Bufab Creative Component Solutions

 

Vi kan göra anpassade (del)monteringar på våra produktionsenheter oavsett storlek, form eller kvantitet, allt efter kundens krav. Genom att outsourca monteringsarbetet till oss kan du nå högsta möjliga effektivitet och lägsta möjliga totala kostnad.

Genom att kombinera ett antal komponenter i en monterad del och leverera resultatet till dig, kan vi ofta minska såväl direkta som indirekta kostnader samt uppnå en leverantörsreduktion. Bufab har stor erfarenhet av montering i olika former och erbjuder effektiva och unika lösningar genom flexibilitet och hög kompetens, baserat på varje kunds specifika behov. Vi levererar allt från de enklaste underenheterna till komplexa produkter, oberoende av seriens storlek.

 

Vi kan också ta hand om den specifika förpackningen: förpackning i en uppsättning, CKD-förpackningar, påsar och andra specifika önskemål. Naturligtvis med kundspecifik märkning. Med hjälp av formar, verktyg och tydliga arbetsinstruktioner organiseras processen så effektivt som möjligt, samtidigt som alla krav på kvalitet uppfylls.

 

 

Till toppen