningar etc.

Till toppen