Bufabs Globala leverantörsnätverk

Vi sourcar detaljer från över 30 länder över hela världen, som bygger på vårt globala nätverk av mer än 2700 leverantörer. Leverantörerna väljs, utvärderas och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantör process, med hjälp av våra globala produktchefer, och av våra inköpskontor i Kina, Indien, Taiwan, Storbritannien, Italien, Tyskland och Sverige.

Till toppen