Kvalitetssäkring

Att vara leverantör till krävande kunder över hela världen kräver omfattande kvalitetsarbete. Våra olika Bufab företag bär olika kvalitetssäkringsintyg. Beroende på levererade produkter och kunder som betjänas.

Den vanligaste nivån för våra tradingbolag är ISO 9001, medan våra tillverkningsanläggningar har ISO-TS16949.
Kvalitet i Bufab är helt integrerat med vårt affärssystem. Alla processer utvecklas kontinuerligt. Dvs ritningar och teknisk information lagras elektroniskt och är automatiskt knutna till inköpsordrar.
Exempel på kvalitetsdokument/ rutiner som hanteras inom Bufab:
* ISIR – Initial Sample Inspection Report
* PPAP
* APQP
* 8D-rapporter
* IMDS

Till toppen