Styrelsen

Sven-Olof Kulldorff

Styrelseordförande sedan 2006.

Född:1954.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola.

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom IKEA (78-04, varav 95-04 inköpschef för IKEA-Gruppen) och vice VD ICA.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mestro AB, Pierce AB, Styrelseledamot i K Hautwall OY och Sonat AB.

Hans Björstrand

Styrelseledamot sedan 2006.

Född:1950

Utbildning: Gymnasieekonom.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Bufab.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, Stacke Hydraulik AB, Värnamo Elnät AB, Entreprenörinvest Sverige AB, LMT Group AB, Värnamo Näringsliv AB, Ekeborg Kapital AB och Axelent AB.

Johanna Hagelberg

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och Cranfield University.

Nuvarande uppdrag: EVP Sourcing and Logistics Stora Enso Oyj

Tidigare uppdrag: Inköpschef på Vattenfall, RSA Scandinavia och NCC AB samt ledande befattningar inom inköp i fordonsindustrin.

Bengt Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1947.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef samt grundare av Liljedahl Group. Tidigare VD Skånebil, Regionchef AB Volvo Sverige.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Liljedahl Group AB, Elcowire Group AB, LWW Group AB, Hörle Wire Group AB och Finnvedens Lastvagnar AB. Styrelseledamot i LMT Group AB, Finnvedens Bil AB och Liljedahl Group Fastighets AB.

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1964

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering och en EMBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande uppdrag: VD och grundare Nilsagård consulting

Tidigare uppdrag: CFO Plastal Group, Direktör Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife (publ) samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF.

Adam Samuelsson

Styrelseledamot sedan 2006.

Född: 1972.

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Harvard Business School.

Nuvarande uppdrag: VD, koncernchef samt grundare till Idun Handel & Industri AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ekab Elkraftservice AB, Intermercato AB, Pamaco Totalservice AB, Täby Airmaintenance AB och PreCont AB.

Gunnar Tindberg

Styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1938.

Utbildning: Ingenjör.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef (1978-2004) samt styrelseledamot (1980-2007) Indutrade AB.

Övrig väsentliga styrelseuppdrag: Styrelsordförande i Idun Handel & Industri AB.

 

Till toppen